torsdag 29 februari 2024

Vi talade om Jag sjunger och bergen dansar

Vi talade om Jag sjunger och bergen dansar. Det är katalanska berättelser och magisk text. Det är som poesi som njuter sig fram över sidorna. Människor, djur och natur, där också hunden, blixten och björnen kommer till tals. Vad är en skröna, eller en sägen. Vad är en berättelse som vandrat i bygden över tid? Hur uppkommer fester, varför? Och hur utvecklas de över tid? Vad står björnen för? Vad är en vattenkvinna? Kan man springa ifrån en blixt? 


Jag sjunger och bergen dansar är en roman, skriven med ett vackert och poetiskt språk. Berättelserna, kapitlen, bildar en helhet, där bergets natur och människor finns. Var och en tillsammans, som viktiga delar. Vi säger, det kapitlet ska jag läsa igen. Och det. Och det. De hänger ihop, men just det undrar jag mer om. Vi talar, fikar, njuter och stunden bär relevant allvar. 


Det här är verkligen något annat än Herscht 07769. En annan typ, en annan glädje. 


Jag blir varm i min själ av det lugna samtalet där alla får plats, vi njuter stunden och var och en lyfter sina frågor. 


Tack, för det goda samtalet. 


A..
#jagsjungerochbergendansar 

#roslagensbokhandel 

#bokcirkeln 

#tackfördetgodasamtalet tisdag 27 februari 2024

Just nu läser jag Driftens väg. Lise Tremblay.


Just nu läser jag

Driftens väg. Lise Tremblay.Jag gör det för att bokcirkeln har valt den. Jag gör det också för att formen är vacker och ämnet intressant. Den rör kvinnor, relationer och liv.


Hur utvecklar sig relationer? Hur blir den himlastormande kärleken när livet går vidare? Jag tänker att den blir olika, alltid olika beroende av vilka som är i den. Hur de vill, orkar och gör. Hur medvetna är människor om relationerna de/vi står i? Hur medvetna är vi om hur vi själva är, påverkar varandra när vi styr och ställer. Eller bara tyst tittar på? När är tystnaden charmig och när är tystnaden irriterande? När är kunskap besserwisseraktigt och när är det inte det? Och när - eller vem kan leva eviga liv tillsammans och vem kan inte? Hur passar personlighetsdrag ihop eller inte? 


Med anledning av kapitlet Driftens väg tänker jag på ålderdomens omsorg i relationer. Hur ser man efter varandra, vårdar? Hur kommer man att vårda varandra? Vad är självklart för den ena men inte den andra? Vad krävs av kärleken för att omsorg ska ske? Jag tänker också på hennes rädsla att kvävas, om hon är kvar. Vad är liv, egentligen?


Vilken rädsla skapar ålderdomen? Vilken livslång avsky skapar svek? Och hur smakar egentligen hämnden, eller tanken att den andre ska lida? Blir det bättre om andra lider? Ångrar man tanken om det händer, slår det tillbaka i dåligt samvete då?


A..


Mer om boken här.


#lisatrembley #driftensväg #ramusförlag #roslagensbokhandel #platsendärsamtalförs  #kulturtorget #skilsmässa #relationer 26/3-24, kl 1800. Vi fikar tillsammans och talar om livet. (Tisdagar, fulltecknad grp)

 

Vi fikar tillsammans och talar om livet.


När. 

26/3-24, kl 1800.


Var. 

Bokhandeln, Kulturtorget Norrtälje.


Vad. 

Samtal om livet. Vad ingår där? Sorg, skam, glädje, förtvivlan, ensamhet, utsatthet. Och hur man kan känna när det värsta har hänt, eller kommer att hända. Eller hur den fantastiska lyckan står oss bi. Det handlar om jaget, hur var och en mår, vad var och en har inom sig. Oroar sig för eller gläds över. 


