fredag 10 januari 2020

Att bokcirkla är fantastiskt - vill du vara med?

Att bokcirkla är fantastiskt.

Vi läser alla samma bok, för att sedan träffas över en fika och samtala om boken. Vi läser i huvudsak nyutgivna romaner (inte feelgood och inte deckare), gärna något som skaver en aning för att väcka samtalet kring viktiga frågor. Vi träffas ca en gång per månad, läser alltså en bok per månad i cirkelns form.

Vi samtalar i lagom långsam takt i bokhandeln, en åt gången har ordet och vi går gärna laget runt. Vi undviker att avbryta varandra och vi försöker hålla oss till ett samtal åt gången - alltså inte flera samtal över bordet i samma stund. Vi har inga problem att byta ämnen under samtalets gång, om/när nya associationer dyker upp med anledning av läsningen.

Vi lyssnar till vad den som talar säger, begrundar. Vi talar vidare på samma tema eller väljer något annat som nästa person vill tala om, ja, men vi håller oss hela tiden till boken och de frågor som finns däri. (Ja, det händer att vi slirar, men då är det samtalsledarens och gruppens ansvar gemensamma att putta oss tillbaka till ämnet).

Som samtalsledare försöker jag få er att vara kvar i boken, lotsa er till nya frågor, få er alla att tala (i den mån ni vill tala) och kanske också fördela ordet lite jämnt. Min/samtalsledarens åsikt om boken är högst sekundär (som i oviktig) och lämnas gärna därhän (ja, jag läser i princip alla bokcirkelböcker, eftersom det är mer intressant och lätt också för mig att leda och höra era tankar när jag själv vet vad ni talar om).

Alla runt bordet behöver få plats - såväl fysiskt som att få tala. Allas tankar och reflektioner är lika mycket värda - och av lika stort intresse. Vi talar om boken och ju fler tankar som hittas om boken, desto mer kan vi lära oss av vår läsning, om oss själva, om tankar om författarens intentioner och kunskap, om vår kunskap om ämnet och annat kring hur den tillför för vår egen utveckling (inom fler områden är bara läsning).

Kanske syftar samtalet till fördjupning om livet, om läsningen och vårt sätt att se på andra, ge andra och oss själva möjlighet till plats och förnyade tankar? Ja, ibland känns samtalet som en terapistund -  vi lär och utvecklas, vrider och vänder på tanken.

Är bokcirkelns samtal samma som förs hemma över köksbordet med en nära vän eller blir det annat i den här konstellationen? Eller är din grupps samtal lika som en annan grupps? Varje grupp är unik, varje människa är unik - precis som varje bok är. Din grupp blir vad du gör den till, ja, du och resten av personerna i gruppen. Din grupp består av dig och övriga - ni är något annat än andra, ni är unika tillsammans. Jag tänker att det är viktigt att visa varsamhet kring detta, att vi ser och visar omsorg om varandra i gruppen - och att vi förstår att det är just så. Ni är en fantastisk enhet, ni tillsammans.

Låt oss tala om innehållet i böckerna utifrån de vi är, det vi uppfattar och förstår - och låt oss lyssna till andras tankar och uppfattningar, för att försöka förstå - både boken och människan. Låt oss visa omsorg och uppmärksamhet till de som ingår och deltar i samtalet - det är de personerna som är där, de som ingår och deltar - som gör skillnad.

Vi kan gärna avstå från att säga att boken är dålig och vara starkt kritiska - och istället diskutera innehåll, trådar, betydelser, karaktärer, realiteter i samhället, associationer till kunskap och egna erfarenheter i ämnet, vad författaren vill säga och hur den påverkat oss. När någon säger att boken är dålig - har det en tendens att försvåra det fortsatta samtalet, på något sätt sätta punkt redan innan vi har börjat. Uppfattningen är förstås tillåten, men vi talar hellre och gärna om innehåll - istället för bra/dåligt. Det ger helt enkelt en möjlighet till utvecklande samtal. Låt oss hitta sakfrågorna som författaren skriver om, se hur författaren hittat dit och vad som spelar roll.

Vi träffas ungefär en gång per månad, vi fikar tillsammans och avslutar mötet med att gruppen väljer en ny bok. Bokhandlerskan föreslår fem nyutgivna romaner, varav gruppen (stillsamt & demokratiskt) väljer en av dessa för kommande läsning. Förutsättningen för deltagandet i cirkeln är att deltagarna köper boken i bokhandeln. Därutöver tillkommer ingen kostnad (mer än det delade fikat, någon gång ibland).

Undrar du mer om bokcirkeln, så titta in i bokhandeln för ett prat om detta.

Vill du vara med i en bokcirkel i bokhandeln, så hör av dig med din anmälan - bäst genom ett besök på plats i butiken.

Anette Grinde
bokhandlerska i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje
tfn 0708 905 731

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...