torsdag 31 augusti 2023

Brottsplats Skolan. Vittnesmål från en pågående kris. Vesna Prekopic.


Brottsplats Skolan. Vittnesmål från en pågående kris. 

Vesna Prekopic. Brottsplats: Skolan är en berättelse om misslyckande.

Dels Vesna Prekopics eget. Efter mer än ett decenniums framgångsrikt arbete som lärare och skolledare, fick hon möjlighet att som rektor själv ta över en nystartad skola. Fylld av idealism och visioner mötte hon barnen och deras föräldrar. Mindre än ett år senare hotad och spottad på av sina elever, på gränsen till utbrändhet på grund av övermäktig arbetsbelastning bedömde hennes chefer att det var för farligt för henne att jobba kvar på skolan.

I de erfarenheter som Vesna Prekopic gjorde finns en större berättelse. För Brottsplats: Skolan handlar inte minst om samhällets misslyckande.

Nästan varannan elev i årskurs nio uppger numera att de utsatts för stöld, våld, hot, rån eller sexualbrott samtidigt har hoten och våldet mot lärare och rektorer exploderat. Sedan 2012 har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket mer än fördubblats. Den institution som har ansvar för att ge våra barn utbildning och trygghet, är idag den vanligaste brottsplatsen i Sverige vad gäller misshandel och sexuella kränkningar.Hur kunde det gå så fel? I Brottsplats: Skolan möter Vesna Prekopic lärare, skolledare, forskare och politiker. Hennes undersökning tecknar en bild av hur världens viktigaste arbetsplats blev en av de farligaste men leder också fram till en tanke om vad vi kan göra åt det.Brottsplats Skolan. Vittnesmål från en pågående kris. 

Vesna Prekopic. Berättelsen om skolan är inte en berättelse, det är många. Varje lärare, ledare, forskare, politiker och elev har olika bilder. För de vuxna är det här en farlig arbetsplats, ja, också för eleverna. Våld och hot är inget någon vill möta, vare sig de vuxna eller barn/ungdomarna. Där skolan är ett misslyckande måste vi komma till rätta. Hur gör vi det? Vi kan göra som Vesna Prekopic - skriva en bok med flera berättelser. Det är inte alla berättelser, det är inte ett definitivt dokument, men det är viktiga berättelser. Det här är inte alla skolor, men det är viktiga berättelser från skolor som berörs. Och människor som kommer att påverkas under resten av livet. För det är det som händer när saker går åt skogen. Vad kan vi göra mer? Ja, kanske kan vi prata om saken och se vad som kan bli bättre. Det är tid för förändring, eller hur? 

Vad sägs om att läsa boken och prata om saken? Låt oss läsa boken och sen samla oss till samtal. Ska jag höra med Vesna Prekopic om hon vill komma och tala om sina erfarenheter? Eller tänker våra ledare, lärare, tjänstemän och politiker att våra förutsättningar är helt annorlunda?

Vad säger vi om skolan som arbetsplats, läroplats eller brottsplats?

Låt oss tala om skolan som världens viktigaste utvecklingsplats, en sådan som påverkar livet i positiv riktning, fyller oss med glädje och kunskap! Det är väl vår riktning?

A..


#Brottsplatsskolan #vesnaprekopic #volanteförlag #volante 
#roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs 

Jag tänker på bokcirklarna...

Jag tänker på bokcirklarna, på människorna som ingår i grupperna. Jag tänker på hur de förhåller sig till varandra, skapar gruppen. Gör varje grupp till det den är.

Varje grupp är olika för att det ingår olika individer i den. Individer påverkar varandra och därmed också gruppen. När någon är borta, kliver en annan person fram. Hen tar plats i rummet, skjuter någon annan åt sidan. Gruppen blir annorlunda, för att var och en ser sin roll på ett nytt sätt. Ibland medvetet, ibland inte. Det är både vackert och sorgligt. 

För mig är det viktigt att varje person får plats, att varje person får utrymme och lust att berätta om sin tanke kring boken. Utgångspunkten är inte vad vi själva står i livet, att vi inte hann, inte orkar eller att vi inte vill. Utgångspunkten är innehållet i boken, i hela boken. Utgångspunkten är att varje person i rummet har ansträngt sig, läst hela och försökt ta till sig boken och dess budskap. Bara då kan samtalet om innehållet växa, vi kan lära oss något nytt. Vi kan bara lära om vi ser till att lyssna, ta till oss vad andra berättar. 

Vi sätter av tid tillsammans, var och en går hit för att växa och lära sig mer. Jag stänger delar av butiken för att vi ska kunna tala om boken i lugn och ro. Så låt oss göra just det, samtala om boken. Låt oss lämna det privata och vår egen otillräcklighet utanför samtalet, alltså vad vi inte kan, kunnat eller orkat. Ursäkterna om oss själva är inte platsen för det här samtalet, innehållet i boken är det vi vill lyfta. Vi är heller inte här för att skjuta boken eller författaren i sank. Vi är här för att tala om det som är. 

