lördag 31 mars 2012

Allting har sin tid...

Allting har sin tid.
Mats Westerfjärd
Votum förlag
2010
Isbn 9789185815371

Jag blir lite störd av titeln. Jag vill ändra den till Allt har sin tid, men jag antar att jag får besinna mig och acceptera att den är som den är.

Jag gillar omslagsbilden. Den mossiga och av tiden härdade cykelsadeln kan stå för tidens gång. Bilden är vacker och den skapar nya tankar, när jag låter det ske.

Votum förlag ger ut vackra och tänkvärda böcker. Jag tilltalas ofta av deras utgivning. Kor, en kärlekshistoria - Den underbara resan och Där ingen kunde tro att någon kunde bo - är exempel på riktigt fina böcker som kommer från deras led.

Allting har sin tid är inte en bok att bara läsa från pärm till pärm och sedan nöja sig med det. Det är en bok att använda för reflektion och betraktelse. - Att återvända till.

Bilderna i boken är vackra. De inbjuder till tanke. De träffar mig. Jag följer dem, en och en, och låter dem tala till mig. Sakta. Utan författarens text. Jag följer dem själv. 

Jag börjar sedan om och låter författarens ord läggas till de bilder jag redan har betraktat. De för mig till ett annat spår. Nya tankar dyker upp. Jag får vända på dem, vrida dem i nya riktningar och låta dem ge mig nya perspektiv.

Texterna till bilderna - eller bilderna till texterna - kan betraktas och läsas var för sig eller tillsammans. De ingår i en helhet, men berör mig också enskilt - för att jag är just där jag är. Jag tror också att de påverkar mig på ett annat sätt, om jag läser dem vid ett annat tillfälle. - Som i ett tillfälle när jag är i en annan sinnesstämning eller har andra förutsättningar i mitt liv. Det gör den - boken, bilden och texten - relevant att återvända till. Kanske är det tid för det redan i morgon, eller om en vecka eller i nästa månad. Det får tiden visa.

Just nu är nu här. Att vårda som sig bör.

Plötsligt tänker jag att Votum Förlag borde uppmärksammas på fotograf Johan Bohmans utställning den 18 april i Sthlm. Hans bilder, med tillhörande texter, borde göra sig väl i en bok.


Bokbloggerskan -  blir glad om du delar ditt/dina favoritinlägg från denna blogg på twitter, google, facebook eller annan lämplig plats.... Kommenterar detta inlägg gör du gärna här...

Relevanta länkar;
Votum förlag. . Mats Westerfjärd*** *** ***
Läs även vad andra bloggares skriver om  Westerfjärd  - hopp - Votum förlag - böcker .  * Intressant. * Bloggkartan NorrtäljeBokbloggerskan samlar bokrecensioner från Reflektioner Allteftersom.

måndag 26 mars 2012

I väntan på freden

I väntan på freden, heter skriften som består av rapporter från följeslagare i Palestina och Israel. Broschyren är producerad av Sveriges Kristna Råd och har finansierats med medel från Sida. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Den svenska delen av verksamheten, SEAPPI, finansieras av Sida.

I styrgruppen för SEAPPI finns representanter från Diakonia, Individuell Människohjälp (IM), Justitia et Pax, KFUK-KFUM, Kristna Fredsrörelsen, Sabeel Sverige, Socialdemokrater för tro och solidaritet,  Studieförbundet Bilda, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Kyrkan, Svenska Missionskyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. De har sålunda ett ord med i laget för den svenska verksamheten, och bistår därmed med ord och handling.

Följeslagarens roll är att vara just en följeslagare, med preventiv närvaro som fokus. Tanken är att en utomstående part har en skyddande och våldsdämpande effekt. SEAPPI sänder följeslagare till området två gånger per år. De rapporterar hem, kring sina upplevelser och erfarenheter. Ganska många av dessa rapporter finns på SEAPPI.s hemsida, några brukar finnas i de nyhetsbrev som organisationen sänder ut med jämna mellanrum per e-post och några av de som har skrivits under perioden 2009-2011 finns nu i den skrift som här har nått mig. 

Följeslagarnas roll är inte att ta ställning i konflikten. Deras roll är att ta ställning för fred - med fokus ickevåld - och för att folkrätten respekteras. EAPPI  anser att ockupationen och situationen i området är förödande för såväl israeler som för palestinier, och att den måste upphöra för att en hållbar fred skall bli möjlig. Följeslagarens roll är därför att finnas, vara närvarande, och att betrakta. Deras roll är också att informera. De informerar hem, genom sina rapporter och de har att bära med sig och förmedla sina upplevelser när de kommer hem, genom t ex föreläsningar och informationskvällar i kyrkor, mm. 

