söndag 22 november 2020

Den högkänsliga föräldern - Elaine N Aron


Att vara en högkänslig förälder innebär en del unika utmaningar – men högkänslighet kan också vara en förälders mest värdefulla tillgång. I den här boken ger Elaine Aron ovärderlig vägledning till högkänsliga föräldrar baserat på omfattande forskning och egna erfarenheter.

Högkänsliga föräldrar har en speciellt god förmåga att känna in och anpassa sig till sina barn, men i överstimulerande situationer är vägen kort till stress, irritation och utmattning. Att lära känna sina behov och skapa utrymme för egentid, vila och återhämtning är därför extra viktigt för dessa föräldrar.

Högkänsliga föräldrar reflekterar djupt och känner starkt kring alla möjliga situationer som påverkar barnen, vilket hjälper dem att fatta kloka beslut. Och deras lyhördhet för barnens små signaler är en bra utgångspunkt för en tillitsfull och trygg anknytning. Genom ökad förståelse för sitt högkänsliga personlighetsdrag har dessa föräldrar mycket goda förutsättningar att uppleva stor glädje i föräldraskapet och en nära relation med sina barn.

Psykologen och forskaren Elaine Aron är känd över hela världen som författare till Den högkänsliga människan och andra böcker om högkänslighet. Den högkänsliga föräldern är hennes femte bok på svenska. Här får du bland annat ta del av:

• Ett självtest för att hjälpa föräldrar att identifiera nivån på sin känslighet.
• Verktyg för att hantera överstimulans.
• Råd om hur man hanterar negativa känslor knutna till föräldrarollen.
• Sätt att hantera den större sociala stimulansen och umgänget som följer med att ha barn.
• Tekniker för att hantera blyghet inför andra föräldrar.
• Insikt i några av de vanligaste utmaningarna som högkänsliga föräldrar möter i deras kärleksrelation – och hur man arbetar sig igenom dem.Ovanstående text är förlagets beskrivning av boken. Elaine N Aron har tidigare skrivit flera uppskattade böcker om högkänslighet. Det är många som är högkänsliga, så den här typen av litteratur känns viktig. Vi har boken (eller tar hem den till dig om den är slut när du kommer).

Välkommen till bokhandeln!

A..


#denhögkänsligaföräldern  #elainenaron  #egiaförlag  #roslagensbokhandel  #välkommentillbokhandeln  #enriktigbokhandel  #norrtälje 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...