Samtalet är öppet och kan ta oväntade vägar. Gråt och ilska, liksom glädje, minnen och frågetecknen kan mycket väl vara en del av samtalet. Det är ok. Låt oss lyfta frågor om livet tillsammans.


Vi ger inte råd. Vi talar om hur vi själva känner, tar upp frågor om livet och de ämnen som kan te sig lämpliga för dagen. Det som sägs i rummet stannar i rummet. Max 8 personer per tillfälle.


Vi visar varsamhet mot varandra, låter alla få plats. 


En samtalsgrupp består av individer som känner tillit för varandra. Det gör att gruppen - säg framåt mars/april - stabiliserar sig med ett unikt antal individer som känner att det här är för mig. När det rör sig i en grupp, någon försvinner och någon kommer till, så ändras också spelreglerna i samtalet. En grupp människor som känner tillit i samtalet vågar lyfta sina frågor. Det ändras när/om det alltid kommer nya människor till gruppen och samtalet. Jag tänker att gruppen kan bestå av kanske 8-10 personer (men inte mer än 7-8 på plats/tillfälle) och att var och en behöver känna att det här är en grupp som hon bryr sig om, kommer till och värnar om.  


(Vi har startat en samtalsgrupp för män också, ja, men den här gruppen är för kvinns). 


Det är svårt att kräva och lova närvaro och deltagande, men kanske kan inställningen vara sådan - för att det gör skillnad för alla. 


För vem

För dig som känner ett behov av att samtala om livet med andra. För dig som undrar över hur andra tänker och gör, för att därigenom se hur du kan lära dig nytt. För dig som vill sätta ord på viktiga livsfrågor och tala med andra om dem. För dig som vill veta hur (du själv och) andra tänker om livet. Hur kan vi tänka om livets små och stora frågor?


Vill du komma, vara en del av gruppen, så hör av dig till bokhandeln.


Föranmälan krävs till bokhandeln: tfn 0708905431 eller mail till info ల roslagensbokhandel.se Observera! Just nu skapas en kölista, för start av ytterligare en grupp. Anmäl dig, om du vill vara med!Arrangör: Mångfald Tillsammans (ideell förening).

fredag 23 februari 2024

Låt oss hålla oss till ämnet.

Hej, kära vänner.

För bokcirkelns och gruppens bästa skulle jag vilja att vi påminner oss själva att vi talar om boken och dess innehåll. Inte bra eller dåligt, utan vad den innehåller. Tänk på fördjupningen när du läser. Ta med dig din kunskap till samtalet. Låt oss hålla oss till ämnet. Och låta alla komma till tals. 


Jag ber att alla har läst hela boken, det gör skillnad för det goda samtalet. Och att alla har med sig fördjupningstänket. Vad säger boken? Vad berättar författaren? Vilka frågor har du hittat? Jag ber också att vi försöker låta bli att prata om det privata, att vi tänker på att hålla oss till boken. Det är lätt att dra åt sidan, men det blir ibland för många sidospår och för mycket privat. Det blir knapp tid kvar till boken. Det är boken som är ämnet. Vi pratar om den här boken, slirar inte iväg till andra böcker.


Jag är också tacksam för att vi inte googlar under mötet. Varje telefonpill stör samtalet. Behöver du googla någon fråga, gör det innan eller efter mötet. Ju bättre förberedd du är, desto bättre blir vårt allas samtal. Var och en gör skillnad, både för samtal och djup.


Låt alla få plats. Stanna i boken. Det är var och ens ansvar att det blir just så. Låt oss tillsammans bli det bästa vi kan bli.


Svårt, ja, men låt oss försöka. Det är bara för boken bokcirkelsamtalet är tänkt. Att lyssna på de andra i rummet är en nyckel, och att ta med dig din fördjupning in i samtalet.


I andra samtal finns andra ämnen, som privata insikter och lustar, folkdräkter, miljö, skog, judarnas livssituation, palestinska liv, yttrandefrihet, med mera. I bokcirkeln är boken och var och en i rummet hela vårt fokus.