Berättelserna i broschyren - eller boken - är starka. Det är korta och enkla berättelser, men de är mycket starka. De omfattar flera av de platser som finns runt om i området, där följeslagarna finns stationerade. Berättelserna visar olika riktning, men alla visar ändå samma spår. Krigets måste ta slut. Människorna i området behöver enas, tillsammans. De behöver se varandra som människor, lika och olika. Jag läser också berättelser om möten med både israeler och palestinier som undrar vad som är sant i det som ledarna ger uttryck för. Båda sidor längtar efter fred. Det gör också vi, här långt bort därifrån.  

I väntan på freden gör ont ur många perspektiv, men det känns som ett viktigt dokument. Beställ den gärna till dig. Läs och begrunda.


Bokbloggerskan -  blir glad om du delar ditt/dina favoritinlägg från denna blogg på twitter, google, facebook eller annan lämplig plats....

tisdag 20 mars 2012

Spinderella Tarantella

Titel; Spinderella Tarantella
Text; Inger Lindahl
Bild & layout; Sara Gimbergsson
Isbn 978-91-86391-10-2
Alvina Förlag
2012
 
Boken handlar om en korsspindels liv. Den har vackra och lustiga illustrationer och texter därtill. Jag skall testa den på någon liten i trakten, så snart tillfälle bjuds. Det ter sig som ett väldigt smart drag att skriva & rita barnböcker där tanken tydligt också inkluderar lärdom.

Sara Gimbergssons illustrationer är härliga, som i förundrande och fina. Hennes böcker och illustrationer måste jag leta efter på andra håll, eftersom förlaget här säger att dessa bilder står i stark kontrast till det hon gjort förr. Det låter skoj, att hon ändrar och har flera riktningar. Hennes illustrationer i denna bok, får mig att le. Det är skarpt och fint.

Texterna har med sig fakta, vilken gör den till en liten praktisk "lärobok" fast den ändå är en fin liten barnbok (ålder 3-6 år). Det är glädjande att se att författaren och förlaget har varit så seriösa att de har kontrollerat uppgifterna genom ArtDatabanken, SLU i Uppsala (Jonas Sandström & Andrea Klintbjer). Det får mig att inse att förlaget har en specifik tanke, kopplad till pedagogik. Plus, för det.

Till Alvina förlag har jag hittat via Collana Förlags grundare. Rekommendationer är värdefulla, och skapar mer för fler. Det tackar vi för.

När jag fick boken ifrån Alvina förlag så noterade jag också namnet Hoas. Det för min tanke till den fina Gotska Sandöns stora och viktiga hembygdsförening. Där finns någon - eller några - Hoas som är aktiv/aktiva i föreningen. Finns korsspindeln där, tro?

Det kommer mer om denna bok, så snart en 3-6 åring passerat i mina kvarter.

Bokbloggerskan -  blir glad om du delar ditt/dina favoritinlägg från denna blogg på twitter, google, facebook eller annan lämplig plats....

Länkar om denna bok eller detta ämne;
* Adlibris. * Bokus. * Alvina Förlag.  Om korsspindeln på wikipedia. Naturskyddsföreningen träffar en korsspindel.  


lördag 17 mars 2012

Matbok från Svenska Högarna

Matbok från Svenska Högarna
Författare Sarah Anderin
Fotograf Per Ranung
Bokförlaget Max Ström
Isbn 978 91 7126 241 7

Sarah Anderin skriver från Svenska Högarna, en plats i vår yttersta skärgård. En utsatt plats som skapar förutsättningar för annorlunda menyer, med tanke på att mataffären ligger många sjömil därifrån.

Boken utgör Skärgårdsstiftelsens vänbok 2012. Skärgårdsstiftelsen har ofta väldigt fina böcker som vänböcker. Så även detta år.

Vår yttre skärgård är unik i sitt slag, och däri finner vi Svenska Högarna. Sarah Anderin arbetar som tillsyningsman i detta område och har därmed en fantastisk arbetsmiljö. Hennes tidigare yrkesbana som kock skapar förutsättningar för det vi finner i boken. Boken innehåller många fina recept, som med tid och kärlek ger nya måltider och nya möten med människor. - Boken innehåller också en mängd fina små glimtar från Svenska Högarna, framför allt genom de underbart vackra bilderna som Per Ranung har tagit. Formen, gjord av Victoria Kapadia Bergmark, är vacker och skapar längtan. Denna bok vill jag ha framme, jag vill bläddra i den igen och igen och jag vill använda den igen och igen - den ger mig en känsla av nåd.

