tisdag 30 april 2024

Motiv. 10 berättelser om brott. Malin Persson Giolito.

Motiv. 10 berättelser om brott. 

Malin Persson Giolito. Ida. Vänskap, kärlek, längtan att bli sedd. Och att kunna hantera sin vrede.


Det var Idas fel, ja. Men, kanske ändå inte. Omständigheter berättar att hon är sjuk, provocerad och sjuk, att hon inte kan behärska sin vrede. Är hon sjuk, eller bara arg? Var går gränsen? Hon tar till handgripligheter. Hon vet inget annat sätt att hantera situationer som den hon har hamnat i. Nu och förr. Är det för att ingen har lärt henne hur man gör?


Vems är felet egentligen? Hennes eget? Vännens? Genernas? Föräldrarnas? Skolans? Psykiatrins? Bup? Systemet som inte räcker till? 


För den här flickan är lösningen inte hårdare straff. Det är andra nycklar, som till exempel samtal, terapi, ramar, uppföljning, personer omkring henne som ser vad hon gör och hur hon reagerar. Vettiga vuxna och kärleksfull omsorg. Ja, kanske också medicinering, men framförallt kravställande vettiga vuxna. Ja, nej, jag är inget proffs på åtgärder, men tänker att hårdare straff inte är en framgångsfaktor här. 


Det är inte ok att slå, att lösa sin vrede med våld, men vad gör man när ingen lärt en andra verktyg?


Ämnen att fundera över:
Hur sätter vi gränser för barn och unga.
Vad är förälderns och vad är skolans ansvar.
Vilka resurser kan skolan sätta in.
Behövs/finns tvångsmedel.


BrB 12:1


1 §   Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Lag (2017:442).#våldinärarelationer #hämnd #brottsbalken #skadegörelse 

#motiv #malinperssongiolito #roslagensbokhandel #skadegörelse 

2/5-24. Samtalsgrupp, kvinnor, torsdagar.

Närmast inbokade samtal är; 

2/5-24 1815-1945
30/5-24 1815-1945
27/6-24 1815-1945


Livsamtal. (Torsdagar, kvinnor)


Samtal är livsnödvändigt.

Samtal är ett ljus i mörkret.

Samtal är lindring för oro.Vad: Livssamtal. Ja, med fika.


När möts vi för samtal: torsdagar 11/4-24, 2/5, 30/5, 27/6 torsdagar en gång per månad, var fjärde vecka. (Byte av dag, till närliggande dag, om torsdagen är röd). Tid: kl 1800-1930.


Plats: Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. 


VadSamtal om livet. Vad ingår där? Sorg, skam, glädje, förtvivlan, ensamhet, oro för sig själv eller en närstående, utsatthet. Och hur man kan känna när det värsta har hänt, eller kommer att hända. Eller hur den fantastiska lyckan står oss bi. Det handlar om jaget, hur var och en mår, vad var och en har inom sig. Oroar sig för eller gläds över. 


Låt oss lyfta frågor om livet tillsammans.


Vi ger inte råd. Vi talar om hur vi själva känner, tar upp frågor om livet och de ämnen som kan te sig lämpliga för dagen. Det som sägs i rummet stannar i rummet. Vi anstränger oss för att förstå den som berättar. Max 8 personer per tillfälle.


Vi visar varsamhet mot varandra, låter alla få plats. 


En samtalsgrupp består av individer som känner tillit för sig själv och varandra. Det gör att gruppen - efter ett par, tre möten  - stabiliserar sig med ett unikt antal individer som känner att det här är för mig. När det rör sig i en grupp, någon försvinner och någon kommer till, så ändras också spelreglerna i samtalet. En grupp människor som känner tillit i samtalet vågar lyfta sina frågor. Det ändras när/om det alltid kommer nya människor till gruppen och samtalet. Jag tänker att gruppen kan bestå av kanske 8-10 personer (men inte mer än 7-8 på plats/tillfälle) och att var och en behöver känna att det här är en grupp som hon bryr sig om, kommer till och värnar om.  