Jag ber var och en lyssna på vad andra har att säga om boken. Jag ber att vi, var och en, ger varandra tillfälle att samtala genom att skapa tid för varandra. Ingen i rummet vill kämpa för att få sin plats, då ger vi upp. Även om den talföres ord och kunskap är av intresse, så är alla andra det också. Jag ber om hörsamhet här. 

Om vi är fem personer i rummet har var och en 20% samtalstid och 80% lyssnandetid.  Människor är fantastiska, de har mängder av kunskap inom sig. Även de tystlåtna. Låt oss lyssna på alla, låt oss andas mellan ord och meningar. Låt och skapa reflektionsutrymme i rummet. 

Om bokens innehåll. Låt oss växa tillsammans. 

A..30/8-23. Vi spelade spel...


Vi spelade spelet Dictator of Sweden.
(30/8-23)

Det är svårt och klurigt, man får vara vaken och intresserad. Koncentrerad. Hur ska man annars kunna se bakom skalet på människor som försöker föra oss bakom ljuset? Vem sitter mitt emot mig egentligen? Vilken är hens agenda? 

Syftet med vårt samtal är att fundera kring demokratifrågor. Vi gjorde det genom att spela spelet Dictator of Sweden

Vi klurade och samtalade, rollspelare om att vara demokrat, diktator eller medlöpare. Vilka frågor ska man ställa till en person (som kanske ljuger) som vi vill fråga ut för att klargöra vem hen är? Hur ska man själv ställa frågorna och hur ska man tolka svaren? Mycket beror förstås på (politiska) omständigheter, men kan allt göra det? Hur kan vi se förslagen och hur kan vi blicka framåt i tiden för det som komma ska? Ett politiskt beslut eller riktning idag, med dagens omständigheter, kan ge andra konsekvenser i morgon (eller om fem år) med en annan politisk sammansättning då. Hur tänker vi kring det, när beslut fattas? Hur ser vi i vilken riktning vi är på väg? Vem ska ha makten, egentligen, och hur ser besluts- och åsiktsglidningen ut allteftersom? Vad betyder det att jag tycker på ett visst sätt? För vem spelar det roll och vad händer i förlängningen? Hur bryr jag mig och när måste jag skärpa mig? 

Om vi frågar oss: Varför ska ett beslut fattas i den här frågan? Vad gör det med vår insyn, våra beslutsvägar, våra framtida möjligheter och friheter och vad gör det med vår yttrandefrihet? Vem eller vilka fattar besluten och hur påverkar det den enskilda människans möjligheter och friheter? Är lagstiftningsmakten, det dagliga arbetet och rättsskipningen fristående från varandra? Varje fråga behöver djupdykas i, för att vi ska få ögonen på vad de säger. Kanske är det lättast att bara förbjuda, men vad blir konsekvenserna i en annan tid, den vi inte ser tydligt idag? Visst vill vi - alla - varandra väl? 

Hur kan vi bli kloka på konstigheterna i vår tid om vi inte luftar frågorna? Hur mycket måste jag kunna, vara insatt i, för att kunna delta i samtalet? Ja, vi lär oss mer i varje samtal som förs, i varje tanke som väcks, förutsatt att vi lyssnar och begrundar. Att möta människor i viktiga samtal är riktig magi, viktig magi.

Jag ber att få framföra ett stort tack, till er som deltog i spelet. NI är guld för livets själ. Tack. 

Det här är roligt! Vill du vara med och demokratiprata med oss eller spela spel som får oss att både skratta och pinas? 

Ny spelträff planeras i september och oktober 2023. Hör av dig till bokhandeln, du som vill delta! Vi har plats för fler! 

Välkommen till Kulturtorget, platsen där samtal förs! 

Tfn 0708 905 731 

mejl; info - snabel-a - roslagensbokhandel.se

Anette Grinde

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje


 • Beskrivning av spelet bifogas som pdf till dig som har anmält dig att vara med. Läs på! Spelet finns i bokhandeln om du vill titta på´t innan vi möts för spel!
 • Tidöavtalsgranskningen bifogas till dig som ska vara med. Kan vara bra att läsa innan, för fundering kring frågor att ställa under spelets gång. 
 • Här är en annan variant på beskrivning för den som vill komplettera text med film om hur det går till.
 • Och här är lite mer info om hur spelet togs emot. 

onsdag 30 augusti 2023

Hudens avigsida. Jeferson Tenorio.

Hudens avigsida. Jeferson Tenorio.


 I en text som darrar av sorg och frustration återskapar den 22-årige Pedro sin far Henriques liv. Från barndomen och studentåren i den sydbrasilianska staden Porto Alegre till livet som lärare i det offentliga skolsystemet: allt pekar mot den ödesdigra dagen då han för sista gången blir stannad av polisen på grund av sin hudfärg.

Hudens avigsida är en drabbande far och son-skildring, men också ett mäktigt porträtt av ett land fårat av fattigdom och rasism. Romanen tilldelades Brasiliens största litteraturpris Premio Jabuti 2021.