Låt oss hålla oss till ämnet. Låt oss fördjupa oss i just den här boken.


Njut solen. Njut dagen. Njut läsning. Njut samtal. 


A..#bokcirkeln #bokvalsbordet #kulturtorget #samtalberikar #fördjupandesamtal #roslagensbokhandel 19/3-24. Män i samtal om livet.

Vad. Män i samtal om livet. 

(Samtal t ex om liv, sorg, ensamhet, saknad, glädje, reaktioner, känslor, rörelse, relationer...)

När19/3-24 tisdag,  kl 1800-1930. (Vi möts igen och igen.)
Charlie (en man i sina bästa år, samtalsvan) leder samtalet. Vill du vara med? Är du man som saknar en samtalsgrupp och vill delta? Eller vet du någon som vill?


Syftet med gruppen är fördjupande samtal, män emellan, om livet, känslor, livsförutsättningar och dagen som den ter sig. Det är också att skapa ett socialt sammanhang där samtalet i en lugn atmosfär och en kopp te eller kaffe är förutsättningen. Vi tänker oss kravlöshet, men närvaro i gruppen. Alltså uppmärksamhet också mot de andra i rummet - för att var och en spelar roll. 


Samtalsgruppen vänder sig till seniorer som vill fundera och diskutera kring liv, åldrande, hälsa och välbefinnande, ja, livets frågor, helt enkelt. Syftet med samtalsträffarna är att ge vuxna chans att träffas, dela erfarenheter med varandra och samtala om frågor om vad det innebär att åldras och må bra. Vi hoppas att deltagarna får inspiration och ny kunskap om hur de kan påverka sin och andras situation till det bättre. Samtalsträffarna är också tillfällen för nya och gamla bekanta att få chans att träffas, prata och fika.


Vi människor behöver sociala sammanhang, de är olika för olika människor och i olika konstellationer.  Man kan inte få allt i varje rum, men man kan kanske hitta något av det man söker. Det här är avsett som ett livssamtal mellan män.


Vi arrangerar bokcirklar på den här platsen. De syftar till samtal om boken. Syftet där är inte det privata utan boken och dess innehåll. Vi lämnar oftast det privata utanför det samtalet, eftersom syftet är boken. Ibland finns dock behov av att tala om existentiella frågor: hur ser livet ut, hur känner vi om det? Var ligger vårt välmående, oro eller hälsoreflektioner? Sådana samtal behöver en särskild tid, en särskild tanke, för att hinnas med. Det är tanken här. Alltså livet, inte en bok (även om man kan tala om böcker i en samtalsgrupp också, men det är inte tänkt som huvudfokus.)


Män är överrepresenterade i suicid,  kanske mest äldre män. Det kan (till del) bero på bristen på platser för livssamtal. Det kan bero på oro för livet, för anhöriga eller ensamhet. Oavsett skäl, oavsett risk för ohälsa, ja, oavsett vad så vill vi skapa en mötesplats för samtal för just den gruppen - män, som vill samtala om livets frågor med andra män. 


Vi erbjuder en (manlig) samtalsledare, en tid och en plats för samtal. Respektive grupps storlek bör inte vara större än 8 personer,  för att utrymme ska finnas till samtal för alla. Flera grupper kan skapas. 


Vill du delta i detta, så hör av dig till bokhandeln i Norrtälje. 


Föranmälan; Ja, gärna idag! 


Kontaktpersoner 

Anette Grinde tfn 0708905731 - info @ roslagensbokhandel.sePlats/lokal: Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje


Kostnad; 75 kr/tillfälle. Swish till 123 075 3715. (Samtal och fika)Arrangör: Mångfald Tillsammans (ideell förening).tisdag 20 februari 2024

Hålet i skogen. Micaela Annas. (3-6 år)


Iris ska visa skogen för lillebror Ivar. Han är tillräckligt stor för det nu. Men när Iris faller ner i hålet är det upp till Ivar att få upp sin syster. Ska han klara det? Och hur ska det gå när vargen dyker upp?