Det är svårt att kräva och lova närvaro och deltagande, men kanske kan inställningen vara sådan - för att det gör skillnad för alla. 


För vem

För dig som känner ett behov av att samtala om livet med andra. För dig som undrar över hur andra tänker och gör, för att därigenom se hur du kan lära dig nytt. För dig som vill sätta ord på viktiga livsfrågor och tala med andra om dem. För dig som vill veta hur (du själv och) andra tänker om livet. Hur kan vi tänka om livets små och stora frågor?


Hur.

Låt oss tala om var var och en står i nu. Livet. Fundera kring vad du vill dela med andra om dig och ditt liv. 

Låt oss stanna i ämnet som var och en lyfter, ett och ett. Om någon lyfter sorg, låt oss stanna och lyssna till den personens sorg, förstå den. Jag tänker att samtalet handlar om vad den vill dela och att vi försöker stanna i det. Lyssna och fråga om det hon delar. Alltså inte direkt koppla det till dig själv, utan försöka förstå den som berättar. 

Fundera kring - till vi möts på torsdag.
Var står du i livet nu, vad vill du lyfta och dela, prata om - ur ditt liv? T ex sorg, oro för närstående, suicid i närkrets, psykisk hälsa, ensamhet, ork, åldrande/hälsa. Lägg ditt fokus på en fråga som gäller dig i ditt liv - som du vill dela och samtala om. 

Vi vill ge tid för alla att lyfta sin fråga. Om sig. I sitt. Vi andra behöver anstränga oss för att lyssna och förstå. Utifrån den som delat sin fråga. Vi talar om en fråga i taget.

Det som sägs i rummet stannar i rummet.Samtal i en liten grupp

Vi kommer att mötas flera gånger, för dig som vill. Välkommen du - som vill och behöver ett samtal med andra om livets frågor. Det som sägs i rummet, stannar i rummet. 


Kostnad.

75 kr/gång. Swish 123 075 3715. Ange datum i meddelanderaden. 


Föranmälan så snart som möjligt (Max 8 personer i mötet). 

Tfn 0708 905 731. Mejl till: info@roslagensbokhandel.se 

Eller genom ett besök i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje 


Arrangör; Mångfald Tillsammans

29/4-24. Tack, för samtal om Grinden i Dachau!

 

Tack, för igår.


Tack, Björn Wiman. 

Tack, ni som läst boken och ni som kom och deltog i samtalet om Grinden i Dachau (29/4-24). 

Tack, ni som funderar över det tidlösa hatet mot judarna. Tack, för samtal om antisemitism, demokrati, religion, identitet och folkgrupper, skämt, upprepade berättelser som bygger på lögner och fördomar - och allt däremellan. 

Tack, för intresse och engagemang. 

För er som ännu inte läst boken, gör det. Den är informativ och matnyttig. Det finns många avsnitt att reflektera över. Den är en bra present till sig själv eller till någon annan som är intresserad av dagens samhällsfrågor och vår allas gemensamma historia. Och därmed också vår framtid.

Tack, till var och en som bryr sig om vår samtid och också tar de jobbigaste samtalen. De som rör fakta och demokratins alla möjligheter, dess rättigheter och likaledes dess skyldigheter. 

Tack. Ni tillför guld till min själ. 


Anette Grinde 

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. 

www.roslagensbokhandel.se


17/5-24. De första dinosaurierna. Stavros Svensson Kundromichalis. (Norrtälje litteraturdagar.)


Vad.

Bokprat och boksignering på Kulturtorget,  Norrtälje. 

När. 

Fredag 17 maj 2024, kl 1200-1600.  

Ålder.

9-12 år (och uppåt, för nyfikna barn och vuxna.)

Välkommen till 

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. 