JEFERSON TENORIO är född 1977 i Rio de Janeiro. Hudens avigsida är hans tredje roman och den första som översatts till svenska.

ÖRJAN SJÖGREN har översatt en lång rad brasilianska författare till svenska, däribland stora delar av Clarice Lispectors verk. 2014 tilldelades han utmärkelsen Årets översättning.


Fler böcker av Tranan

som skrivits om av den här bokhandeln! 

måndag 28 augusti 2023

Varje rörelse räknas.


Varje rörelse räknas.Jag tänker att rörelse är viktigt, att varje rörelse räknas. Jag tänker att min träning och min rörelse är viktigt för mig, men att den också kan skapa inspiration och leda till rörelse för andra. Ja, någon kanske bara skakar på huvudet, men det finns också andra som höjer sin ribba. 


När jag ser andra som skapar rörelselycka för sig, så blir jag glad. Deras stordåd skapar glädje också för mig. Det behöver inte var långt, snabbt, högt eller svårt. Det får vara det som ger glädje för personen. Ditt mål är ditt och mitt mål är mitt. Låt oss glädjas åt varandras. Några steg till eller en annan sorts höjd för var och en. Varje rörelse skapar gott för hälsan.


Var din ribba ligger är helt upp till dig, men jag hoppas att du rör dig. Jag hoppas att du dansar, springer, promenerar, cyklar, hoppar, sjunger i kör, gymmar, går ut med hunden, njuter i din trädgård, lyfter dina barnbarn högt över ditt huvud eller slänger dig i lianerna på närmsta gym. Jag hoppas helt enkelt att du rör dig - enligt dina förutsättningar och ditt intresse. Jag hoppas också att du höjer din ribba. 


Jag springer. Jag gör det för att jag tror att rörelse är gott för mig, jag tror att jag sover bättre, äter bättre och orkar jobba bättre när jag har sprungit en bit eller två. Jag vill gärna cykla och simma också, ja, jag vill nog styrketräna därtill. Jag tror att mångfalden i mitt rörelsespel är bra för mig. Jag blir glad när jag ser andra göra så, variera och skapa mer för sig själva. Mer hos andra inspirerar mig.


Jag springer gärna till bussen, jag ser det som bättre att åka buss än att åka bil. För mig. Det blir ju inget spring när jag tar bilen. Om man springer till bussen kan man också välja hållplats, därmed också sträcka. Det blir förstås långt, ibland längre om man råkar hamna mellan hållplatserna. Det är egentligen bara bra, om man inte har en tid att passa, förstås. 


Boken, Varje rörelse räknas, gör mig glad. Den berättar just det, att rörelse är bra, får oss att må bättre och kan leda till kvalitativt bättre liv. Mer rörelse ger luft under vingarna och lust i kroppen, ja, följderna av rörelse kan bli stora. Mig fyller det med glädjebubbel i kroppen, nästan som en härlig sockerdrickskänsla som höjer min dag.


Ska vi göra ett rörelseprojekt kring den? Vill du vara med?


Vad är bäst för dig?


A..#varjerörelseräknas 

#höjribban 

#roslagensbokhandelAugusti - september 2023. Bokhandelns vänner!

Böcker rabatterade för bokhandelns vänner i augusti - september 2023.

Finns boken inte kvar i butiken (eller ännu inte ankommit), 

så tar jag med glädje hem den åt dig! Förstås.

Vänligen hänvisa till ditt medlemskap i bokhandelns vänner 2023 för rabatten!

Se här för medlemskap!Mina första hästar. Emma Jansson. (3-6 år, utgivning 18/9-23). 

Ett ord för blod. Faysa Idle. (1/9-23).

Bröd. Erik Kayser. (29/8-23)

Ljuset från Jodhpur. Mikael Bergstrand. (utgiven 13/9-23)

Fjollornas fest. Jonas Gardell. (12/9-23)

Min bokvärld. Kerstin Ekman.
(utgiven 22/8-23)

Syd. Katarina Ekstedt & Anna Winberg Sääf(utgiven 7/6-23)

Dit floden för dig. Shelley Read. (utgiven 1/6-23)

Memoria. David Lagercrantz. (utgiven 28/6-23)

Barnvakten. Joyce Carol Oates. (utgiven 11/8-23)

Aases död. Aase Berg. (Poesi, utgiven 16/8-23)

Härlig är jorden : om fjällen, vädret och allt det som ännu inte gått förlorat. Mats Söderlund. (författaren kommer till Norrtälje i oktober, för prat om boken, klimatet och vädret.)

Segerstaden. Salman Rushdie. (Läs den som en historiebok, Asien/Indien 1300-1400-tal! En eras uppgång och fall.)


Det måste gå. Ulla M Nissen. (12-15 år)


Abigel. Magda Szabo. (Ungersk)

Dörren. Magda Szabo. (Ungersk. Missa inte Dörren!)

Jag lever och du hör mig inte. Daniel Arsand. (Missa inte denna!)


Afghanerna. Åsne Seierstad. 


Drömmen om ett träd. Maja Lunde. (Missa inte Maja Lundes serie Binas historia, Blå, Przewalskis häst och Drömmen om ett träd!) 

