söndag 12 maj 2024

Motiv. Malin Persson Giolito.

Sara.  

Om att hålla i sin moral. Eller trilla dit - i oärligheten - för att man vill hjälpa någon. 

Vad händer i oss när vi blir stötta i kanten, tappar tron på rättssamhället och personerna där? 

Hur påverkas familj och vänner av ens egna snedsteg? 

Hur påverkas man själv? 

Så lätt, så lätt - så lätt att göra fel. Det kräver att man håller i sina värden. Det här får man, det här får man inte.

Ämnen att tala om: Less på jobbet. Att hjälpa andra, att luras in i kriminalitet - att luras in i brottet. Hot. Utpressning. En gång är en gång för mycket, sen kan hoten börja.

BrB 20:3. (Tjänstefel)

3 §   Den som röjer en uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, döms, om inte gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen utnyttjar sådan hemlighet.

Den som av oaktsamhet begår en gärning som avses i första stycket, döms till böter. Om gärningen är ringa utgör den inte brott. 

Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms för grovt brott mot tystnadsplikt till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen kunnat medföra allvarlig skada, avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art. Lag (2023:494).#malinperssongiolito #motiv #platsendärsamtalförs #kulturtorget. #roslagensbokhandel #Sverige #nutid #sorg #mord #Stockholm #kriminalitet #moral #samhällsengagemang #medmänsklighet #rättspatos #föräldraskap #svek #missbruk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...