De första dinosaurierna.

Stavros Svensson Kundromichalis.

Triceratops och Tyrannosaurus rex känner de flesta till, men hur såg de första dinosaurierna ut?

Denna bok är en hyllning till en bortglömd del av dinosaurie-familjen, nämligen de allra första dinosaurierna. De levde under en tid med extremt klimat och tuff konkurrens, men lyckades ändå utvecklas från små ovanliga djur till att dominera livet på jorden i 135 miljoner år. Hur gick det till och vilka var de?


I boken beskrivs över 50 olika dinosaurier, deras historia och världen de levde i. De flesta nämns för första gången i en dinosauriebok på svenska.

Vetenskaplig rådgivning & faktagranskning: Benjamin Kear, forskare vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.


Författare:Svensson Kundromichalis, Stavros
Formgivare:Bergh, Matti
Illustratör:Svensson Kundromichalis, Stavros

söndag 28 april 2024

Motiv. 10 berättelser om brott. Malin Persson Giolito.

Motiv. 10 berättelser om brott. 

Malin Persson Giolito. Lillan, 8 år. 

Hon är åtta år. Hon kan inte straffas, juridiskt. Hon har de föräldrar hon har, hon bor där hon bor. Hon lever i förödelse, föräldrars missbruk och våld. Hon lever i rädsla, anpassar sig efter omständigheterna. Hon har ingen vettig vuxen omkring sig, som kan ta henne därifrån. Ingen ser hur hon har det. 


Att tjuvlyssna har sitt pris, kan leda till lögn och en räddning, men kanske också till att en oskyldig straffas för ett allvarligt brott. 


Hur påverkar lögnen resten av livet?

Hur kommer hennes möten med sin förälder vara i framtiden?


Hur räddar - skyddar - vi barnen från föräldrar som inte är kompetenta vårdnadshavare?


Ämnen att fundera över:
Barn tjuvlyssnar. 
Våld i nära relationer. 
Att ljuga inför polisen. 
Att gömma sig inför sina föräldrar. 
Vettig vuxen. 
Vem ser barnet. 
Hur påverkar lögnen livet? 
Vad händer med den som döms oskyldig och den som går fri?


BrB 15:7


7 §   Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet osant beskyller någon annan för en brottslig gärning, påstår en besvärande omständighet eller förnekar en friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i en sådan sak, för falsk beskyllning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms för ringa falsk beskyllning till böter eller fängelse i högst sex månader.


Om brottet är grovt döms för grov falsk beskyllning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om beskyllningen avsett allvarlig brottslighet.


Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var osann, döms för vårdslös beskyllning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2022:792).#våldinärarelationer #mord #brottsbalken #falskbeskyllning #utsattabarn #missbruk #brottsbalken  #motiv #malinperssongiolito #roslagensbokhandel  
Lat. Latare. Latast.

 lat adjektivn. sing. obest. obrukl., lata

• som und­viker arbete; ​jfr lättja
Positiv
en lat + substantiv
den/det/de lata + substantiv
den late + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de latare + substantiv
Superlativ
är latast
den/det/de lataste + substantiv

Motiv. 10 berättelser om brott. Malin Persson Giolito.

Motiv. 10 berättelser om brott. 

Malin Persson Giolito. Anders. Nyutexaminerad polis.

Tillfälligheterna gör brottet


Tillfälligheterna och de faktiska handlingarna, de som samverkar tillsammans, gör brottet. Blir det då ursäktligt, kan livet då läkas? Vem straffas, hur, varför?


Han är ung i jobbet, följer reglerna. Hela tiden, förutom en gång. Han väntar, ser och funderar, är trött, men får inte gå. Kollegan sitter någon annanstans. 


I ett vittnesmål säger han vad han har sett. Det är sant, ur hans perspektiv. Det är dock inte sant ur ett juridiskt perspektiv. Fakta säger något annat. Det är det som avgör. Omständigheter, hans syn, kan påverka, men kanske inte avgöra. För att konsekvenserna blir som det blir. Kan man inse konsekvenserna av sitt handlande?


