fredag 26 november 2021

Hjälp mig gärna här. Ge mig tips på organisationer, föreningar eller personer som har plats för fler...


I bokhandeln i Norrtälje för vi många olika typer av samtal. Det är guld för själen. Vi talar om böcker, men också om de svåraste frågorna. Psykisk ohälsa, suicid, Alzheimers sjukdom, beroenden och anhörigas utsatthet är exempel på samtal som förs. Att få tala, att få höra andra, att få vända orden inom sig och låta dem möta andra är svårt, men viktigt. Människor hittar ihop, inser att det finns fler med liknande känslor inombords, de känner glädje och tillförsikt. Bokhandelns samtal trevar sig sakta fram. Vi har kommit långt på väg, men vill förstås mer.

Många gånger har den som är sjuk hamnat i eller placerat sig i ensamhet. Det är svårt att ta sig ur och det är förödande för hälsan att inte möta och nöta sig mot andra. Vi talade om föreningslivet här, att det finns föreningar som tar emot människor som behöver möten. Vi alla behöver möten, det är livsnödvändigt. I Hallstavik finns speedway-klubben som har ett glatt nätverk som gör mycket. De behöver folk och vill möta människor. Det är ju dubbelt plus. Den som behöver mötas behöver hitta dit eller till en annan förening, i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, ute på en ö i skärgården och på alla platser däremellan. Personen behöver våga och orka mötas och hitta sin roll. Kemin behöver infinna sig. Då kan det bli nya goda liv för fler som innehåller något som träffar just den personens hjärta. Men, man behöver orka över sin tröskel. Antingen själv eller att det finns någon som hjälper till att peppa fram glöden. Ingen orkar allt själv. Vare sig den som behöver eller den anhöriga. Fler måste finnas omkring oss.

Det borde finnas många föreningar som har träffar där man fikar, pratar, promenerar, skrattar, lyssnar, krattar manegen tillsammans och tar hand om varandra. Eller privatpersoner som gärna träffar en kompis lite nu och då. Det gör säkert det, men var hittar jag (eller den som behöver) dem? Och träffar det just den person som behöver? Ja, är kemin rätt för just hen? Det är svårt, men viktigt, att hitta rätt. Det vill vi ju alla.

Jag hör om många samtalsbehov som inte hittar hem i samhället. Kyrkan, sjukvården, kommunen, ja, men privatpersoner och föreningsliv har mängd i sig också. Mängd av omsorg och människor som vill tillsammans. Vad behöver jag (och kanske du) göra? Ja, jag behöver ta mig tid. Att se möjligheterna och öppna dörrar kanske kan vara något. Vilka föreningar i Norrtälje kommun har aktiv verksamhet idag? Vilka talar med den som behöver hitta dit? Är det så att alla relevanta mötesplatser finns och den som behöver inte hittar för att mediabruset är för högt? Eller har var och en så unika behov att fler mötesplatser behöver ordnas? Vilka behöver ordnas? 

Om jag vore ensam och sjuk så kanske jag inte själv skulle orka. Vem skulle lotsa mig rätt? Skulle hen orka? Vilket stöd behöver då den personen? Alla anhöriga behöver också prata, vrida och vända på tanken och hitta nya konstruktiva vägar. Jag vill tro att varje person har människor omkring sig som hjälper till att lotsa rätt. Ser efter, så där lite i kanten. Inte snokar, men håller om i tanke och handling. Är det så? Och vem ser hur de anhöriga eller en medberoende har det? Har de också någon som ser om dem? Samhället är du och jag, det är vi som har att se till att våra medmänniskor har det bra. Medmänsklighet är en samhällsviktig grundprincip, eller hur? Hur håller vi i den? 

Hjälp mig gärna här. Ge mig tips på organisationer, föreningar eller personer som har plats för fler - där alla glädjeämnen, förmågor och brister får plats. Där man får vara som man är. Då kan vi tala om dessa platser och medmänniskor nästa gång vi samtalar om de svåraste frågorna i bokhandeln. Lotsa någon vidare dit. Om det passar. 

Det vore fint, eller hur?

Anette Grinde
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...