måndag 1 april 2024

Kulturprogram ska bidra till delaktighet, upplevelse och eftertanke.

 

Kulturprogram ska bidra till
 • delaktighet, 
 • upplevelse och 
 • eftertanke. 

Ett kulturprogram är en verksamhet som framförs 
 • inför eller 
 • tillsammans med en publik. 
Vi vill gärna att vi - arrangör, utövare, deltagare och åskådare - lär oss något nytt i programpunkten.  Vi ser det som en ständig strävan. 

Hos oss ser vi helst att vi gör saker tillsammans där delaktigheten och eftertanken är särskilt viktiga. Ibland arrangerar vi föreställningar, t ex teater, då kan upplevelsen också vara en prioritet. Vad händer i oss, i vårt inre, när vi lyckas fånga alla delar: delaktighet, eftertanke och upplevelse? Jag tänker folkbildning och personlig utveckling, men det beror också på hur vi definierar orden och vilka vi själva är. Vad betyder delaktighet, eftertanke och upplevelse? 

Ett kulturprogram ska *) vara minst 30 minuter och framföras inför eller tillsammans med minst 5 deltagare utöver ledaren. Vår önskan och strävan är alltid fler, men det är också beroende av typ av arrangemang. Ett samtal där alla ska rymmas (d v s kunna/våga tala) kan inte vara fler än 8-10 personer, en föreläsning kan (för vår del) vara 25 personer eller kanske upp till 100 beroende av lokal. 

Kulturprogram ska *) rikta sig till personer som är 13 år eller äldre. 

Vad kan räknas som kulturprogram *) ?

T e x..
 • föreläsning 
 • teater 
 • sång 
 • musik 
 • dans 
 • dramatisk framställning 
 • filmvisning 
 • utställning

Under 2023 genomfördes mer än 180 kulturpunkter i föreningens (Mångfald Tillsammans) regi. 

Mångfald Tillsammans (ideell förening) samverkade t ex tillsammans med Naturskyddsföreningen Roslagen, Norrtälje stadsbibliotek, Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, Kalevala Roslagen, Trädgårdsföreningen, Norrtälje konsthall, Wallins kaffestuga och kulturgruppen Kulturtorget. Vi samarbetar gärna tillsammans med andra föreningar, statliga/kommunala institutioner eller näringslivet för att skapa mer till fler. Samarbeten skapar ringar på vattnet, ger (nästan alltid) fler människor möjlighet till kulturens olika hörn. Mer till fler - är ett viktigt måtto hos oss, samarbeten tillsammans likaså. 

Just nu planerar vi för olika typer av samtal, men också teater, poesi och musik. Vi har återkommande en öppen scen för poesi, där människor erbjuds en plats att läsa sin egenskrivna text framför andra. Framförandet kräver mod, kreativitet, utveckling, eftertanke och delaktighet av utövaren - den som lyssnar och deltar har ett ansvar att ta emot utövarnas texter med omsorg om plats, människor och utövare (de andra och sig själv). Vi är där - gör aktiviteten tillgänglig - för att människor ska kunna utvecklas. Det är en viktig stund. 


*) enligt studieförbundens regler


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...