Bytesrätt & sån´t

Öppet köp, bytesrätt och sån´t i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje - fr o m 1/12 2017.

Varorna i butiken är i huvudsak av förbrukningskaraktär och kan normalt sett inte förslutas eller omslutas på ett sådant sätt att de inte skadas, mm, när de lämnar butiken. Vi vill inte sälja skadade eller förbrukade varor, varför vi inte heller kan återta varor som riskerat sådant. Vi ber dig sålunda begrunda innan köpet att det du köper är det du önskar. Vi erbjuder inte öppet köp och har ingen  generell bytesrätt i butiken. 

#1: Öppet köp: Öppet köp är ingen rättighet, säger juridiken. Det är butiken eller företaget själv som avgör om de vill erbjuda öppet köp eller inte. Med öppet köp menas att du får lämna tillbaka det du köpt och få pengarna tillbaka. Det brukar framgå av kvittot om butiken eller företaget erbjuder öppet köp. Fråga gärna i butiken!

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje erbjuder inte öppet köp (inga pengar tillbaka). 

 #2: Bytesrätt: Affärer som inte erbjuder öppet köp kan i stället erbjuda bytesrätt. Inte heller detta är en lagstadgad rättighet utan det är affären som bestämmer om de vill erbjuda dig bytesrätt eller inte. Med bytesrätt avses att du får byta det du köpt mot något annat i affären som kostar lika mycket. Ibland får du ett tillgodokvitto. Det här ska inte blandas ihop med din rätt att reklamera om varan är skadad vid köpet. Grund för byte/återlämnande är t ex att sidor saknas eller är placerade i fel ordning. Vänligen återkom då skyndsamt - och glöm inte att ta med dig kvittot.

Notera att en vara också kan vara prisnedsatt just av detta skäl, alltså att den är skadad - och att det är en förutsättning för köpet. Du har sålunda en undersökningsplikt av varan innan du bestämmer dig för att köpa den. Alltså - gör din bedömning om varan är i sådant skick du förväntar dig innan köpet.

En vara som lämnar butiken, stoppas ner i en väska utan förslutande omslag eller läggs på ett presentbord för bläddring mm - drabbas ofta av skador, skrap, man läser lite och begrundar sidorna, mm - skadas ofta och är därmed inte i samma nyskick som när du tog den från butiken. Det kan därför inte klarläggas då att den var i skadat skick när den lämnade butiken. Vänligen begrunda därför ditt köp innan du köper varan.

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje erbjuder inte en generell bytesrätt

Överenskommelse om bytesrätt ska träffas innan köpet slutförs i butiken (bytesrätt ska noteras på kvittot). 

Roslagens bokhandel erbjuder inte en generell bytesrätt eftersom varorna i huvudsak är av förbrukningskaraktär, trots att det är fantastiska böcker som vi gärna spar eller låter gå vidare till andra läsare inom bekantskapskretsen. (Ordet förbrukningsvara är därmed en smula diskutabelt, förstås.)

Bytesrätt gäller inte för;
-  småprylar, kontorsmaterial, anteckningsböcker, almanackor 
-  pocketböcker
-  kartor, sjökort
-  prisnedsatta varor, reavaror
-  brutna förpackningar 
-  varor som slitits eller skadats i någon form. 
-  pocket- och storpocket. 
-  böcker med utgivningsår 2019 eller tidigare

Bytesrätt (mot tillgodokvitto) för varor gäller maximalt i en vecka från inköpsdatum och bara om varan är helt oskadad - och om överenskommelse träffats innan köpet. Överenskommelsen ska vara antecknad på kvittot. Vi byter inte varor utan ett kassakvitto. Bankkortsunderlaget är inte ett kassakvitto.

Vi hjälper dig mycket gärna att beställa böcker just till dig. Bytesrätt gäller inte för beställda varor. När du beställer varor genom Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje finns böcker - för just dig - i butiken några dagar senare. Bytesrätt gäller inte heller för nedsatta varor, kampanjpriser eller varor som på annat sätt är prisnedsatta, rea- eller kampanjvaror.

Ägarbyte skedde den 1/12 2017 och butiken drivs därefter i en ny juridisk form. Den nya ägaren har inte övertagit den gamla ägarens skulder, som t ex tillgodokvitton eller presentkort utfärdade den 30/11 2017 eller tidigare. Dessa behöver därför hanteras särskilt i förhållande till det bolag som tidigare drev butiken. Vi hjälper dig gärna med denna process.

Vi ber dig sålunda begrunda, innan köpet, att du eller din vän behöver den vara du köper och att du inte behöver byta eller lämna tillbaka den. Vi säljer förstås gärna ett presentkort till dig, så att gåvomottagaren kan begrunda intresset själv om du är osäker på om mottagaren är nöjd.

A..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...