måndag 13 september 2021

All makt åt folket : Om en bortglömd idé - Ludvig Beckman

Från höger och vänster framträder just nu rörelser i Sverige och i många andra länder som anser sig tala för folket. Att all politisk makt utgår från folket kallas med ett hävdvunnet uttryck för folksuveränitet och är den självklara utgångspunkten i en demokrati. Men vilka är ”folket” i folkstyret?


En förvirrande situation har uppstått där föreställningen om det suveräna folket underblåser kritiken mot demokratins, folkstyrets, organisering. Så hur kan och bör vi förstå demokratins löfte om att makten utgår från folket?

All makt åt folket ger läsaren ögonöppnande perspektiv och redskap till ett kritiskt – och självkritiskt – granskande av demokratins mest grundläggande princip.


😏 isbn 9789189139480 #Allmaktåtfolket #Omenbortglömdidé #demokrati #LudvigBeckman #fritanke #roslagensbokhandel #demokratiskasamtal #välkommentillnorrtälje #välkommentillbokhandeln #kulturtorget #lillatorget #norrtälje


Idag lyfter vi blicken, ser vad som händer i samhället. Vi läser, samtalar, för tankarna framåt. Vi prioriterar fokus på människorna, deras unika egenskaper, mångfalden i samhället och vårt allt tillsammans. Vi - bokhandeln - vill vara en plats där samtal förs, där vi lär oss mer tillsammans med andra. Det gör vi. Vi bokcirklar, för samtal över disk och mellan hyllorna, lyssnar efter förslag på nya aktiviteter som rör viktiga frågor.

Nu, snart släpper Folkhälsomyndigheten och regeringen på restriktionerna om att ses. Jag känner lite rädsla för det, alltså för fler än få i taget och för sjukdomens spridning, men jag tänker också att vi behöver ses, samtala och höja blicken tillsammans. Så låt oss göra det, men ännu i ganska liten skala. Låt oss ändå alltid tänka på att hålla god distans.

Följ gärna bokhandelns kalender.😏

Låt oss också funder kring boken; Vad tror direktörer på : 20 företagsledare om livsåskådning och religion?
Vad tror en direktör på? Vilken livsåskådning driver svenska företagsledare?
Tjugo samtal med toppar i svenskt näringsliv bland andra Anders Wall, Mia Brunell Livfors, Thomas Berglund, Ebba Lindsö, Johan Molin, Meg Tivéus och Jan Svensson visar att källorna till ledarskapets värderingar finns i det kristna idéarvet, en historia som försvann i det sekulära Sverige.
Tio Guds Bud, kärleksbudskapet och förlåtelsen är livs levande riktlinjer i svenskt management, i de visioner och strategier som nu skiftar till ett nytt paradigm av stake holder- kapitalism. En starkt positiv människosyn driver näringslivet att i samklang med de unga generationerna möta klimatkrisen.😏 isbn 9789189323278 #Vadtrordirektörerpå #roslagensbokhandel #välkommentillnorrtälje #välkommentillbokhandeln #kulturtorget #lillatorget #norrtälje

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...