Laxburgare, sommarsoppa och en ljuvlig nötchokladpaj blandat med bilder av storm, hav och skärgårdsklippor för havet och skärgården nära mig. Det skapar, för mig, känslan av längtan åter till skärgårdens ljuvliga och karga platser. Känslan för maten, känslan för miljön och känslan för vår fantastiska skärgård känns tydligt, här nära.

Är du inte ännu medlem i Skärgårdsstiftelsen, så är detta ett skäl gott nog att så bli. Skärgårdsstiftelsen står visserligen för väldigt många fler och större värden än bara en fantastiskt vacker vänbok, men årets bok är fin. Den är riktigt fin.

Bokbloggerskan


Adlibris

Vi ber dig också uppmärksamma insamlingen till ett barnhem i Indien 
- den pågår just nu! 

måndag 12 mars 2012

Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn och ungdomar
- en praktisk handbok om flyktingbarn.

Författare; Kerstin Fälldin & Görel Strand

Isbn 978 91 27 12940 5

Natur & Kultur


Jag läste häromveckan boken; Ensamkommande barn : en forskningsöversikt av Elinor Brunnberg, Rose-Marie Borg och Camilla Fridström, utgiven av Studentlitteratur AB. Jag konstaterade då att den inte var skriven för oss "vanliga", utan snarare för människor som forskade mm. Den hade ett språk som inte träffar mig, eller oss "vanliga" människor utanför universitetsvärlden.


När jag strax därefter uppmärksammades på Ensamkommande barn och ungdomar av Fälldin och Strand hoppades jag att språket skulle vara bättre och boken skulle vara mer konkret, begriplig och praktisk. Ja, det var den onekligen. 


Förlaget Natur & Kultur skriver om boken på sin hemsida; "Den här boken ger fakta och råd till alla som kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn. Boken ger handfast vägledning om vad man gör när ett barn kommer till Sverige och om gode mannens och andras arbete och ansvar. Faktaavsnitt och verkliga exempel pekar på problem och lösningar. Hur ser livet ut för ett sådant barn? Vem gör vad och vem har ansvaret?


Det är en saklig, upplysande och praktisk bok. Invävt finns berättande exempel där läsaren får se vad som kan hända i några enskilda fall. Boken innehåller också lite om invandringens inskränkningar, statistik om ålder/länder/skäl, avvisning, aktuell lagstiftning m.fl. bilagor." 


Denna bok innehåller en praktisk och konkret vandring från mottagande och fram till uppehållstillstånd eller att barnet inte längre är att betrakta som ett barn. Den innehåller många råd och klokskap t ex kring den gode mannens uppdrag och andra människor kring barnen som står för dess vård och omsorg. Den ger oss också insikt i migrationsverkets uppgifter, socialtjänstens och kommunens ansvar och tjänstemännens/gode mannens förhållande till barnen/ungdomarna. Den ger också alla oss andra, som bär ett intresse för dessa barn/ungdomar, kunskap kring gången i handläggningen och mängder av problematik som finns och uppkommer runt barnen/ungdomarna och deras väl. Den är konkret och tydlig.


Genomläst ger boken mig en möjlighet att återkomma, begrunda och inse att området inte är helt lätt. Vi, som står utanför flyktingbarnens kunskapsområde, som bara tycker och "vet" bör fånga denna bok för kunskap hur det är, eller skulle kunna vara. Boken ger inte en omfattande kunskap av skälen till barnens ankomst, men den talar kring våra regelsystem när de är här och hur de som, från myndighetshåll, tar emot skall förhålla sig med lag, rätt och god etik i sitt bagage. Detta är en nyttig och lättläst bok. Den ger mig ny kunskap inom ett viktigt och högst aktuellt område där politiken återkommande debatteras i media, ibland med omåttligt hårda ord. 


Ensamkommande barn och ungdomar - en praktisk handbok om flyktingbarn kan rekommenderas dig som vill veta mer om gången kring barnen som kommer från andra länder. Den ger oss en del av den  kunskap vi bör ha om gången i vårt land av barn och ungdomar som kommer utan familj och släkt, de som bara står själva i ett helt nytt land med en helt ny kultur. Den kan också rekommenderas dig som skall arbeta med barnen i någon form, oavsett det är som kommunal tjänsteman, som god man eller som ideell kraft inom någon av  Röda Korsets goda verksamheter med koppling till flyktingar.


Den bör läsas. 

För mer kunskap kring de barn som så väl behöver vår positiva uppmärksamhet. 

Den köps lämpligen i en bokhandel nära dig - om de inte har den hemma, tar de säkert hem den utan dröjsmål. 


Bokbloggerskan*** *** ***  
Boken kan köpas hos t ex; Natur & Kultur.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...