Straff. Ann-Helén Laestadius (Läs också Stöld!)

Tålamod. Djaïli Amadou Amal. (Lärorik!)


Sommaren 1985. John Ajvide Lindqvist. (utspelar sig i Roslagens skärgård!)

Svallvåg. Cecilia Sjögren. (deckare, utspelar sig i Grisslehamn)

Farväl, Söderberg. Eli Åhman Owetz. (roman, Roslagen)

Jag går nu. Tror jag. Inger Lernevall. (roman, Väddö)

Manipulatören. Gustafson och Kant. (deckare, Singö-serien)


Eldhav. Magnus Abrahamsson. (deckare, Norröra/Saltkråkan)

Fyra årstider. Gunnar Brusewitz. (natur)

En stadsvandring i Norrtälje på 50-talet - Dag Wiezell. (fakta, karta & bok, Norrtälje stad)


Att höra hemma : Ett stadigt tag om livet. Gunnar Ståhl. (Norrtäljeförfattare)

Vitt guld. Gunnar Ståhl.

1968. Allt de inte visste. Gunnar Ståhl.

Spionen Sidorenko och de ryska bombningarna av Stockholm 1944. Gunnar Ståhl. (historia)Rabatt för dig som är medlem i bokhandelns vänner 2023.

Barn- och ungdomsböcker på listan = 30 kr rabatt.

Vuxenböcker på listan = 50 kr rabatt. 

Rabattperiod augusti - september 2023.


Om boken tagit slut i butiken, tar jag gärna hem den på nytt åt just dig. Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.

Rabatten gäller för dig som är medlem i bokhandelns vänner i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje! 

Alla andra...kan också ta del av dessa rabatter genom att bli medlem i bokhandelns vänner. Läs mer om bokhandelns vänner här! !

Om uträkning av omfång. Solvej Balle.

 


Tara Selter bor i Clairon-sous-Bois i norra Frankrike med sin man Thomas. De handlar med antikvariska böcker. Den 17 november åker hon till en antikmässa, tar in på hotell, köper böcker och besöker några vänner. Där bränner hon sig på handen. Nästa morgon upptäcker hon att tidningarna i hotellmatsalen fortfarande har gårdagens datum och att samma saker händer som dagen före. Böckerna hon köpte är borta och hon går för att köpa dem igen. Sedan reser hon hem. Thomas undrar varför hon kommer redan och Tara förstår att hon är den enda som upplever den 18 november.

 Hela världen står still, vädret är detsamma, alla gör exakt samma sak dag efter dag. Men för Tara fortsätter tiden att gå. Såret på hennes hand läker och hennes hår växer. Varje dag förklarar hon för Thomas vad som händer och varje dag tror han henne. Till slut tröttnar hon och flyttar in i gästrummet. Thomas saknar henne inte eftersom han tror att hon ska komma hem nästa dag. Tara inleder olika strategier för att stå ut. Hon skriver och promenerar, hon köper en stjärnkikare och gör sig vän med himlavalvet, hon sätter ett streck i dagboken för varje dag som passerar och när 18 november närmar sig på nytt reser hon till samma mässa och tar in på samma hotell.

"Om uträkning av omfång" är en hisnande utforskning av vår plats på jorden: av minne, tid, historia, kärlek, ensamhet och frihet.


Läs mer om våra bokcirklar - här; https://bokbloggerskan.blogspot.com/p/bokvalsbordet-till-bokcirklarna.html

31/8-23, kl 1800. Våga fråga.

 


Suicide Zero bjuder här in till en digital Våga fråga-föreläsning där vi pratar om hur vi som medmänniskor kan göra skillnad för att minska antalet självmord. Syftet med Våga fråga är att ge dig grundläggande kunskap om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet har det tufft och har tankar på att ta sitt liv. 

Föreläsningen vänder sig till dig som är 18 år och uppåt. 

Vad: Vi lyssnar på den digitala föreläsningen tillsammans och fortsätter samtalet därefter mellan oss som lyssnat i butiken.

Tid: Torsdag 31 aug kl. 18.00-20.00.
Plats: Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. 

Kostnadsfritt

Föranmälan till bokhandeln senast onsdag 30 augusti 2023. Tfn 0708 905 731,  mejl info@roslagensbokhandel.se eller på plats i butiken.


Vad:

 • Kort om Suicide Zero 
 • Aktuell fakta om självmord i siffror - vad säger statistiken?
 • Utmana gamla sanningar och myter - ta del av uppdaterad kunskap för att minska stigma och öppna upp för samtal
 • Vilka varningstecken ska man vara extra uppmärksam på?
 • Praktiska råd och hur man får till ett bra samtal med någon som inte mår bra
 • Våga fråga - så kan du fråga om självmordstankar
 • Förmedla hopp och lotsa rätt

   Föreläsare: Elisabeth Blomberg, förläsare Suicide Zero


   Varmt välkommen!   söndag 27 augusti 2023

   Tack!


    
   Tack, tack. 

