fredag 22 september 2023

Det stora sveket. Walter Kalmaru.

 


Walter Kalmaru bor och lever i Stockholm tillsammans med sin fru Lotta och sina två barn Maya och Salme. En till synes helt vanlig familj lever ett helt vanligt liv när en mörk figur gör entré i deras liv. Maya är 15 år när anorexin tar sitt grepp om henne. Snart har situationen eskalerat bortom all kontroll, och Walter och Lotta gör allt som står i deras makt för att få hjälp från de vårdande instanser som är ämnade att finnas tillhands.

Det blir en lång resa mot avgrunden där Mayas psykiska ohälsa till slut tar hennes liv. Längs resan hamnar även Mayas ett år äldre syster Salme i den psykiska ohälsans hänsynslösa grepp och efter ett problematiskt förhållande med fel person ser hon ingen annan utväg än att följa sin lillasyster.

Det här är deras historia, men det hade lika gärna kunnat vara din.

Det stora sveket är en berättelse om sveket från samhället och det svek två föräldrar känner gentemot sina barn, och illusionen om att vi lever i ett land där vi tas om hand när vi blir sjuka.


"Det här är deras historia, men det hade lika gärna kunnat vara din."


Vi pratar om psykisk ohälsa och suicid. Vi talar om tillfälligheterna i livet, att relationer påverkar hur vi mår och att vi påverkas av allt vi möter. Det gör oss till de människor vi är, påverkar, driver oss till olika spår. Spår som vi hanterar eller inte. 

Vi pratar om risk för suicid och andra hälsofrågor och hur närståendes hälsa påverkar andra, hur var och en tar ansvar och försöker. Och hur svårt det är att hitta rätt. Samhället säger; det finns hjälp att få. Den - de - drabbade håller ibland med och ibland inte. Kanske handlar det till slut om varje enskild individ, hur man hittar just det man behöver och hur den person som är avsedd att hjälpa hjälper. Hur de båda hittar tillsammans - den drabbade och den hjälpande. Ja, att det är individens behov som måste hitta rätt, och hur svårt det då blir att hitta just det sammanhanget. Det måste finnas många sammanhang och den enskilde personen måste hitta just sitt. 

I spåren psykisk ohälsa finns många tunga tragedier. Det är viktigt att se och medvetandegöra det osynliga som vi inte ser, men som finns inom många och hur svårt det är för omgivningen att se och förstå, och därigenom hjälpa, hålla koll, uppmärksamma och bjuda in. Rätt sammanhang är viktigt. 

Vilket är ditt sammanhang, det som gör att ditt liv blir bra, att du mår bra? 

A..


#detstorasveket #WalterKalmaru #roslagensbokhandel #norrtälje #kulturtorget #platsendärsamtalförs #roslagen #VälkommentillNorrtälje #kulturiroslagen  #jagläser 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...