söndag 8 november 2020

Fiskköpare möter fiskare - Lars G Soldéus


Från 1637 till 1847 hade Stockholms Fiskköpareämbete monopol på handeln med levande fisk. Ämbetsbröderna byggde upp ett nätverk av hamnställen från Rådmansö till Mönsterås där den levande fisken köptes från skärgårdsbönderna. 

Handelsplatserna beskrivs i boken. Där finns också de till handelsplatserna tillhörande gårdarna och byarna. 

Den levande fisken seglades till Stockholm. Där såldes den till stadens invånare vid speciella fiskaretorg. Efter 1847 förändrades handeln med fisk i Stockholm och längs kusten. Med fisket och samhällsförändringarna över tid uppmärksammas också personer och utvecklingen av segel- och motorsumpar relevanta för tiden. 

Lars G Soldéus har skrivit böckerna Fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar : handeln med levande fisk i Stockholm och i skärgårdarna (2013), Fiskköpare möter fiskare : från Rådmansö till Mönsterås (2015), Fiskköpare och sumpskeppare i Ålands och Åbolands skärgårdar (2017) och En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm (2020). 

I Fiskköpare möter fiskare ordar Soldéus om historia som rör området från Roslagen och ner mot Kalmarhållet. Han följer kusten, möter platser, båtar och människor. I Roslagen besöker han platser som t ex Blidö, Länna skärgård, Rådmansö och fantastiska Stora Nassa. Här finns hamnställen och människor som spelat roll för tiden och för människorna runtomkring. De har slitit, jobbat för sin brödföda och farit illa - som också vi gör i vår tid - men de har också satt sina platser och sina namn på kartan. De har gjort skillnad i livet. 

I Södertörns skärgård nämns t ex Södra Stäket, Nämdö, Ornö och Muskö. Här möter vi Karl Gustavsson som bodde på Muskö. Ett litet torp och en vedjakt. Soldéus beskriver Gustavsson som en levnadskonstnär med stark etik. Visst är det vackert att läsa om människor som har stretat med en tydlig och allvarsamt klok riktning i sina dagar? 

I början av 1900-talet började motorer installeras i fiskebåtarna. År 1915 fanns det 8586 öppna båtar utan motor och 1086 med motor. År 1951 var siffran utan motor 6523 och med motor 4778. Tiderna har tydligt förändrats här.  

Beskrivningen av platser går vidare till Stockholm, där beskrivningar och gamla bilder över fiskarplatser, den flytande fiskhallen och andra platser av betydelse för frågan. De gamla bilderna av Slussen kan nu ställas i relation till det som händer där nu. 

Berättelsen går sedan vidare söderut längs kusten. Det är människor och platser, båtar och historier. Varje historia och varje människa påverkar vår tanke. Jag undrar hur det var att leva då. Hur de mådde och hade det. Hur de slet. Varför de valde att leva som de gjorde. Då är jag där igen; vilka val kan vi egentligen göra i våra liv? Är det någons lott att vara fiskare eller kunde han ha valt något annat?

Nåväl. Man blir glad över författare som tar sig tid, kraft och intresse att skriva om människor och platser som har varit - om människor som har spelat roll för tiden. Just de, människorna, händelserna och platserna, är vår historia. En historia av synnerlig vikt.

Är du skärgårdsentusiast, stockholmshistoriker eller kanske intresserad av viktiga historiska företeelser eller människor längs ostkusten? Ja, då kanske den här boken är något för dig. 

Anette Grinde

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje

 

Tidigare ord om Bondeseglationen i denna blogg - hittar du här; https://bokbloggerskan.blogspot.com/2020/10/en-skargardsskuta-kommer-lastad.html

Artikeln är publicerad i Miljömagasinet den 27 november 2020. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...