måndag 14 augusti 2023

14/9-23. Inbjudan till samtal om mat och klimat.

Välkommen den 14 september 2023!  

Inbjudan till samtal om mat och klimat.


Vad
; samtal om mat och klimat - med utgångspunkt från våra lokala matproducenter och våra lokala förutsättningar. Hur gör vi bäst här, som också är bäst för jordens allt och alla. 

Vem talar; lokala matproducenter!

  • Anette Gustawson - Billinge gård,
  • Wallins kaffestuga
    • Gabis granna grönsaker och/eller
    • Pigan & Smeden
  • Moa Larsson Sundgren, Roslagens Njauta (se mer längst ner i detta inlägg)
  • fler lokala matproducenter kan förväntas delta i samtalet! 

När; torsdag den 14 september, kl 1815.

Var; Wallins kaffestuga, Kulturtorget, Norrtälje

Kostnadsfritt - förutom att du behöver (måste!) köpa fika på Wallins kaffestuga.

Föranmälan; Ja, snarast till bokhandeln tfn 0708905731 eller mejl; info@ roslagensbokhandel.se eller på plats i butiken.  

Vi talar om klimatförändringar och klimatfrågor. Vi studiecirklar om Greta Thunbergs bok Klimatboken och intresserar oss för frågor som t ex solceller, skog, insekter, mat, kläder, plaster och vatten. Vi har tidigare talat om klimatet och maten, där samtalet i hög grad kretsade kring den globala situationen. Nu vill vi placera oss på den lokala nivån, se vad vi kan göra själva och vad vi vill ha  på vårt matbord som påverkar miljö och klimat på ett bra sätt. Vi vill se om vårt lokala samhälle och vi vill vara klimatgoda varelser. Vi vill inte förstöra, vare sig regnskogar, jordens andningsmönster, miljö i nära eller i fjärran eller åstadkomma klimatproblem vare sig för nuvarande eller kommande generationer.

Hur ställer vi oss till frågor om mat och klimat? Vad kan vi själva göra? Vad gör våra lokala matproducenter för miljö, klimat, etiska frågor och odlingens naturpåverkan. Plus och minus. Hur blir vi bättre?

För vem; du som är intresserad av klimatfrågor, deltar i bokhandelns eller Naturskyddsföreningens klimatcirkel och/eller klimatpratar i andra konstellationer.  Ja, för dig som är intresserad av och oroad av vad som händer med vår planet. Och hur vi, du och jag, kan hantera frågan om mat och klimat för oss och våra framtida generationer.

Arrangör: Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje tillsammans med föreningen Mångfald Tillsammans. 

Väl mött!

Anette Grinde

tfn 0708905731

info @ roslagensbokhandel.se 


Matproducenterna är ombedda att fundera kring:

Hur tänker du i din verksamhet om; mat och klimat, etik (djur, kemikalier, gaser, kundhantering), animalisk produktion i jmf med vegetabilisk, odlingens naturpåverkan, naturens mångfald,  jordens utarmning, vilka grödor och varför, vattenkrav, med mera - det är klimatet som är det övergripande samtalet - alltså hur påverkar maten klimatet - och hur tänker du kring det när du är matproducent i Roslagen. Om man pratar bara utifrån klimatperspektiv, hur blir livet då? 

Fokus är vad vi kan göra själva - jag, du och alla andra. Är det bra, hur är det bra, att handla lokalt, av de lokala producenterna som månar om naturen? Gör ni det, månar om naturen? Hur gör ni det?Roslagens Njauta, Moa Larsson Sundgren som driver gården är miljövetare i grunden och även konsult, miljökommunikatör. På gården har hon sedan 2010 tillsammans med fjällkor och Roslagsfår arbetat för att behålla, öka den biologiska mångfalden i betesmark. I växtodlingen, odling av djurens foder, sker kolinlagring genom stor andel vall med baljväxter och örter. Djurens gödsel bygger upp bördigheten och komposteras vilket ytterligare ökar humusbildning. Gården drivs utifrån principer om ekologiskt kretsloppsjordbruk.


Mer information om vad mat gör med klimat eller vad som behövs för betesmarkerna! (Länkar från forskare vid SLU, Elin Röös, som jobbat mycket med frågor kring matproduktion och hållbarhet ur framförallt klimatperspektiv.)
 
I den här rapporten har vi räknat ut hur många djur som behövs för att bevara nuvarande naturbetesmarker och vilken kost det skulle motsvara för människor i Sverige.
 
Den här rapporten har räknat ut hur många djur som skulle behövas för olika scenarier för utökade arealer naturbetesmarker. Den har dock inte beaktat andra systemeffekter såsom att vinterfoder till de här djuren också måste odlas. Vi håller på att jobba med scenarier för detta nu.
 
 
På den bloggen finns också  mycket annan information om djurhållningens roll i hållbara livsmedelssystem.

Hon har tidigare också gjort tabeller för hur mycket koldioxid olika produkter vi äter orsakar. En tabell finns här.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...