torsdag 14 september 2023

Käraste kultur!


kult·­ur
 [‑u´r] substantiv ~en ~er


 1 mänsklig verksamhet in­om ett visst om­råde och en viss tid; vetenskap, litteratur, konst, musik m.m.

 2 systematisk odling t.ex. av växter

​ – Nästan alla sammansättn. med kultur- hör till kultur 1.


Vad är definitionen av kultur?

Ett brett kulturbegrepp innefattar alla slags kunskaper, färdigheter och seder samt värderingar och normer, som de mänskliga samhällena är byggda på. Kulturen omfattar bland annat språk, maktstrukturer, näringar, konst och idrott. Den omfattar också religion och andra åskådningar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...