måndag 16 november 2020

Boksignering Henric Stenmark - Krutbanan i Ursvik - söndag 20/12 2020 kl 1200-1400

Boksignering söndag 20/12 - 2020 kl 1200-1400

Henric Stenmark - Krutbanan i Ursvik 

(historisk roman, Sverige 1950-tal) 

Utomhus. Kläder efter väder. Välkommen! 

I Sverige byggs tungvattenreaktorer under 1950-talets inledning och stora förhoppningar ställs till den revolutionerande tekniken. Under dual purpose samsas militär upprustning med civilsamhällets sökande efter nya energilösningar. Politiska och ekonomiska fördelar ska vinnas ur samordning genom AB Atomenergi.

Småskalig produktion av vapenplutonium inleds och det hemliga arbetet med att utveckla svenska atomvapen påbörjas. Krigsplaneringen revideras utifrån förutsättningen att nationen förfogar över det kraftfulla vapnet. Kostnaderna för det svenska atomvapenprogrammet ökar vilket bäddar för intressekonflikter.

KRUTBANAN I URSVIK handlar om konstruktionsarbetets olika steg under en tid av kapprustning och ovisshet. Våldsamma händelser i Östersjöområdet under det kalla krigets dagar ökar oron för ett tredje världskrig. Inrikespolitiska viljor ställs mot varandra då neutraliteten fortsatt ska försvaras. Atomåldern som inträder blir en orolig tid för Sveriges regering att hantera.

Fil dr Henric Stenmark ger ut sin debutroman. KRUTBANAN I URSVIK handlar om Sverige under efterkrigstiden med särskild uppmärksamhet på neutralitetspolitiken.  


Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje! 
Boksignering Henric Stenmark - söndag 20/12 2020 kl 1200-1400

Boksignering Henric Stenmark - lördag 15/8 2020 kl 1200-1400
Boksigneringar & öppna aktiviteter vid bokhandeln inom kort  

 

  • Boksignering Charlotte Ekbom - lördag 28 november 2020. 
  • Poesi vid bokhandeln - lördag 5 december 2020
  • Boksignering Johanna Hansson Dahl - söndag 6 december 2020
  • Boksignering Kristina Collén, ny bok Pojken i tornet (9-12 år) - lördag 12 december 2020. 


Kläder efter väder. Vänligen håll god distans till varandra! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...