Hålet i skogen är en humoristisk, spännande och lite galen historia om två syskon i en stor skog där det finns ett riktigt djupt hål.


Författare:Annas, Micaela
Illustratör:Annas, Micaela


Ja, herre min tid, så barnen ordnar det för sig. Man får ju ändå skratta över allt tok de hittar på. Fina och roliga - tokiga - illustrationer och en härlig berättelse. Ja, det här är verkligen något att läsa för barnen. Missa inte, missa inte!#Håletiskogen #micaelaannas #idusförlag  #roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs 

Bästa Friends Forever. Ellen Karlsson och Karin Cyrén


 

Noa tycker att det känns bra att vara ett mellanbarn som kan mellanmycket grejer. Han gillar sin familj och han gillar taxen Rulle, som brukar springa hem till honom, fast han bor längre ner i radhuslängan. Noa går i världens bästa klass och det ALLRA bästa med klassen är Manne. Det enda som är dåligt med Manne är att han är så snäll att alla vill vara med honom. 

En dag börjar sura Annie i klassen och fröken säger att hon kan ta Noas plats, bredvid Manne …


#bästafriendsforever #ellenkarlsson #karincyren  #bokrea  #barnböcker 6-9 år

REA 20-29 februari 2024.

REA 20-29 februari 2024.

Romaner. 99 - 199 kr. 

Deckare. 99 - 199 kr.

Historia. Max 199 kr.

Biografier/samhälle. Max 199 kr.

Magi, religion, tänkvärt. Max 199 kr.

Stora bilderböcker/presentböcker. Max 199 kr.

Barn 0-3 år. Max 99 kr.

Barn 3-6 år. Max 149 kr.

Barn 6-9 år. Max 149 kr.

Barn 9-12 år. Max 159 kr.

Barnfakta 0-15 år. Max 199 kr.

Idrott, sport, rörelse. Max 199 kr.

Natur och djur. Fåglar. Max 199 kr.

Stickning, handarbete, bygg, hantverk, mm. Max 199 kr.

Kokböcker. 129 - 199 kr.

Klassiker. Max 199 kr.


Gäller böcker med utgivningsår 2022 och tidigare. Vissa böcker utgivna 2023 omfattas också av rean. 

Böcker utgivna andra halvåret 2023 och 2024 omfattas inte av rean.måndag 19 februari 2024

Var är Herr Kanin? Emelie Hajas & Aina von Segebaden. (3-6 år)

Var är Herr Kanin? 

Emelie Hajas & Aina von Segebaden. 

(3-6 år)


Herr Kanin följer alltid med Lo överallt. Till förskolan, på bussen, till mormor, och allra mest gillar han lekparken. Men en dag är Herr Kanin bara borta. Han finns ingenstans. Vart kan han ha tagit vägen? Bara inte geggamojamonstret har fått tag på honom ...

Var är Herr Kanin? är en spännande saga om det som inte får hända - att ett älskat gosedjur försvinner. Steg för steg hjälper vi Lo att leta. Kan vi hitta Herr Kanin?


Författare: Hajas, Emelie

IIllustratör: von Segebaden, Aina
Ja, du. Det är inte lätt att vara barn. Stressade föräldrar, kurragömma och att den vuxne inte fattar vilket gosedjur som är det viktigaste och att det är stor skillnad på något som är gosigt och något som är läskigt. Det visar igen att vi ser saker på olika sätt. Ja, vuxna och vuxna, barn och varn. Det är kort mellan gråt och skratt, gung och gömma. Hipp som happ kan sagan sluta med ett skratt. Så också här. Så fint, så fint.


Illustrationerna är fina, det finns många extra detaljer. Ett djur där, en gunga här, löv, natur, kaviarmacka, svampar, spadar och geggamojamonster ger extra färg och glädje åt berättelsen. Vid nästa läsning kommer man att hitta fler detaljer. 


