onsdag 18 juli 2018

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?
Red. Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin & Ola Larsmo
2018
Natur & kultur

En efter en skriver de om demokratiska frågor - problem och möjligheter. De skriver utifrån sig och sitt förhållningssätt, följer en tanke och uppmanar - uppmuntrar - oss att själva göra.

Jag känner boken som en uppmuntrande utmaning att igen och igen göra saker som bidrar till skydd av demokratin - till skydd för vårt samhälle där mänskliga rättigheter råder och där vi månar om både samhället och individerna.

Både samhället och individerna kan växa när vi samtalar och gör stordåd tillsammans. Här har flera skribenter och opinionsbildare givit oss en hel del ledning på vägen. En efter en har de ordat - jag läser, begrundar och gläds över de nedtecknade orden.

Tack, för allt ni gör för samhällets positiva fortlevnad och för demokratins välmående.

Boken finns i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje!

A..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...