Öppettider & adress

Besöksadress
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje
Lilla torget 1
761 30 Norrtälje

Telefon
0708 905 731
0176-19970

Mailadress
info😏roslagensbokhandel.se

Öppettider
Måndag - fredag 1000-1800
Lördag 1000-1500

Vi har söndagsöppet under alla adventssöndagarna!
Öppet då 1100-1600.
1a, 2a och 3e advent 2018
Öppet 1100-1600

Julafton 2018
Öppet 1000-1300
Butiken drivs fr o m den 1/12 2017 i; NaturNära Äventyr i Sverige AB.
(med ovanstående adress) - butiken drivs från den 1/12 under bolaget med organisationsnummer 556842-9210.

NaturNära Äventyr i Sverige Ab har inte övertagit Roslagens bokhandel ABs skulder och förpliktelser. Det innebär t ex att bokhandelns presentkort, tillgodokvitton, mm -  utfärdade t o m den 30/11 2017 - enbart kan göras gällande emot Roslagens bokhandel AB, alltså emot tidigare ägare. Tillträdande ägare tar inte emot dessa presentkort och tillgodokvitton, men bistår gärna i möjligheten att återfå beloppet från tidigare ägare.

Nuvarande ägare har alltså inte heller tagit över gamla ägarens skulder i andra sammanhang. Leverantörsskulder, banklån, andra skulder, mm som har uppkommit i butiken fram t o m den 30/11 2017 ansvarar den gamla ägaren för även om de i samband med detta har lämnat den fysiska butiken.

Den nya ägaren ansvarar för skulder som har uppkommit genom dennes försorg, alltså händelser som har skett från och med den 1/12 2017.

Butiken drevs t o m den 30/11 2017 i; Roslagens bokhandel AB.
(Roslagens bokhandel AB - har bytt namn, men finns under organisationsnummer 556355-4434). 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...