söndag 14 maj 2023

8/5-23 & 11/8-23. Rapport från ett möte (Väddö folkhögskola)

Måndag 8/5-23 och torsdag 11/5-23, under Norrtälje litteraturdagar, besökte Väddö folkhögskolas allmänna kurs Kulturtorget och arbetade med ord och text på tema hållbart & hållbarhet. De formade orden efter inspiration från ett (text)kort, en tidningsartikel eller en bild. De ritade, funderade, talade och skrev. Var och en efter sina förutsättningar. Mitt bland eleverna och lärarna möttes också andra. De tog del av elevernas arbete, skrev och funderade själva. De (alla) lyssnade på varandra, tog del av varandras texter och erfarenheter och frågade. Var och en gjorde efter sina förutsättningar, just där och just då. 

Att skriva och berätta är glädje för själen. 

Ett stort tack till Väddö folkhögskola för deltagandet i Norrtälje litteraturdagar. 

Vi ses snart igen! 

Tack.


#Väddöfolkhögskola #norrtäljelitteraturdagar #roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs #allmänkurs #hållbarhet 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...