   Oj, så ljuvligt blomstren doftade.

   Tack. 
   7/10-23. Malin Tyberg. Funtusia Stjärnfall. Mateo Tyberg


   Boksignering Malin Tyberg .

   Lördag 7 oktober 2023, kl 1200-1400. 

   Välkommen till Kulturtorget, platsen där samtal förs!


   • Att förlora en far, sönernas berättelser (2022) 
   • Funtusia Stjärnfall (fantasy, 2023)

   • Nollad. 
   • Att leva mellan. 
   • I Lerlandet. 
   • När mammor för.
   Funtusia Stjärnfall (fantasy, 2023). Malin och Mateo Tyberg.

   Var är Sam? Efter en flykt från sin mobbare är den 12-årige pojken spårlöst försvunnen. Ingen vet att han har hittat ett märkligt klot i ett naturreservat. Snart hamnar han i Funtusia och möter livsformer han inte trodde fanns. Han är utvald. Men till vad? Sam slår följe med Kjubit och tillsammans börjar de sin kamp för att befria Funtusia från onda krafter. Är deras vänskap tillräckligt stark? 

   Funtusia är en berättelse om vänskap, mobbning, olikheter och samarbete. Berättelsen utspelar sig i en fantasivärld, med inslag från den faktiska världen. 
   Att förlora en far, sönernas berättelser (2022) 

   Hur blir livet för en man när hans pappa dör? Malin Tyberg har samlat ett tjugotal berättelser skrivna av män i åldrarna sexton till sjuttio år.

   Boken beskriver upplevelser, tankar och känslor om att leva kvar när en pappa har dött. Den tar upp allt från komplicerade relationer, sådant som aldrig blev sagt och hur snårigt det kan vara att ta sig vidare från en förlust.

   Några av männen förlorade sina pappor redan som barn, andra när de var äldre. För vissa kom döden oväntat, genom olyckor eller suicid, för andra efter längre tids sjukdom eller av ålderdom.

   Socionom Johan Andersson skriver i efterordet om upplevelsen av att som man mista sin far och hur sorg bearbetas på olika sätt av olika män.  

   Malin Tyberg var en av medförfattarna till boken När mammor dör (Ordberoende Förlag, 2020). Då skrev hon och 31 andra kvinnor om att mista en mor. Hon förlorade även sin far då hon var åtta år.        

   fredag 25 augusti 2023

   Underlandet. Hanna Nordenhök.

    


   I Underlandet rör sig människor på olika platser genom en olycksbådande samtid fylld av övergivenhet och falska sken. Deras parallella liv har till synes ingenting med varandra att göra men de är alla lögnare eller bedragna, eller bådadera.

   En hemlös kvinna driver runt mellan städer och orter på den amerikanska västkusten där hon utger sig för att vara ett barn. På ett hotell i Aten blir två rivaliserande katalanska journalister indragna i ett högt spel om fakta och fiktion. I en överdådig villa på skånska slätten barrikaderar sig en hemmafru som väljer att ljuga på andras bekostnad för att få behålla det enda liv hon står ut med att leva. Runt deras öden tornar en spegelsal av opålitliga gestalter upp sig: bluffande barn, dopade kampsportare, spökskrivare och ekobrottslingar.

   Underlandet är en fängslande studie i bedrägeriets olika ansikten – med glasklar blick skildrar Hanna Nordenhök en kameleontisk tillvaro där sanning och lögn aldrig enkelt går att skilja åt.   Underlandet. Hanna Nordenhök.

   Vi lever alla, på något vis, med inre trauman. Det kan vara egen sjukdom eller sorg, andras hälsa eller livsproblematiska insikter. Vi lever också i samexistens med andra, eller i ett totalt utanförskap. 

   Jag läste om en kvinna som sörjde förlusten över en röd barndomsbaĺlong. Någon sa: skärp dig, vad är en ballong 70 år senare. Jag tänker att det är omöjligt att säga "skärp dig" till någon alls, att jag inte vet hur hen är och varför hon påverkats av händelsen. Vi vet inte varför eller hur människor blir som de blir, vilka trauman som påverkar livet, efterkommande generationer eller de nära runtomkring. Livets varför.

   I Underlandet figurerar människor med rädslor, liv i ensamhet, i avundsjuka och i utanförskap. Varje individ skapar nya strategier för att klara sitt liv på bästa sätt, för hur ska vi annars leva. 

   Hon byter skepnad. Hon fångar en plats, en dusch, en ryggsäck, en doft och går vidare till något annat. Hennes liv är ute, tills hon hittar rätt inne eller någon som kan härbärgera henne. Rädsla, avsky, strategier, förljugenhet och hunger är exempel på detaljer som drabbar den som inget har. Hon lever, tar sig sakta framåt. En ny ryggsäck, en dusch och en ny identitet. Hur skulle ditt liv se ut om du blev helt ensam, helt utanför samhället och helt utan något alls? Eller, hur gömmer du dig när du inte vill visa vem du är? Och varför.