En fin bok för barn i åldern 3-6 år.
#varärherrkanin #emeliehajas #ainavonsegebaden #idusförlag #barnböcker 3-6 år  #kulturtorget 

Grinden i Dachau. Sex essäer om det tidlösa hatet mot judarna. Björn Wiman.

Grinden i Dachau. 

Sex essäer om det tidlösa hatet mot judarna. 

Björn WimanJag läser boken för att vi ska samtala om den. Syftet med samtalet är kunskap och förståelse. Vi ska tala om essäerna, texterna som kan väcka nya tankar inom oss och få oss att fundera t ex om hur hela grupper får skulden för saker och händelser de inte har att göra med, varför de måste försvara eller förkasta, ta ställning eller inte. 


Står jag bakom saker jag inte högt protesterar mot? Nej, det är förstås bra om var och en protesterar mot oegentligheter i ett samhälle, men tystnad gör mig inte ansvarig för andras våld eller åsikter. Tystnad är ett problem, men gör mig inte per automatik skyldig. Ingen är född skyldig. Aldrig. 


Jag funderar över livets ständiga vi och dem, hur det kommer sig att några alltid behöver en fiende att förhålla sig till. Alltid.  


Var och en behöver skilja på äpplen och päron. Ett folkslag är inte skyldiga, vare sig den ena eller det andra. Individer, grupper (tex en terrororganisation och en statsledande grupp) ja, men inte ett folk eller en religion.  Ingen är heller skyldig till helheten för att den är en vanlig människa som inte vågar slå larm eller en tyst medlöpare. Mängden tysta människor eller medlöpare gör dock övergrepp möjliga. Tystnad gör statsövergrepp möjliga. 


I alla samtal tar vi ställning för fred, mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter, religionsfrihet och samexistens. Våra samtal strävar efter mer kunskap, bildning,  förståelse och gemensamt ansvar för hela vårt samhälles väl, både nära och långt bort. Vi är en del av helheten. Vi, var och en, gör skillnad. Vi tar aldrig ställning för våld, krig, terror eller hämnd. Vi - åtminstone jag - står för ickevåld och samtal i alla led, alltid, alltid. Alltid. 


Jag lär mig gärna mer om min samtid. Det som är, och varför.


Vill du delta i samtal om boken Grinden i Dachau?


Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje för mer information. 


A..#ickevåld #grindenidachau #björnwiman #platsendärsamtalförs #kulturtorget #mångfaldtillsammans #roslagensbokhandel 

söndag 18 februari 2024

Såret. Emma AdBåge (Snöbollen)

Emma Adbåge tilldelades det svenska bilderbokspriset Snöbollen 2023 för ”Såret” - utgiven 2022.


Juryns motivering:

“Redan bokens titel, Såret, lockar in läsaren i en vardagsdramatik med existentiell botten. Ett barn skadas och scenen är skolan. Runt såret bekräftar ansiktsuttryck och poser det ögonblickligt dramatiska, men här ges också exempel på bildskapande som bearbetning. 

Tematiken förstärks visuellt genom att Emma Adbåge låter den röda accentfärgen kontrastera mot den institutionsbleka miljön. Sällan har sårets väg från strömmande blod till stelnad skorpa – och slutligen ett blankt ärr som kan väcka minnen – skildrats med sådan nerv! “


#såret #emmaadbåge #rabensjögren #snöbollen #roslagensbokhandel #kulturtorget #norrtälje #visitroslagen #visitsweden #barnbokspris #barnböcker 3-6 år

lördag 17 februari 2024

Det levande. Vi pratade. Vi fikade. Någon berättar om vilka kakor som passar bäst

 Det levandeVi har talat en hel del om naturen i bokhandeln. I en studiecirkel för några veckor sedan talade vi om Det levande. Vi talade om natur lokalt, nationellt och globalt. Sen lyssnade vi till författarna på bibblan (i arrangemang av Roslagens Naturskyddsförening) och nu pratade vi igen i en bokcirkel. Alla samtal blir olika, var och en lyfter olika frågor och vi ser olika på kunskap och företeelser. Vi fattar olika, helt enkelt. Det ger otroligt mycket kunskap, eller kan ge, beroende av hur man läser och begrundar. Hur ens intresseområde ser ut spelar roll för samtal och kunskap. Eller hur vi är.


