fredag 26 maj 2023

27/5-23. Låt oss tala om vikten av språk!


Språk.


Språk är viktigt. Att kunna tala, känna, tänka och forma sina budskap i ord är viktigt. Att skriva för hand, kunna stavning, veta ordens betydelse och vara en del i samtal som skapar förståelse för eget och andras liv påverkar hur vi lär oss och förstår. Det skapar ordförståelse, fantasi och kunskap under hela livet. 


Jag blir alltid upprörd när vi berövar människor språket. Det definierar oss som människor. Nej, inte bara, men mycket.


Handskrift, läsande av längre texter, den fysiska boken och den gemensamma förståelsen när vi kan läsa och skriva ordentligt på var och ens egna språk är av vikt. Att inte förlora sitt språk, att utvecklas är ett viktigt ansvar för den egna individen, men också för skola och samhälle. 


Samerna fick inte. Det gav trauman för livet, under flera generationer. Det spelar ingen roll om ett språk är litet, det är hens, deras och behöver förvaltas, inte släppas.


Jag talade med en blind författare som berättade att punktskriften är på väg bort, för att någon tror att ljud och teknik kan ersätta det fingerkänsliga språket. Det försämrar livet för den blinde. Hur skulle livet bli för dig om ditt språk och din skriv-/läsmöjlighet togs bort?


På lördag är det boksignering i bokhandeln. Gunilla Vigert berättar att hörselskadade barn inte får lära sig teckenspråk, med konsekvensen att de tappar ett viktigt språk som ger dem möjlighet att kommunicera själva, t ex hemma, i skola, i vardagslivet, med mera. Hur är tänket när man tar bort ett språk?


Vad händer med den människa som tvingas bort från sitt språk, inte får lära och utvecklas i det? Att lära sig ett annat - och ännu ett -  är guld, men att berövas sitt grundspråk är ett feltänk som förstör. Vad skulle hända i mig om jag tvingades bort från mitt språk?


Låt oss tala om vikten av språk. Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje på lördag 27/5-23 när Gunilla Vigert kommer hit. Låt oss tala, läsa och begrunda hur det som är självklart för en person plötsligt tas bort för någon annan. 


Anette Grinde

Tfn 0708905731#språk  #mänskligarättigheter #punktskrift #teckenspråk #gunillavigert 

#roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...