söndag 3 september 2023

Vi har lediga bokcirkelplatser - hör av dig, du som vill vara med!


Vandrande själar
är en fantastisk bok
som vi gärna talar om 
i bokhandeln.

Att provtänka.


Hos oss är samtalet viktigt. Vi lyssnar på varandra, avstår från att avbryta och ger inte uttryck för att någon tänker fel. Om vi tänker att tankefel uppstår blir vår riktning att först förstå hur och varför någon tänker så. Vi behöver ibland hålla i våra inte reptiler i samtalet, som inte är en debatt. Vi behöver inte uttala allt som bubblar inom oss. Det finns ett syfte med samtalet, låt oss hålla oss till det. 


Om jag tänker så här, vad händer i oss då? Om jag istället tänker så där, vad händer då?


Vem och hur förhåller vi oss till sakfrågor och medmänniskor? Varför gör eller reagerar vi si, när någon säger så?


Att lyssna är en viktig grej. Vi vill ge utrymme för varandra och ser det som viktigt att lyssna. Visst lär vi oss mer om vi låter alla komma till tals?


Vi har lediga bokcirkelplatser - hör av dig, du som vill vara med!


Anette Grinde

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje

tfn 0708905731


#provtänka #roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs 

#sensusstudieförbund #sensusnorrtälje


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...