Vi pratar om skogen. Ämnet drar iväg till artdatabanken, granbarkborren och skogsägare. Vi pratar om invasiva arter, värme, parkslide och om kommunens göranden eller inte. Vi pratar om stenrösen och poängen med regeln. Vi pratar om små samhällen som hjälps åt, rospiggars sinnelag och gemensamma funktioner i tider av kris. Vi pratar om hur fest (!) kan bidra till god by- eller huskänsla och ge nycklar till framtida krisberedskap. Vem kan vad i byn? 


Vi fikade. Någon berättar om vilka kakor som passar bäst till te respektive kaffe. Oj, tänker jag, det har jag aldrig fattat. Är det också kopplat till kunskap och intresse? Det vi gillar ser vi till att lära oss mer om. Kakorna var goda till teet igår. 


Jag hör skvaller om att Naturskyddsföreningen i bygden ska fortsätta att tala om Det levande genom en skogsvandring där deltagarna läst boken. Håll utkik efter deras program som nog kommer snart. Boken finns i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.


Samtal (och medföljande fika) är guld för själen. Samtalade människor i lugn och ro är magi.


Tack, tack. 


A..

#detlevande #kulturtorget #platsendärsamtalförs #roslagensbokhandel fredag 16 februari 2024

Rent hus. Alia Trabucco Zerán.

Rent hus. Alia Trabucco Zerán.


 En liten flicka har dött under märkliga omständigheter och ett hembiträde berättar sin historia inifrån en fängelsecell. Kvinnan heter Estela, och har lämnat sin mor och ett fattigt liv på landsbygden för att bli tjänsteflicka hos en välbärgad familj i Santiago. I bekännelsens form rullas en skakande berättelse upp om alienation och maktlöshet, med förgreningar in i det chilenska klassamhällets mörkaste vrår.

Rent hus är en roman om de som tjänar och med sina arbetande kroppar offras i ett skoningslöst system. På en elektrifierande och beroendeframkallande prosa som hyllats av kritiker och läsare skildrar Alia Trabucco Zerán människor infångade i ett samhällstillstånd där varje försök till ömhet tycks dömt att krossas under ojämlikhetens tyngd.#Renthus  #AliaTrabuccoZerán #kulturtorget #bokcirkeln 

16/2-24. Rapport från ett samtal om hembygd, dräkt och musik. (Nästa träff 15/3)


16/2-24. 

Rapport från ett samtal om 

hembygd, dräkt och musik.

Tillsammans är skoj. Tack, tack!

Vi möts för ett samtal om gemensamma göromål. Vi ser vad vi kan göra tillsammans, hur vi kan lära och lyfta varandra. Vi talar om folkdräkter, dans och musik. Jag ler åt lust och glädje stor. Vilka föreningar arbetar med folkdräkter? Hur många är vi? Hur många är ni? Hur kan vi tillsammans? Finns det andra som arbetar med högtidsdräkter av annat slag? Hur kan vi engagera alla åldrar.

Vad sägs om att vandra genom stadens gator och torg? Ska vi starta vid Roslagsmuseet? Visst vill vi att museets folk ska vara med i en dräktsvandring genom stadens gator och torg. Vad kan vi lära av varandra? Kan vi peppa museet till en framtida utställning om Roslagens högtidsdräkter? Vem där, vem där?

