lördag 11 november 2023

Ihågkom oss till liv. Joanna Rubin Dranger.

Tilldelad Nordiska rådets litteraturpris 2023.

Ihågkom oss till liv. Joanna Rubin Dranger.


Detektivarbetet för att få veta vad som egentligen hände de släktingar som ”försvann” under andra världskriget förflyttar berättaren och läsaren över tre kontinenter, men också genom tid och rum. Medan de mördade träder fram i ljuset, i all sin modernitet och självklara livsvilja, hotar mörkret att sluka den som kliver in i det.


Med sin unika förmåga att enkelt och slagkraftigt skildra vår existens berättar Joanna Rubin Dranger i ”Ihågkom oss till liv” om det allra svåraste på ett sätt som både drabbar och ger oss nya insikter.


(Ovanstående är förlagets beskrivning av boken. Nedanstående är hämtat från www.norden.org om Nordiska rådets litteraturpris 2023.) Nordiska rådets litteraturpris 2023 går till Ihågkom oss till liv av Joanna Rubin Dranger från Sverige.

Juryns motivering

När Joanna Rubin Dranger precis blivit vuxen tog hennes älskade moster Susanne sitt liv. I boken ”Ihågkom oss till liv”, den genreöverskridande volym som belönas med Nordiska rådets litteraturpris 2023, gestaltar Rubin Dranger i både text och bild hur hon många år senare börjar nysta i det som ledde till mosterns självmord. Hennes efterforskningar får till följd att den tystnad och de omskrivningar som hon växt upp med, där släktingar varit ”försvunna” eller inte omnämnts alls, bryts och förklaras. Rubin Drangers undersökningar leder henne till judeförföljelserna före och under andra världskriget i Tyskland, Polen, Litauen och Ryssland - men också till antisemitismen och undfallenheten i de skandinaviska länderna och de förödande konsekvenser oviljan att hjälpa där fick. Och till den oväntade glädjen i att träffa överlevande släktingar i USA och Israel.

 

Det kombinerade forsknings- och bokprojektet har utmynnat i en vacker volym som på omslaget kallas för en dokumentärroman, men som är så mycket mer: en grafisk roman, en historisk berättelse, ett slags skrivardagbok och en självbiografi där jagets personliga liv vävs samman med stora politiska skeenden. Här knyts fotografi, teckning, akvarell och text samman till en närmast överväldigande effektiv berättelse som i en helt egen form arbetar vidare i den tradition som rymmer klassiker som Art Spiegelmans ”Maus” och Marjane Satrapis ”Persepolis”. Rubin Drangers blick vilar stadigt rakt in mot mörkret, både historiens och det mörker som hon snart upptäcker i sitt eget inre – och hur detta trauma fortsätter att verka i generation efter generation. 

 

Ytterst hörsammar boken den judiska bönens ord om att ihågkomma de döda till liv. När Rubin Dranger upptäcker att det funnits en liten pojke i släkten som mördats och som ingen ens minns namnet på låter hon läsaren följa med på en förtvivlad jakt efter svar. Att finna hans namn betyder plötsligt allt, och när hon slutligen gör det känner både hon och läsaren hur viktig just hågkomsten och representationen av det som försvunnit är - att de griper bakåt, genom decennierna och rättar till. Att skriva och teckna de försvunnas berättelse blir i boken till en motståndshandling som närmar sig det magiska tänkandets: nazisterna utplånade dessa människor och det liv de levde, men Rubin Dranger framkallar dem ur glömskan. Genom att skriva ner de mördades namn och omsorgsfullt teckna av deras foton och porträtt återskapas de som mördats. Historien kan inte ändras i efterhand, men de döda får liv när vi minns dem.Boken finns just nu i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Tar den slut, så tar vi förstås hem den igen. Välkommen till Kulturtorget, platsen där samtal förs. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...