Han är taggad att bidra, tillåts, inbjuds. Han vill visa framfötterna. Hans chef tillåter, ger honom ett uppdrag. Timme efter timme. Ensam i egna tankar, att bearbeta gårdagsdöden själv.

Han lämnar platsen, dörren, bilen.

Han går en bit bort.

Han har inte meddelat kollegan.

Han ser något som han tolkar. 

Han ser det han ser. 


Resultatet blev många förstörda liv. Hans eget, barnens, föräldrarnas, vänners. 


Vad händer om en polis blir dömd till fängelse? Hur kommer han att bli behandlad innanför murarna? Hur blir hans liv sen?


Vad händer med barnen, familjerna, som av en kort stunds lek eller obetänksamhet får liv förstörda?


Vad händer med hatet i kommentarsfälten, där var och en dömer utifrån den korta rubriken eller ingressen på en artikel där en journalist valt sina textutsnitt? Hur dömer då folkdomstolen (som inte har hela bilden) barnen, chefen, polisen, poliskåren, kollegan, mm, och hur värderar de omständigheterna?


Vems är obetänksamheten, oaktsamheten? Vem får sona? Hur?BrB 3:7. 


Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.


Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. 


Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas

   1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller

   2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2010:370).
22/4-24. Grinden i Dachau : sex essäer om det tidlösa hatet mot judarna. Björn Wiman.

Grinden i Dachau : sex essäer om 

det tidlösa hatet mot judarna. 

Björn Wiman.

Vad
Boksamtal om Grinden i Dachau.

När
Vi möts för två samtal om boken. Det är tänkt att deltagarna ska delta vid båda tillfällena. 

Måndag 22/4-24 kl 1800-1930
Måndag 29/4-24 kl 1800-1930 

Var
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.


För vem
 • För dig som vill lära dig mer om vår tids svåra frågor. 
 • För dig som vill samtala med andra. 
 • För dig som genom tiden intresserat dig för hat, minnen och judarnas förutsättningar. Och ställer dig frågor om hur det kommer sig.
 • För dig som inte ger upp hoppet om fred, frid och mänskliga rättigheter - som gäller för alla.
 • För dig som intresserar dig för aktuella samhällsfrågor - de som påverkar vår tid, dig och mig och alla våra kommande generationer.
 • För dig som tror på kunskap som en väg till bättre samhällen.

Kostnad.
Köpet av boken görs förstås i den här bokhandeln! Välkommen!

 • Bok och två samtal för dig som är medlem i bokhandelns vänner; 258 kr
 • Bok och två samtal för dig som inte är medlem i bokhandelns vänner; 350 kr
 • om du inte önskar boken - swisha 200 kr till nr 123 075 3715 - för deltagande i samtalen.

Föranmälan.
Ja, skyndsamt, tillsammans med köp/beställning av boken.

Tfn 0708 905 731.
Swish 123 075 3715.
Info@roslagensbokhandel.se

Se här för medlemskap i bokhandelns vänner.Grinden i Dachau : sex essäer om det tidlösa hatet mot judarna. Björn Wiman.

Terrororganisationen Hamas attack mot södra Israel på morgonen den 7 oktober ledde till den värsta massakern på judar sedan Förintelsen. Det som aldrig mer skulle få hända hade hänt, på den plats som skapades för att det aldrig mer skulle få hända.

Än en gång hade judar slagits ihjäl, slaktats och skändats bara för att de var judar. Över hela världen ökade antisemitismen – som vanligt i enlighet med den förvridna logik som säger att judar förr eller senare får skulden också för de olyckor som drabbar dem själva.


