söndag 17 september 2023

En oändligt lång vår. Lida Starodubtseva.

En oändligt lång vår. Lida Starodubtseva. 


Vissa gränser är tydliga och bör inte överskridas, andra diffusa eller rörliga, några hotar att fånga en, andra att stänga en ute. I en cykel av berättelser från Karelen tecknar Lida Starodubtseva rika och mångtydiga porträtt av flickor och unga kvinnor som söker en plats eller försöker förstå platsen där de befinner sig. Men om platsen snarare är ett språk eller en kärlek blir sökandet desto svårare, och farligare. Även om resan går över hav och land kan det nya vara snarlikt det som övergivits. Tillsammans bildar dessa berättelser en helhet som växer och förgrenar sig utan att någonsin bli färdig. Gestalter, teman och miljöer återkommer, varieras och speglas, och världen är i varje ögonblick både ny och urgammal.

Lida Starodubtseva (född 1982) är bosatt i skånska Linderöd och Malmö. Hon verkar som kulturskribent, språklärare och skönlitterär översättare. En oändligt lång vår är hennes första bok.


Boken är utgiven av Nirstedt/litteratur och läggs på bokvalsbordet till våra bokcirklar. Kanske är det en bok som någon av bokcirklarna tycker låter spännande? Visst gör den, eller hur? 

#enoändligtlånvår
#LidaStarodubtseva
#nirstedtlitteratur
#karelen
#roslagensbokhandel
#kulturtorget
#platsendärsamtalförs
#norrtälje 
#skattkammare 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...