torsdag 9 september 2021

Sång till Bretagne och Barnet och kriget - J. M. G. Le Clézio

 


J. M. G. Le Clézio
s bok innehåller de två berättelserna Sång till Bretagne och Barnet och kriget. Den längre Sång till Bretagne är den vuxne författarens hyllning till sin barn- och ungdoms förtrollade landskap, Bretagne. En lovsång, där varje ord får läsaren att känna doften av varm jord och nyslaget hö, svalkan och smaken av det närbelägna havets salta vatten och se de sommarlediga barnens jublande glädje över efterkrigstidens berusande frihet!

Barnet och kriget samlar Le Clézio minnesfragment av sin tidiga barndom i krigets närhet. För Frankrike börjar andra världskriget i september 1939 och i april 1940 föds författaren i Nice. Tillsammans med modern, sin äldre bror och släktingar lever han de följande fem åren instängd bakom förtäckta fönster, gömdundan de tyska ockupanterna, isolerad i en by ovanför Nice.

Författaren ger en skildring av en tillvaro präglad av hunger, kyla och ständig oro, minnen som för hans tankar till de villkor som alla barn i krigshärdar tvingas leva under. Fadern, som har engelskt medborgskap, tjänstgör under hela kriget som fältläkare i Afrika, och honom träffar Le Clézio för allra första gången, när han som åttaåring i sällskap med sin mor och bror besöker honom i Nigeria.

Jean-Marie Gustave Le Clézio föddes i Nice 1940 och har sedan debuten 1963 skrivit ett femtiotal böcker: romaner essäer, noveller. Le Clézio tilldelades 2008 års Nobelpris i litteratur med motiveringen »uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen».


😏  #SångtillBretagne och #Barnetochkriget #JeanMarieGustaveLeClézio   #Nobelpris #2008  #nobelprisilitteratur  #bokvalsbordet  #bokcirkel  #roslagensbokhandel  #välkommentillnorrtälje  isbn 9789186497835  


Vi lägger Sång till Bretagne på vårt bokvalsbord till bokcirklarna. Låt oss läsa också denna författare och fundera över vad den säger oss. Låt oss tala om boken, författarens intentioner och innehållet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...