Grinden i Dachau berättar Björn Wiman om hatets nya och historiska former, om minnesarbetet efter Förintelsen och om hoppet, konsten och kunskapen som motgift. Antisemitismen är den intellektuella nollpunkt där demokratin dör.#grindenidachau #björnwiman #roslagensbokhandel#fritanke  #platsendärsamtalförs #kulturtorget 

fredag 26 april 2024

I ett främmande rum. Damon Galgut.

 

I ett främmande rum.

Damon Galgut.

Beskyddaren.


Psykisk ohälsa.


Hur ser en skadad på sig själv? Vems ansvar är den andres?


Herre, min tid. Jag läser med andan i halsen. Det rusar, jag rusar genom texten. Förfäras. 


Hur är det? Vad bär vi inom oss? Vad gör det med oss? Hur påverkar vi andra?


Skuld. Suicid. Ansvar för eget och andras liv. Att leva med ett trauma för evigt. Psykisk ohälsa.


A..
26/4-24. Frukostsamtal. Föreningslivet i Norrtälje. Hur mår vi (föreningarna), egentligen?Bakgrund.

Studieförbundens verksamhet förändras. Kontor läggs ner, människor och mötesplatser försvinner, hjälpen till den demokratiska formalian och möteskompetensen försvinner. 

Föreningslivet bär viktiga funktioner i vårt samhälle. Det har den gjort under 100-tals år. Föreningarna och dess människor skapar verksamhet och mötesplatser, det hjälper människor till sociala möten och aktiviteter och de gläder sig själva. Det skapar och bibehåller föreningshälsa i det demokratiska samhället och det skapar och bibehåller hälsa för människor. Ensamhet mår väldigt få bra av. 

För att verksamheten ska kunna bibehållas krävs att människor kommer samman, enas och respekterar beslut och visar förtroende för varandra. Vi behöver vara öppna för möjligheter och förändring, men också för den historia som finns i samhället och den förening det berör.  

När föreningslivets förutsättningar förändras behöver vi samtala om det. Vi behöver se på oss själva och på själva vitsen med föreningarna. Vilka är eldsjälar och hur får de och andra komma till sin rätt? Om studieförbundet försvinner eller drar ner på sin verksamhet, hur påverkar det dig och er? 

Samtal om föreningslivet, hur vi ser på föreningen och hur vi hjälps åt i den förening vi gärna deltar i? Vad måste vi och vad måste vi inte? Vem gör vad och varför? 
 • Har du anmält dig till samtalet? Om inte, hur ska arrangören planera för att du vill delta?
 • Vad är en förening?
 • Fungerar din förening?
 • Vad gör en ordförande. Vad gör din ordförande, i din förening. Vem bestämmer det.
 • Vad gör en sekreterare. Vad gör din sekreterare. Vem bestämmer det.
 • Vad gör en kassör. Vad gör din kassör. Vem bestämmer det.
 • Vad gör en ledamot. Vad gör respektive ledamot i din förening. Vem bestämmer det.
 • Vem är informationsansvarig. Hemsideansvarig. 
 • Vad gör den som är adjungerad till styrelsen. Vem bestämmer det.
 • Vad gör en suppleant. Vem bestämmer det. Ska den ha samma beslutanderätt som en ledamot.
 • Vad kan en utomstående (ej medlem i styrelsen) göra. Vem bestämmer det.
 • Vem är ansvarig för föreningens beslut. Vem bestämmer det.
 • Vem bestämmer i din förening? Vem bestämmer det.
 • Vilka uppgifter görs i föreningen? Varför?
 • Vad är demokrati.
 • Vilket förhållningssätt har du till föreningen, dess arbete och de människor som finns i den.
 • Viket studieförbund tillhör du och vad gör de för dig? Vad gör du när förutsättningarna förändras?
 • Vad måste göras i en förening. Vem bestämmer vad som måste göras. Eller hur det måste göras.
  • Ekonomi.
  • Information.
  • Rapporter, bakåt och framåt.

