söndag 5 maj 2024

Motiv. 10 berättelser om brott. Malin Persson Giolito.

 

Motiv. 10 berättelser om brott. 

Malin Persson Giolito. 


Lydia.

Ung, men vuxen.


Lyckligt lottad i livet, men inte tvungen att ta eget ansvar. Är hon barn i en kravlös livssituation? Vad gör det med en människa hur hen fostras i familjen? Att bara vara, forma sin egen tid? Ja, nej, det behöver inte leda till negativa handlingar. Det behöver inte leda till brott, det är fortfarande livets tillfälligheter som för oss dit vi är, det vi gör. Men, det vi är ligger i botten på allt, det gör om vi klättrar och var vi klättrar. Det gör vårt omdöme, som brister i det lilla eller i det stora, i det tillfälliga eller i det dagliga värvet. Som att röka en joint och klättra på en ställning, hetsa sig själv och en vän, faktiskt göra det obegripliga en helt vanlig dag i en helt vanlig stad.


Ibland är det farligt att spåra ur, ibland passerar det obemärkt.


Låt oss tala om...


* fostran och kravlöshet i familjen, omdöme

* drogernas makt över människan

* kärlekens pirr i kroppen

* att vilja utmana sig själv eller en annan, att bli sedd

* består livet av tillfälligheter eller är vårt omdöme i stort det som gör tillfälligheten?


Hur ska jag straffas när omdömet brister? Vems omdöme talar vi om, hans eller hennes?BrB 3:9.

9 §  Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.


Mikaela. 

Mor. Dotter. 


Jag undrar varför det är så svårt att lämna en förälder, gå sin väg när man inte är älskad, inte önskad. Jag undrar varför det är så svårt att ge upp, släppa taget, säga ifrån och rädda sig själv. 


Låt oss tala om...


* alkoholism

* drogernas makt över människan

* varför det är så svårt att ge upp

* kärlek eller hat till en förälder, hur nära ligger känslorna varandra

 

BrB 3:5.

5 §   Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 


Ulrika.

Johan. Liam.


Låt oss tala om...


* psykisk ohälsa

* att vara förälder

* att se gränserna, möjligheterna och hitta lösningarna

* att gå under när ens barn mår dåligt och det inte finns hjälp att få

* BUP och svensk sjukvård

* Hur löser man en hopplös situation


BrB 4:2.

2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.


Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2002:436).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...