Vad sägs om att bjuda in alla äldreboenden i staden? Vad sägs om folkdräkter på torget, tillsammans med folkdans och musik? Vad sägs om ungdom och äldre sida, vid sida, klädda i all festklädsel som står att finna? Vi pratar om musikskolan som folkmusikpart. Känner du någon där?

Varifrån kommer traditionen om vädring? Varför och varifrån? Är det vår tradition eller har vi ärvt den av Finland?

Hur hittas föryngring i folkdräktsintressesfären med textil och sömnad? Behöver olika grupper textilintresserade hitta varandra för att föryngring ska kunna ske? Känner du sömnadsintresserade yngre som vill lära om folk- och högtidsdräkter?

Visste du att det gemensamma, i flera föreningar och människor tillsammans, plötsligt kan ge väldigt mycket mer. Det är som om 1+1 blir tre när nya ansikten, glatt driv och annan kunskap sitter i rummet. Du får, men måste inte vara medlem i en förening. Du kan vara dig själv, med ett skarpt intresse. 

Vi pratar om hjälp och material för gemensam marknadsföring av föreningarnas aktiviteter. Vad sägs om en gemensam broschyr, kanske en hemsida om dräktträffar i Roslagen? 

Vi ses igen. Några nya. Några gamla. Några föreningar. Några privatpersoner. Några från norra delarna av Roslagen och någon från södra. Här finns bredd, lust och utvecklingspotential. 

Vill du delta i ett samtal om nätverk, aktiviteter, folkdräkter, kläder, stygn, dans och musik? Häng på, häng på. 


När

Fredag 15/3-24, kl 0900-1000.


Om vad

Hembygdens plagg, musik och rörelser.

   • Maj 2024. Föreläsning om en hembygdsdräkt, med efterföljande samtal. (Mångfald Tillsammans)
   • Juni 2024. Gräddö.
   • 3/8-24. Vädring av folkdräkter. (Mångfald Tillsammans)
   • Augusti 2024. Föreläsning om en hembygdsdräkt, med efterföljande samtal. (Mångfald Tillsammans)
   • September 2924. Erikskulle.
   • Oktober 2024. Föreläsning om en hembygdsdräkt, med efterföljande samtal. (Mångfald Tillsammans)


Var

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.


Föranmälan.

Ja, tack. 

Anette Grinde, tfn 0708905731, info @roslagensbokhandel.se 


Kostnad.

Kostnadsfritt.


Arrangör. 

Mångfald Tillsammans.
#roslagsbro #steriksgille #österåkershembygdsförening #erikskulle #labacken  #kulturtorget 

Provtänka.


 Att provtänka. 

Att pröva sin tanke, kanske t o m innan den är färdigformulerad,

att fundera kring hur den står sig. Kanske kan den ändras?

Kanske vet någon annan lite mer? 

Finns det fler perspektiv?torsdag 15 februari 2024

En liten bok om förlorad vänskap. Emma Holmgren.

En liten bok om förlorad vänskap. 

Emma Holmgren.Jag tror att nästan alla någon gång har tappat bort en vän, säger författaren, men vi pratar sällan om de känslor och den sorg som det kan innebära när vänskapen tar slut. Kanske har du blivit lämnad i tystnad utan att förstå varför? Eller har du varit den som avslutat en vänskapsrelation?

Det sägs att vänskapen är livsviktig, men den är också skör. Det finns inga tydliga ramar för hur den ska se ut, hur vi gör när det uppstår problem eller hur man lämnar på bästa sätt. Kanske är vi tysta för länge, tills det inte finns någon annan utväg än ett avslut? Kanske glömmer vi bort att det är naturligt att vänskapen förändras, precis som allt annat i våra liv?


För 15 år sedan blev författaren lämnad av sin bästa vän och trots att det gjorde så ont förstod hon inte att det var en sorgeprocess hon gick igenom. Med denna lilla bok om vänskap vill vi ge dig stöd, tröst och förståelse för vänskapens alla sidor. 

