fredag 16 oktober 2020

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm. Lars G. Soldéus.


 

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm. Lars G. Soldéus. 

Jag väger boken i handen. Den är tung. Jag tittar på herrarna och de båda båtarna på omslaget. Lastning pågår, vill jag tro. De står och talar med varandra, funderar kanske över last, väder och kostnader. Det måste ändå ha varit ett slit. 

Den här boken handlar om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglande till Stockholm från början av 1200-talet och fram till våra dagar. Den handlar om båtar, färder, Stockholm, husbehov och tidens tand i skärgården. Här finns massor av vår historia med årtal och händelser, men här finns också fantastiska bilder genom målade tavlor, kartor, illustrationer och fotografier.

Jag läser med glädje om de olika båtarna som tiden då bar. Stora segel förde männen, och kanske någon kvinna, med laster längs våra kuster. I lasten fanns hö, fisk, ved, grönsaker och potatis i massor. Ja, där fanns sand och grus och annat också förstås. Hur skulle lasten annars färdas, om inte på skutorna längs landets kust. Sen skulle den också av. 

I boken beskrivs också båtar och skeppare från norra skärgårdens kvarter, ja, söderut också. Yxlan, Blidö, Kudoxa, Söderöra, Grovsta by, Rådmansö och Ljusterö är bara några exempel på platser som nämns. Ja, det finns båt och skeppare på varje plats längs vår nära kust. Tänk, hur de levde. Tänk, hur de slet. 

Jag tänker på min morfar som färdades på någon av dessa båtar, från Stockholm, längs kusten söderut och tillbaka igen. Jag tänker att han hade grönsaker i lasten och förde båten med van hand över vågorna som arbetade både för och emot. 

Soldéus har också beskrivit båtarnas konstruktion. Han berättar om konstruktioner, segel och skillnader. Han visar ritningar och illustrationer. Samma gör han med platser som spelar roll. 

Jag känner tiden, människorna och platserna. Jag njuter av beskrivningarna, föreställer mig hur det såg ut och hur människor hade det. 

Det här är en bok för dig som gillar skärgård, människor, båtar och historia. Det här är en bok för dig som gillar tillbakablickarna. Livet förr, för att kunna jämföra med livet nu.

Om det inte vore för allt som skett i historien, alla som gått före, gjort och försökt, vad vore vi då nu? Ja, vår skärgård är fantastisk, tänk, så mycket liv som levts där genom tiden som gått. 

Det här är verkligen rekommenderad läsning. 

Anette Grinde 
Artikeln är publicerad i 

#sjöfartshistoria #skärgårdsskutor #bondeseglationen #stockholm #larsgsoldeus #enskärgårdsskutakommerlastad #roslagensskärgård #roslagensbokhandel #enriktigbokhandel  #miljömagasinetalternativet #miljömagasinet 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...