fredag 6 maj 2022

4/6-22. Poesilördag: Det finns fler perspektiv.

Det finns fler perspektiv. Låt oss se dessa. Låt oss lyssna på den andra, försöka förstå hur hen tänker eller har det. Det är kanske samma uttryck som att man ska gå i någon annans skor. Hur ser saker ut från hens håll? Hur känns det och hur fungerar det? 


När vi har kontroverser eller inte förstår andra beror det ofta på att vi inte ser eller hör den andras perspektiv. Vi ser det vi själva vet och tar för givet, utifrån den information vi själva tagit till oss. Om vi inte i försöker förstå, hur blir det då?  Lika samma för den andra parten, oftast. Inte alltid, men ofta. 


Hur kommer vi runt det? Ja, vi pratar och försöker förstå varandra, förstås. Anstränger oss. Vi lyssnar för att förstå den andre och vi hoppas att den andre gör sitt yttersta för att förstå oss. Men, hur ofta gör vi det och hur lätt är det egentligen? 


I bokcirklarna och övriga samtal i bokhandeln tänker jag att det är det vi gör. Lyssnar och försöker förstå. Inte alla, alltid, men det är det som är syftet, eller ett av syftena, med mötet. Jag tror att jag tänker att det är en process, att vi lär oss sakta framåt. 


Nej, du har fel, är inte en mening att säga i ett lyssnande samtal. Kanske kan vi istället tänka och säga:


  • Hur tänker du där? Förklara mer, så att jag förstår. 


eller kanske…


  • Jag förstår dig så här, när jag hör vad du säger. Har jag förstått dig rätt då?


Sen kan vi kanske också prata om hur det möter eller nöter i oss när vi begrundar det som sagts. Varför reagerar jag som jag gör? 


Kan vi ställa mjuka följdfrågor istället för hårda? Kan vi försöka anstränga oss för att se den andres perspektiv? För att försöka förstå hens handling, tanke och ord? 


Det finns alltid fler perspektiv. Samtalets mål är att få ögonen på och försöka förstå också dessa. 


Nästa poesi är första lördagen i juni, alltså den 4 juni 2022. Då är temat: det finns fler perspektiv. Hör av dig, du som vill delta med din poesi då!


Anette Grinde 

Tfn 0708 905 731 

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje 


Välkommen till 

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...