onsdag 8 november 2023

Tack. Ni är guld för min själ.


Tack.


Jag vill bara säga tack, till alla er som för kloka samtal i bokhandeln. Ni som lär mig mer om livet.


Det gäller bokcirklar, samtal om svåra frågor och samtal om skoj. Vi har bredd i samtalen, där ett viktigt syfte alltid är kunskap, att se varandra, att lyssna vad de andra i rummet säger och se hur man kan lära sig nytt. Den uppfattning vi hade inom oss när vi klev in i rummet kanske inte är fullständig, vi kan omvärdera, lära oss nytt. 


Vi är inte egna öar, vi är delar av en större helhet där vi behöver se varandra, förstå och se vår del i det större. Kanske kan jag lära mig något nytt idag? 


Jag tänker att det är magiskt när vi lyssnar på varandras klokskap, upptäcker att man kan tänka på andra sätt.  Vad har jag missat i min läsning? Vad kan du ge mig? Vad har jag missat i min tanke om Tidöavtalet eller samhället i övrigt? Vad har du upptäckt? Vad har jag missat i mitt samarbete med Wallins kaffestuga? Vad kan vi göra mer för varandra? Vad har jag missat i min läsning av Kjell Westö, Vigdis Hjorth eller Lena Andersson? Vad kan de andra läsarna lära mig? Vad har jag missat i min tro att så här ska ett samtal föras? Kanske vet du mer? 


Våra samtal syftar inte till att kritisera andra, som författare, en text, ett parti, en sakfråga - det syftar till att lära oss mer, lyfta blicken och se framåt. Alltid samtal, inte debatt. Vad kan du, som inte jag sett förr? Vad kan jag lära mig av det? 


Syftet är ny kunskap och mänsklig gemenskap. Det fungerar när vi lägger tanken åt det hållet, lyssnar och begrundar. Ser de andra i rummet, inte bara oss själva. Det är helt enkelt alldeles fantastiskt. Tack, väldigt mycket tack, till alla er som deltar i bokhandelns aktiviteter. 


Ni är guld för min själ!


Tack.


A..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...