torsdag 28 juli 2011

Bli en överlevare - Hemligheterna och forskningsrönen som kan komma att rädda ditt liv

Titel; "Bli en överlevare - Hemligheterna och forskningsrönen som kan komma att rädda ditt liv."

Författare; Ben Sherwood
Ica Bokförlag
ISBN 978 91 534 3153 4
2011

Detta är den andra boken jag läst under denna sommar som handlar om att överleva olika typer av katastrofer. De är skrivna av helt olika författare, men fokuserar båda på det faktum att vissa personer överlever olika typer av katastrofer och andra gör det inte. Vi möter olika typer av katastrofer i vår liv och vi hanterar dem på helt olika sätt. Ibland blir vi apatiska och handlingsförlamade. Ibland tar vi kommandot över händelserna i rätt riktning. Och ibland gör vi helt fel saker. I konceptet finns i princip alltid förutsättningar som vi inte alls kan råda över. Och vi vet inte hur vi kommer att reagera när det händer.

Det sägs att vissa personer är bättre rustade för olika typer av katastrofer än andra. Det sägs också att vi kan lära oss att bli bättre på att hantera katastrofer. Det gör vi t ex genom att lära oss mer och genom att vara uppmärksamma. Det kan förändra våra förutsättningar för överlevnad.

Efter att ha läst Bli en överlevare (& den tidigare boken på samma tema) ser jag att det pågår en mängd forskning kring fenomenet överlevnad i olika situationer. Och jag inser också att jag kan förbättra mina möjligheter till överlevnad i en krissituation högst avsevärt genom kunskap, tro och handling. En annan viktigt ingrediens i överlevnaden är livsvilja och omsorg från andra personer. Det är upp till mig att skaffa mig kunskapet och förhålla mig när det händer.

I boken finns berättelser om ett otal människor som har överlevt en händelser som andra människor inte överlevt, eller skulle kunna ha överlevt eftersom de skulle ha hanterat händelsen på ett annat sätt. 11 september, flygplansstörtningar, en sticka genom hjärtat, en lejonattack, förintelsen, sjukdomar, fruktansvärda övergrepp och våldsverkare av olika slag är exempel på händelser som beskrivs i boken. Exempel där det finns överlevare som kan berätta om hur och varför.

"Du vet aldrig hur du kommer att reagera i en krissituation, men genomtänkt beredskap kan ge dig ett stort försprång när något händer." Var finns nödutgångarna på flyget, båten och hotellet? Hur fungerar räddningsvästarna? Hur fungerar larmet och var är larmnumret? Vi behöver helt enkelt förbereda oss avsevärt mycket mer än vad vi – som gemene man – gör. Vi behöver bry oss om oss själva och varandra.

Jag är oerhört glad att denna bok nådde mina ögon. Den har skapat skillnad. Den har verkligen uppmärksammat mig på vikten att skaffa mer kunskap och att vara mer uppmärksam i livet. Denna bok – Bli en överlevare – rekommenderar jag dig att läsa.

Boken når mig i en tid när en oerhörd tragedi har skett i Oslo, Norge. Tanken på alla ungdomar som där förlorade sina liv finns med mig när jag läser boken. En ensam man med fruktansvärda handlingar på sin agenda har släckt många liv. Det finns oerhört mycket vi inte kan skydda oss emot. Det finns sådant som är så fruktansvärt att det inte går att förutse.
Boken köper du t ex genom Ica Bokförlag eller via Bokus.

torsdag 21 juli 2011

Välkommen till Bokbloggerskan...

Här skall skrivas om böcker. Bara om böcker. Och om författare, förstås.

Böcker spelar roll. De tillför, skapar glädje och kraft. De fyller ständigt på.

Böcker får aldrig slängas. När du inte längre behöver dem hos dig - sälj dem, eller ge dem till någon som behöver dem. Vad du än gör - släng inte en bok.

Njut av dagen. Glöm inte att ta med en bok!

Nästa recension handlar om att Bli en överlevare....

Ica Bokförlag


Ja, det finns fler böcker på samma tema. De är väl värda att läsa.
Läs t ex När det otänkbara händer. ISBN 978 91 371 3396 6 Du hittar den hos bokförlaget Forum - http://www.forum.se/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...