onsdag 1 januari 2020

Tung - Kiese Laymon


Tung. Den börjar tungt, med insikten om att boken är självbiografisk. Att den innehåller utsatthet, men också styrka. Ja, och att den innehåller viktiga frågor.

Hur tror man sin mor eller sina nära? Kan man ens låta bli att lita på dem, människorna i ens absoluta närhet? Kanske är det så att vi måste, att det inte finns några alternativ.

Ingen har lust att göra upp med sitt förflutna, ingen vill bli fri. 

Ja, vad innebär det att bli/vara fri? Fri från samhällets tvång och synsätt? Fri från de vitas makt? Fri från de svartas egna begränsningar och anpassningar? Fri från familjen - mamma och mormor? Vad är att vara fri?

Våld. Att fysiskt och psykiskt utsättas för rädsla och aktivt våld från sin närmaste, som man älskar så starkt, så mycket - vad är det och varför händer det? Ser man fel, när man tänker sig att man älskar den som utsätter en för våldet? Ser man fel på känslan och kan man sig ur den? Vill man det, om man nu älskar personen? Hur fungerar fostran, när våld och tvång är en nyckel för att man ska göra det föräldern önskar?

Vad är kärlek? Vad är fostran?

Vad är att vara förälder? Vad är att vara nöjd med sitt liv och/eller straffa någon annan för att det blir som det blir?

Hur blir vi som vi blir?

A..


Den här boken lägger vi på bokvalsbordet 
till våra bokcirklar i bokhandeln. 
Den förtjänar läsning, begrundande och samtal.


Bokcirkelfrågor från Natur & Kultur!

Vem är den unge Kiese och vad är viktigt för honom?
Hur upplever Kiese sin mamma, och hur uppfattar ni henne?
Vad spelar mormodern för roll i familjen?
Vilka berättelser om klass finns i boken? Och hur hänger klass och hudfärg ihop?
När hittar Kiese sin egen röst? Gör han det, och vad betyder det för en människa att göra det?
Hur ser ni på konflikten mellan lojalitet och frihet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...