onsdag 18 november 2020

Jag letar efter berättelser om livet.Jag läser berättelser om mammor som dör. En efter en berättar döttrar om sina erfarenheter. Om tystnad, sorg, tillförsikt och liv som ändå går vidare. Boken innehåller berättelser som lär oss om andra.

I samband med läsningen tänker jag på människor och deras berättelser om livet. Stret, glädje, krig, omöjligheter och tillfälligheter formar våra liv. Jag vill höra om människors berättelser, varför och hur det blev som det blev. Jag vill läsa om lycka, sorg, glädje, andra liv och kulturer och livserfarenheter. Jag vill samla några av dessa i en bok, typ som i boken När mammor dör.

Du kan vara ursvensk (finns det sådana?), nyanländ, nysvensk eller vad som helst däremellan. Du är helt enkelt en människa med livserfarenheter. 

Hur har ditt (eller någon annans) liv varit? Har du/hen ändrat riktning? Vad fick dig/hen att forma ett nytt spår? Vill du skriva och berätta om ditt liv (eller om någon annans) för oss andra att begrunda och se vad vi kan lära?

Du skriver själv eller ber någon skriva åt dig. Berättelsen är maximalt 10 000 tecken, alltså hyfsat kort. Sen ser vi hur vi kan ta berättelserna vidare därifrån. Frågor, tankar och berättelser sänds till; info@roslagensbokhandel.se. Jag nås på tfn 0708 905 731 (ring igen lite senare, om jag inte svarar. Jag kan ha folk i butiken.) 

Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Prata gärna med bokhandlerskan om detta.

A..#närmammordör #skrivprojekt #kortaberättelser #roslagensbokhandel #livserfarenheter #skrivdittliv #enriktigbokhandel #handlalokalt #ettlevanderoslagen #välkommentillbokhandeln #dinlokalabokhandel #smultronstället #visitsweden #visitroslagen #roslagenspärlor #mentor #Rotary #Yrkesmentor 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...