   Han är något annat, en bedragare. Han ljuger för sina kollegor, sin chef och för sina läsare. Vad gör han för sin framgång? Är det det enda han kan? Ljuga? Hur länge håller lögnen? Eller, vem är bedragaren egentligen? Blir vi medskyldiga när vi sett vad som skett? 

   Vem är sjuk i historien om kvinnan på slätten? Hur klarar vi situationen som uppkommer och vem räddar oss? Hur reagerar vi, vem skär av grenen den sitter på, anmäler ett brott eller en hemskheter och påverkar sitt eget eller sina barns omständigheter? När ser vi med öppna ögon och gör något aktivt? Vad går i arv? En dag kommer han tillbaka, han med de stora varma händerna. Då ska hon vänta på honom. Helt oavsett vad han gjort, det kan hon blunda för. 

   Förljugenhet.  Vem är sann, mot sig själv, mot livet och mot andra. Och vems sanning ryms i våra liv?

   Vem bär skulden för människors inre förtvivlan? Vad håller vi inom oss? Och varför.

   Underlandet skapar många tankar om vad vi gör i våra liv, vilka vi är bakom skalen.  Den skrapade tydligt i mitt inre och påverkar mina tankar länge efter läsningen. Kanske ska jag läsa den igen? Då lär jag hitta nya tankespår att ta hand om. Ja, lära mig mer om mänskligheten. 

   Livet är förkovran, varje dag, varje stund. Jag tackar särskilt mina bokcirkelvänner för det! 

   Läs, bara läs.

   A..
   #underlandet #hannanordenhök #Norstedts 

   #roslagensbokhandel #Kulturtorget #platsendärsamtalförs 
   Lukas & Lotta lär sig badvett. Fisketuren på sjön. Cornelia Kindmo & Katarina Vintrafors.


   Det är äntligen helg och Lukas och bästa kompisen Lotta ska åka ut med farmor och farfar på sjön för en fisketur i deras båt. De ska till sitt speciella ställe, där som det alltid nappar, men plötsligt hör de något.

   - Hallå! Snälla, hjälp oss!

   - Var kom det ifrån?

   Författaren Cornelia Kindmo har arbetat aktivt som simlärare i många år med allt från babysim till vuxencrawl. Böckerna om Lukas och Lotta har hon skrivit för att inspirera barn att ha roligt samtidigt som de lär sig hur de är säkra i och omkring vattnet. Olyckor kan undvikas om barn och vuxna är rustade med rätt kunskap.

   Serien Lukas & Lotta lär sig ges ut i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet.   Glöm inte att se till att alla barn får tillgång till #simskola och att de får lära sig #badvett. Och att de läser härliga och viktiga böcker tillsammans med sina vettiga vuxna!

   Pepp för att kunna simma! Det är lek och allvar, överlevnad och viktigt, eller hur? Det behöver vi kunna, både som barn och vuxna. Det ger mer till livet, som t ex trygghet och glädje, rörelse och hälsa. 

   Oj, oj, oj, vilket äventyr som utspelar sig i den här boken.  Det är spännande, t o m hemskt och det slutar lyckligt. Så skönt att vi kan andas ut och skratta tillsammans.  Och fika, för det är guld värt att fika tillsammans när man har äventyrat i naturen med flytväst och fiskespön.

   Den här berättelsen innehåller många delar, som skratt och allvar, lek mellan barn och vuxna och också kvalificerade faktaavsnitt om säkerhet, simning och vatten. Den innehåller sådant vi vill göra tillsammans.  Den ger också kunskap och konsekvenser, tankar om rätt och varför. Därtill har den härliga och färgglada illustrationer. Man blir glad, helt enkelt.

   Det känns dumt att missa bokserien om Lukas & Lotta som lär sig badvett. Heja dig som gör som dem. Lär dig simma. Och ha alltid din flytväst på när du är i båten!

   Tjohoj, så fint. 


   A..   #Lukas&Lottalärsigbadvett. #Fisketurenpåsjön. #CorneliaKindmo & #Katarinavintrafors. #whipmedia 

   #Roslagensbokhandel #Kulturtorget #platsendärsamtalförs 

   torsdag 24 augusti 2023

   Astrid Lindgren. Agnes-Margrethe Bjorvand.


   Hon är mamma till PippiRonjaMadickenEmilBröderna Lejonhjärta och många, många andra. 

   Men vem var egentligen Astrid Lindgren? Visste du att hon tyckte om att spela fotboll och att hon drömde om att lära sig åka slalom? Eller att hon gillade att klä ut sig till häxa och skoja med små barn?

   Visste du att hon skrev en väldigt hemlig bok för polisen och att hon fortsatte att klättra i träd även när hon var gammal?

   I den här boken står att läsa den fantastiska historien om hur Astrid Lindgren från Vimmerby blev en av världens mest älskade författare.

   AGNES-MARGRETHE BJORVAND [f. 1969] är litteraturvetare med inriktning på barnbokslitteratur, lektor, skribent, redaktör och översättare. I sin forskning specialiserade hon sig tidigt på Astrid Lindgrens fiktiva världar.

