fredag 18 januari 2019

Förslag på diskussionsfrågor till bokcirkeln...

 
Förslag på diskussionsfrågor till bokcirkeln i bokhandeln.
 
Vad handlar boken om? Är det en deckare? Roman? Biografi? Hur ofta läser du just den här typen av böcker? Hade du läst den om det inte vore för den här cirkeln? Gillade du boken?

Hur uppfattar du de olika karaktärerna i boken? Vilka egenskaper har de? Hur lyckas författaren med sin beskrivning av de olika karaktärerna? Känns de som någon du har mött i ditt liv?

Känner du igen dig i någon av personerna i boken? Kan du förstå någon särskilt väl? Är det någon som du inte förstår alls?

Har boken ett speciellt bakomliggande tema? Hur är språket i boken? Är den lättläst – språkmässigt?

Hur upplever du miljöbeskrivningarna och händelseutvecklingen? Är den lättläst - kopplat till händelseutvecklingen - eller finns det komplicerade skeenden som inte hänger ihop? Saknar du något i miljöbeskrivningarna eller beskrivningarna av människorna? Kan du se miljöerna och personerna framför dig?

Blev du arg, ledsen, glad eller rädd - eller vilka känslor drabbade dig när du läste boken?

Har boken legat kvar i din tankevärld efter att du har läst den klart? Har den skapat frågor inom dig eller diskussioner med andra under tiden du läste den eller under veckorna efter du läst den?

Vilka spår sätter boken hos dig? Är detta en bok som du gärna delar med dig av andra till? Lånar du ut boken? Eller rekommenderar den till någon särskild? Krävs det någon särskild instruktion för att läsa boken?

Hur har dina tankar vandrat iväg från boken under läsningens eller samtalets gång? Vad har du associerat till i dina tankar om boken?

Vi läser boken var för sig och möts sedan för samtal om hur vi har upplevt boken och om/hur den har påverkat oss. Var och en bidrar utifrån sitt eget perspektiv, ja, med sina egna tankar och upplevelser.

Vi är ca 5-7 personer/bokcirkelgrupp i bokhandeln och läser i huvudsak nyutkomna romaner. På sikt är tanken att vi också ska läsa biografier eller faktaböcker. Vi läser gärna romaner som har något skavande i sig, som vi gärna kan tycka olika om i gruppen. Det är ju en del av olikheterna i våra tankar som gör att vi lär oss mer av vår läsning, eller hur?

Anmäl dig till en cirkel i bokhandeln 1) på plats i butiken, 2) telefon 0708 905 731 (den fasta telefonen 0176-19970 är just nu ur funktion) eller genom 3) info 😉 roslagensbokhandel.se
mail till;

Anette Grinde
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje

Följ oss gärna på våra andra digitala platser; facebook och instagram.
Vi samarbetar med
Sensus studieförbund Norrtälje
i våra bokcirklar och bokprat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...