måndag 4 september 2023

Hedersförtryck : berättelser i Sverige och Världen. Amineh Kakabaveh. Varken hora eller kuvad.

 


”De livsöden som här berättas är hämtade från dagens Sverige, men också från andra länder i världen. Hedersvåld, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning och diskriminering av kvinnor är internationella problem. Vi menar att arbetet mot hedersförtrycket måste vara en central del av kvinnokampen i Sverige men också i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter. 

Antologin vänder sig till alla som i sitt arbete möter människor som lever under hedersnormer, men den vänder sig också till de som själva är eller har varit utsatta för hedersförtryck samt alla dem som vill veta mer om ett av vår tids största jämställdhetshot och samhällsproblem. 

Sverige är i behov av en bred folkbildningsinsats om hedersnormer och hederskultur. I kampen mot hedersförtryck och diskriminering kommer vi fortsatt att spela en viktig roll. VHEK kommer fortsätta att spela en viktig roll i det långsiktiga arbete som krävs för att bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket.” Ur Amineh Kakabavehs förord. 

Boken ges ut av organisationen Varken hora eller kuvad (VHEK). Bidragen bygger på texter och intervjuer som tidigare publicerats i VHEK:s tidning Förortsfeministen och podcasten Hederspodden#AminehKakabaveh
#varkenhoraellerkuvad
#VHEK
#Förortsfeministen
#Hederspodden
#läsbaraläs
#hedersvåld
#folkbildning
#norrtäljekultur
#kulturtorget
#roslagensbokhandel
#bluepublishing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...