#Enlitenbokomförloradvänskap #EmmaHolmgren #parusförlag 

#roslagensbokhandel #kulturtorget 


#vänskap #vänner #vänskapsrelationer #relationer #socialtsamspel #uppbrott #sorg #kommunikation #samtalsgrupp 

23/2-24. Information om bokcirkeln i bokhandeln.

Vad.

Information om bokcirkeln. Vi bokcirklar. Vi möts för samtal i en liten grupp, om en bok som alla i gruppen har läst. Vi talar om innehållet, om vad den berättar, om karaktärerna och vad vi har lärt oss om läsningen. 

Var.

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.

När

Fredag 23/2-24, drop-in kl 1015-1400.

Hur.

Vi berättar om hur det går till, att alla kan vara med, var vi sitter, vad vi läser, hur ofta vi ses, vad det kostar, vad vi pratar om, hur förutsättningarna ser ut, med mera.

För vem.

För dig som läser. För dig som vill komma igång med din läsning. För dig som vill lära dig mer, utvecklas. För dig som vill träffa andra människor. För dig som ser samtal som en viktig utvecklingsgrej tillsammans. För dig som är nyfiken.

Kostnad.

Informationsträffen är kostnadsfri.

Kontaktperson.

Anette Grinde, tfn 0708905731, info @roslagensbokhandel.se

Arrangör.

Mångfald Tillsammans (ideell förening)

Vi samarbetar.

Vi samarbetar med Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje och Sensus studieförbund, Norrtälje.
#vibokcirklar #roslagensbokhandel #kulturtorget #bokhandelnsvänner 

onsdag 14 februari 2024

Morgon och kväll. Jon Fosse.

Morgon och kväll.  

Jon Fosse.Vi talade om Jon Fosses bok Morgon och kväll. Den beskriver två dagar i en människas liv. Födelse och död. 


Den första delen, födelsen, är kort, men ändå innehållsrik. En människa föds, präglas av tiden, platsen, människor omkring och deras värld. Det nya livet klarar sig inte självt, blir en produkt av sin tid. Det är länge sedan jordemor hämtades i roddbåten för att bistå med födelsen av det nya livet. Det var länge sen det betydde otur för mannen att delta. En Johannes är född, han ska gå i sina förfäders spår. Johannes, fiskaren. Sån är tiden. Sån är familjens önskan. 


Den andra delen, döden, är längre. Den beskriver dagen när döden hämtar honom, men den beskriver också hans liv. Johannes, fiskarens liv. Vi kan känna hur han träffade sin hustru, och om brevet han sände till en annan kvinna. Jag känner våndan och tänker på livets tillfälligheter. Vi styr inte allt själva. Vi är produkter av en tid, av andras omständigheter. Jag upplever honom som en rättskaffens man, som månat om hustru och många barn. Han saknar. Han vill sitt, trots renovering. Stenen säger något, ger minnen som spelar roll. Det som är viktigast i ett liv kan bara själv veta. Eller den som på allvar lär känna hela någons väsen. 


Vem vet när man är död? Hur ser döden ut? Hur känner man när andra inte ser en, när någon bara går rakt igenom?


Vilka tidsmarkörer sätter tiden för berättelsen och åldern för Johannes? När händer det? Tvättmaskinen, byken, jordemor, plastpåse, roddbåt, bil, telefon, spisen och elektriciteten är detaljer som sätter oss i olika tider. 


Fosse har onekligen ett annorlunda sätt att skriva på. Det kräver av mig, men ger också väldigt mycket när jag begrundar och ser bakom raderna. Det står mycket i den här tunna boken.  


Tack, för ett vackert samtal. Tack, för att ni valde Jon Fosse till läsning. Tack, för allvar och värme i samtalet. Tack, för omsorg och lyssnande i gruppen. Tack.


Jag läser mycket gärna mer av Jon Fosse. 


A..


#jonfosse #morgonochkväll #bokcirkeln #nobelprislitteratur #albertbonniersförlag #roslagensbokhandelRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...