onsdag 6 september 2023

Vanliga människor : autistens guide till galaxen. Clara Törnvall.

Vanliga människor : autistens guide till galaxen. 
Clara Törnvall. 

 
 - Jag är autistisk. Det betyder att människor omkring mig har ett funktionssätt som får dem att säga saker de inte menar, strunta i överenskommelser, misslyckas med att hyperfokusera på viktiga ämnen, ha opålitliga minnen, göra underliga antydningar och stirra mig rakt i ögonen.

- Så varför säger man att du är den konstiga?
- För att de är fler.

Det här är en bok om neurotypiker. Så kallas människor som inte har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som autism eller adhd/add. De är inte alltid lätta att begripa sig på. Boken är för dig med erfarenhet av autism som vill lära dig att förstå de vanliga människorna bättre. Deras värld är udda, men de tänker sällan på sig själva som avvikare.

Boken är en rolig ögonöppnare som vänder på perspektiven med hjälp av fakta, tips, ordlistor, test och röster från unga autistiska människor.

Rikt illustrerad av Anneli Furmark!


I tacksamhet hittar jag böcker där vi får möjligheter att lära oss mer om andra människor. Böcker som är matnyttliga, roliga, irriterande, magiska och fantastiska. Vem är en vanlig människa? Hur identifierar hen sig, egentligen? 

Vem är norm, vem är vanlig? Är det kanske personen på företaget som kräver att alla ska formulera sig som hen? Enhetligt och snyggt. Eller är det chefen som bara håller med sin personal och inte ser hela bilden? Är det hen som alltid är si eller den andre som alltid gör så, som kräver att vi ställer saken där eller som inte kan se att det är fler i rummet, inte ens att du är där? Är det hen som tar all plats, inte lämnar något kvar till de andra? Eller är det hen som gör sig, är, liten och tyst, men samtidigt styr hela gruppens göranden genom en detalj i sina egenskaper. Vem är vanlig i rummet? Vad definierar det? 

Vad är normen, vem är vanlig och hur klargör man det? När behöver man det, är vi inte bara som vi är? Är det jag som vet hur det är? Eller är det du som är som du är? Hur ser vi från varandras perspektiv? 

I tacksamhet hittar vi olikheterna hos människorna vi möter, där varje människa är unik och får vara det. Det gäller att lyssna och lära sig, se hur andra är och inte bli förbannad för att hen inte är som du är. 

Magi uppstår när vi ser varandra, inte blundar för vilka var och en är. 

A..


#Vanligamänniskor 

#autistensguidetillgalaxen

#ClaraTörnvall

#roslagensbokhandel 

#kulturtorget #platsendärsamtalförs 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...