tisdag 14 november 2023

Berättarprojekt barn (6-12 år)Att läsa, berätta och/eller skriva sina egna berättelser skapar mer kunskap hos barnen. Vi utgår ifrån den fysiska boken. Vi vill locka barnen till läsning, förståelse och se dem hitta sin plats i världen. Vi vill höra hur barnen förstår berättelsen, hur de ser den när de läser.

Barnens berättelser, barnens uppfattningsförmåga, deras världsbild och fantasi utgår ifrån läsningen och det de upptäcker där. Deras ordförråd blir avsevärt större vid läsning och de upptäcker en annan värld som ger mer till livet. Vi vill ge detta till barnen, vi vill upptäcka det tillsammans med dem.

Har du ett barn som vill läsa och berätta om sin läsning och därmed utveckla sig själv - i en liten grupp i bokhandeln tillsammans med andra barn? Eller bara själv? Har du ett barn som vill illustrera, skriva eller prata om den egna berättelsen - upplevelsen - som uppkommer genom läsningen? Själv eller med en kompis? Har du ett barn som vill berätta?

Bokhandeln vill gärna bidra till barnets läsning. Jag välkomnar barnet (6-12 år) - och/eller barnets vuxne - till bokhandeln för prat om hur och när vi kan bidra till detta.

Den första boken som ingår i berättarprojektet köper du själv (valfri bok på listan). När barnet har berättat i bokhandeln om det hen läst kan hen få en ny bok (som ingår på listan) gratis. När barnet har berättat om den nya boken, kan hen få en ny bok igen. Också den boken är gratis. (Listan kan komma att utökas allteftersom).

Max en bok per månad kan erhållas gratis - och längst så länge projektet pågår - d v s så längre finansieringen kvarstår. Och med rimlig fördelning mellan intresserade barn, för bredd och lust, för flera barns läsning och många berättelser.

Välkommen till Kulturtorget, platsen där samtal förs!

Arrangör: Mångfald Tillsammans, med stöd av Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, Roslagens Sparbanks Stiftelser och Norrtälje kommun, kultur & fritid.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...