När.
Fredag 26/4-24, kl 0900-1030.

Var.
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.

För vem. 
Föreningsaktiv - styrelse eller medlem - i någon förening i Norrtälje kommun. 

Föranmälan.
Ja, tack, skyndsamt och glatt. 
tfn 0708905731, anette.grinde@foretagshuset.net  - eller på plats i bokhandeln.

Kostnad. 
50 kr = fika och samtal. Swish 123 075 3715. 

Arrangör.
Mångfald Tillsammans (ideell förening) 

#mångfaldtillsammans 

I ett främmande rum. Damon Galgut.I ett främmande rum.

Damon Galgut.


Älskaren.


“Utan kärlek har ingenting något värde, ingenting kan ges någon större betydelse”


Jag tänker på vad ensamhet och längtan gör med människan, hur det påverkar dig eller mig. Som alltid olika, för att vårt inre inte går efter någon manual. Vi är tilldelade våra egenskaper, för oss att finlira med - kanske positivt eller kanske destruktivt. Det är när vi fostrats begripligt eller själva upptäckt som det går att acceptera, finjustera eller förändra. 


Om jag var med någon, tänker han, med någon jag älskade, då skulle jag kunna älska den här platsen och till och med graven, jag skulle kunna vara lycklig här.”


Hur blir bilden av livet om vi kan dela den med någon annan? Blir utsikten bättre då eller är det bara vad vi intalar oss?


Vit. Färg.


Vita. Färgade. Vita. Färgade. I vilka samhällen talar man alltid om svart och vit, undrar jag. Det återkommer här. Han är sydafrikan, det är ett segregerat samhälle. Svart eller vit gör skillnad, och han talar om det. Gör vi det? Njae, vi talar om svenskar och invandrare, även när någon inte är det. Några mer, några värre och några inte, förstås. 


Andras ögon på hans land, hans kontinent.


Han slår följe med andra som uttalar sig negativt om hans land. Smuts, lukt, sten. Han tar illa vid sig av deras ord, att de inte förstår hur världen ser ut där. 


Han tar sig inte in i gruppen, betraktar dem på håll.


Det gamla vanliga olustiga stråket återkommer i honom. Han hamnar, står utanför. Rastlösheten återkommer. Bryr sig inte? Engagerar sig inte? Vill inte? Oavsett skäl, han tillhör aldrig gruppen. Vad är skälet till att vissa personer aldrig tillhör gruppen, ja, kan vara en del i något avseende, men ändå inte tillhör? Är det gruppen eller personen? Varför sker detta? 


Han har en annan moral, andra värderingar. Varför ser vi olika på saken? 


I olika tid och på olika platser möter vi andra människor. De kommer i grupper, vi lär känna varandra försiktigt men inte på djupet. Rätt som det är upptäcks egenskaper eller uttryck vi inte tycker om. Någon utnyttjar, någon tar för sig, någon förbrukar. Hur ser vi det andra, när vi är uppvuxna i en helt annan kultur? Hur kan vi se det vi aldrig har lärt oss att se? 


Rätt som det är, är tiden slut.


Man älskar, eller kommer på för sent vad man vill. Man hittar inte orden, känslan eller rätt sak att göra. Vi är i olika takt.  Det som är viktigt för den ena kan vara det för den andre också,  men bara lite senare. Ibland för sent. 


Rätt som det är, är tiden slut. 


Tala ut, för bövelen. Lyft er, lyft varandra. Tillsammans. Hur ska magi annars kunna uppstå? Ja, nej, kan man inte, så kan man inte, och tillfället är förbi.


Ensamhet


Handlar det om ensamhet? Vad är det som gör ensamhet? Vad är ensamhet?


Karaktären heter Damon.


Vad gör det med mig som läsare?


Ensamhet. Rädsla. Tillhörighet. Att vara resenär. Moral/grundvärderingar. Kärlek. Suicid?
A..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...