onsdag 4 november 2020

Boksignering Charlotte Sirc - När mammor dör - lördag 14 november 2020


Lördag den 14 november 2020 - kl 1200-1400

kommer Charlotte Sirc till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje för att prata om och signera sin bok; När mammor dör. Den innehåller kvinnors berättelser om hur det är att mista sin mor. 

Med sig har hon någon eller några av sina medskribenter.

Boksignering och samtal sker utomhus - kläder efter väder! 

Vänligen - visa varsamhet om varandra. Håll alltid ett gott fysiskt avstånd till varandra. I tanke och handling får ni gärna vara nära varandra, fyllda av vänlighet och omsorg."När mammor dör växer det sly överallt" , så skriver Göran Tunström. Men pratar vi om det?  

När Charlotte Sirc hastigt förlorade sin mamma som femtonåring saknade hon berättelser om flickor och kvinnor som varit med om samma sak.

Här berättar 31 kvinnor mellan 18 och 77 år om erfarenheten av att mista sin mamma.  

Ärligt och nära beskriver de hur mammas död har påverkat dem som flickor, kvinnor, döttrar och mammor. Berättelserna beskriver den djupaste sorgen efter en saknad mamma men också lättnaden då en gammal och sjuk mamma får gå bort.  

Trots att ensamheten i sorgen är ett gemensamt drag i berättelserna kan sorgen även ge styrka och kraft att gå vidare. I efterordet beskriver socionom och leg psykoterapeut Lotta Polfeldt olika teorier, begrepp och perspektiv kring sorg och ger exempel på hur mammas död kan påverka på kort och lång sikt.   

Boken är framförallt riktad till döttrar med samma upplevelser men kan likaväl läsas av söner utan mödrar, anhöriga och professionella som möter sörjande i sitt arbete. Syftet är att lyfta in döden i livet och att ge styrka och kraft att prata om döden.Charlotte Sirc


******* 

 


Vi samarbetar med Studieförbundet Sensus i alla de aktiviteter vi genomför i bokhandeln. 
Vi tackar för allt löpande stöd, tankar och support. 


Vi samarbetar med Mångfald Tillsammans som arrangerar föreläsningar, samtal, bidrar med tankar och aktiv handling till bokhandelns projekt och uppgifter till personer som arbetstränar/praktiserar i antikvariatet. 

I projektet Demokratiska samtal i bokhandeln ber vi att deltagarna läser t ex;  
  • Handbok för demokrater (demokrati, rättvisa, rasism & diskrimineringsfrågor), 
  • Free Spin (beroendefrågor) 
  • När mammor dör (självmord, mm) 
  • Berätta aldrig det här - Frida Boisen (självmord, mm)

Beställd och köpt i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, såklart.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...