   LISA AISATO [f. 1981] är bildkonstnär, illustratör och barnboksförfattare. Hon har skrivit och illustrerat ett flertal barnböcker.


   #astridlindgren #agnesmargarethebjorvand #lisaaisato #modernista #roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs 

   13-18/5-24. Norrtälje litteraturdagar i maj 2024.

   Vi planerar för författarmöten, boksignering, poesi, samtal, med mera - ja, sånt som hör litteraturen till.

   Med ordet i centrum, förstås! 

   Vad; Norrtälje litteraturdagar 2024.

   När; måndag - lördag, 13-18/5-24. 

   Var; Kulturtorget, Norrtälje - och runt om i Norrtälje.

   Exempel; Författarmöten, poesi - samtal och läsning, boksigneringar, skrivande, film, workshops

   Arrangör; Mångfald Tillsammans & Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.

   Medverkande (kan tillkomma fler samverkansparter under resans gång - hoppas jag!):

   • Bekräftat medverkande; Sensus Studieförbund, Norrtälje bibliotek, Norrtälje konsthall, Roslagens Kalevala, ABF Norrtälje
   • Därtill inbjudna att medverka; Norrtälje Kultur & Fritid, Norrtälje muséer, Pythagoras, Svenska kyrkan Norrtälje, Roslagsambassadörerna. 
   • Vill du och din förening delta i arrangemanget (även om du inte fått frågan) - med en litteraturkopplad programpunkt - så hör av dig till bokhandeln!

   Kontaktperson; Anette Grinde, tfn 0708905731, mejl till; info😏roslagensbokhandel.se eller genom ett besök i bokhandeln. 

   Nästa planeringsmöte; 21/9-23, kl 0900-1000 i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Kan du inte då, så boka ett eget möte med Anette i bokhandeln.
   #norrtäljelitteraturdagar #norrtaljelitteraturdagar #roslagensbokhandel #kulturtorget 


   tisdag 22 augusti 2023

   27/9-23. Bokprat om Öbor.

   27/9-23. Bokprat om Öbor. 


   Tidigare i somras släpptes boken ”Öbor – levnadsberättelser från Stockholms skärgård”. Boken innehåller personporträtt av kvinnor och män, födda på 1940-talet och tidigare, boende på öar från Gräsö i norr till Landsort i söder. En mångfacetterad samling berättelser där bokens skapare Ingrid Hedman och Ylva Bergman pratar med sina intervjupersoner om skolgång, arbete, familjeliv, fritid, båtliv, fiske och jakt, hantverk, tro och tradition. 

   Den 27 september 2023 kommer de till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, klockan 18-20 för att berätta om boken och visa bilder. 

   Varmt välkomna! 

   När; 27/9-23, kl 1800-1930

   Författarna Ingrid Hedman & Ylva Bergman berättar om människor, skrivande och öarna! 

   Plats; Kulturtorget, platsen där samtal förs! 

   Kostnadsfritt.

   Föranmälan; Ja, skyndsamt till bokhandeln! 

   Tfn 0708905731 - mejl; info@roslagensbokhandel - eller på plats i butiken.   Hur är det att leva som åretruntboende på en ö i Stockholms skärgård? Hur ser utmaningarna ut, glädjeämnena? Har du aldrig längtat i land? Hur är det att åldras på en ö? Och hur upplever du att skärgården har förändrats sedan du var barn?
    
   De frågorna och många fler ställde vi till 16 män och kvinnor, födda på 1940-talet och tidigare, som valt att tillbringa hela – eller större delen – av sina liv ute i havsbandet. Det blev spännande samtal om allt från barndomens bullerbyskola och skandalomsusade dansbanor till omdebatterade ämnen som strandskyddet och nedläggningen av öskolorna. Men också om oron över vem som ska föra vidare familjeföretaget och kulturarvet när engagemanget hos den yngre öbefolkningen ibland brister och rädslan över att hamna på äldreboende på fastlandet. 

   "Öbor" är en hyllning till den äldre generation skärgårdsbor som lagt grunden för dagens skärgårdssamhälle. Deras unika levnadsberättelser känns viktiga att dokumentera.


    

   Läs, bara läs! Bristen på ljus. Nino Haratischwili.

   Bristen på ljus. Nino Haratischwili.    Det handlar om människor och liv. De handlar om samhället, ungdomens dagar och livet. Den handlar om att anpassa sig, få barn och se förutsättningarna. Se livet an.

   Det handlar om livets omständigheter, vad vi är födda till, och av, vilka vi har omkring oss och hur vi dansar längs livets väg. Eller hur vi påverkas av andra. Och hur det samhälle vi lever i, råkat bli födda i, tar sin riktning.


   Den handlar om vänskap, om kvinnorna tillsammans och var för sig. Hur deras liv vävs tillsammans, hur de kan rå på det eller inte, hur kärleken fångar dem eller inte, och hur vi är fångna i det som finns omkring oss. Fångna eller fria. Kan vi vara fria fast vi är fångna?


