torsdag 9 november 2023

Klimat och ekologi med buddhistiska ögon.

 


Klimat och ekologi med buddhistiska ögon! 


Mänskligheten står inför utmaningar på många plan, med det allt varmare klimatet, utarmningen av jordens resurser och förstörelsen av livsmiljöer för djur och människor. Hur kan vi tackla allt detta, så att både planetens och vår personliga hälsa värnas?


Bland västerländska buddhister är dialogen kring de existentiella utmaningar vi nu står inför livlig och engagerad. Inte minst i USA blomstrar det digitala samtal som inspirerats av buddhistiska tankar och andliga praktiker. I Sverige har dock perspektiven från dessa samtal om de stora ödesfrågorna hittills inte fått bred spridning.


Boken presenterar ett urval tongivande texter från detta tankeutbyte. Utgångspunkten är att vi inte har någon tid att förlora. Innehållet spänner över allt från socialt engagerad buddhism och kritik av vår moderna civilisation till meditation, djup naturkontakt och kontemplation till hjälp för oss alla. Även metoder och projekt med lösningar för klimatet lyfts fram.


Som en röd tråd i boken löper tanken att den ekologiska krisen också är en andlig och psykologisk kris. En kris som samtidigt öppnar för att finna nya perspektiv, styrka och stöd - enskilt och tillsammans.


Författare: Stephen Batchelor, Bikkhu Bodhi, Dekila Chungyalpa, Mark Coleman, Matthew Gindin, Paul Hawken, David Loy, Joanna Macy. Antologiredaktör: Peter Fowelin. Översättare: Agneta Sellin, Per Nikkinen, Ursula Nikkinen och Peter Fowelin
#klimatochekologimedbuddhistiskaögon #danaförlag #roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...