   Den handlar om kvinnor och män, kvinnlighet och manlighet, föräldraskap och barn, syskon och lojalitet. Lojalitet till oss själva, familjen, landet, klanen och gruppen. Den handlar om respekt och lojalitet.


   Berättelsen går mellan nu och då, där vänskapen är den viktiga väven. Den plockar händelser i livet. Vad hände i Georgien, i Tbilisi, då, 1990-tal. Hur minns vännerna det nu? Om man utgår från en bild, eller flera, som dokumenterar tiden, platsen och händelsen, så finns mycket att fundera kring. Hur såg statsskicket, diktaturen och motståndet ut? Vad gör korruptionen med ett samhälle? Varför uppkommer korruption? Vad gör klanen, herraväldet och kärleken. Hur korsbefruktar vänskap och kärlek varandra?


   Jag tänker på livets förgänglighet och vad man gör för den man älskar. Hon, han, går långt och längre för att rädda en bror, en man eller en närstående. Hur kommer det att påverka konflikten och var och ens liv? Han och hon, eller en han och en hon är starkt sammansvetsade, älskar varandra, med nöden, där och då har ändå ingen lag. Man måste göra det man tycker sig måsta. För att liv är värdefulla. För att tillhörigheten är viktig. Hur ska man annars stå ut.


   Men, hur står man ut när alla gränser passerats, när den andre inte vet och där man ändå måste göra något för att överleva. Något. Hur kan man? Ja, man gör det man måste, och försöker leva med det.


   Georgien 1990-tal. Här finns människor och liv, kriminalitet och ond bråd död. Det går inte att föreställa sig hur liv ser ut, missbrukas och levs. Mitt i allt pågår kärleken, barn och unga lever och de vuxna härdar ut. Blommorna växer där som här. Alla gör det de måste, eller tror sig ha förmåga till. Det leder ibland till att vi misslyckas, för att vi inte tror mer om oss själva. Vi tror att vi är i händerna på tiden och omständigheterna, vilket vi förstås också är. 

   Vilka är det som skapar konflikterna och vilka drabbas, är en återkommande fråga. Vännerna kommer från familjer, som var för sig har koppling till kriminalitet eller makt. Hämnd, kärlek och vänskap påverkar varje steg vi tar genom livet. När det kommer närmre blir det svårare. Vem ska stanna och vem ska lämna landet? Vilken sida kan man välja, eller har man bara tilldelats en sida, dit man ska lägga sin lojalitet? Livet och vänskap är en väv, kanske kan den bara hålla ihop om båda/alla anstränger sig för att förstå den andre. Det är inte att kräva lite, att man ska förstå någon annan, men det är ett måste om en vänskap ska bestå.

   Korruption och hämnd, tjänster och gentjänster. Det går en röd tråd i alla berättelser som träffar länderna vi vet så lite om,  som vi (många, inte alla) behöver lära mer om. Här möter vi människorna, vi möter kärleken hos de unga och de gamla, där man aldrig kan följa ditt hjärtas röst gör att någon högre i rang inom familjen styr och hotar. Liv levs olika på olika platser i världen, också hos oss. Ibland är det oerhört svårt att föreställa sig hur andra platsers eller andra människors liv ser ut. Våra skyddade liv är tydligt annorlunda än andras. Vi, var och en,  lever som vi måste. 

   Jag tycker om sättet boken är skriven på. Den utgår från fotografierna (utställningen) och kopplar till de händelser som ligger i och omkring fotografiet. Det ger oss historia om tiden och platsen, om vännerna, människor omkring de fyra kvinnorna och om den problematik de lever i. Den går mellan tiden, platsen och människorna. Det är ett intressant sätt, kanske inte helt lätt, men det rymmer mycket. Ibland vet jag inte om vi är då eller nu, men det ger sig när jag ger mig tiden och lusten i läsningen. Nu och då är samtidigt. Jag tycker om sättet, uppskattar att vara länge i den här berättelsens värld.

   Bristen på ljus behöver läsas med eftertanke och tålamod, med andakt, lugn. Den vill att jag avstår att hasta. Den innehåller liv, historia och kärlek. Nu och då. Den innehåller krig, terror, kriminalitet, droger och överlevnad. Vänskap. Ja, alla överlever inte, för kriget och kriminaliteten slår sönder många människors liv. Då och nu. Det är en berättelse full av liv. 

   Bristen på ljus behöver läsas. Nino Haratischwili behöver läsas. I lugn och ro, med lust och glädje stor. För mig var den här boken och den här författaren en mycket stor läsupplevelse. 

   Så vacker.  Så fin. Så magisk. Så plågsam. Så viktig. Så hemsk. Så fasansfullt. Så fin.


   Missa inte Nino Haratischwili.


   Läs, bara läs.


   A..   Förlag: it-lit
   Originaltitel: Das Mangelnde Licht
   Originalförlag: Frankfurter Verlagsanstalt
   Originalspråk Tyska

   #itlit #ninoharatischwili #bristenpåljus #Roslagensbokhandel #Kulturtorget #platsendärsamtalförs #DasMangelndeLicht


   #Tbilisi #Georgien
   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...