tisdag 30 mars 2021

Anita Goldman - Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?


Tänk på vad du säger
, är Anita Goldmans rubrik i Handbok för demokrater. Hon skriver om hur vi uttrycker oss, vilka ord vi använder. Hon beskriver sin rädsla för en vän, eller f d vän. Hon skriver om hur han gör och vad det gör med henne.

Hon skriver också om hur svårt och viktigt det är med orden och demokratin i vårt samhälle. Vi behöver ha ett levande samtal; om vår historia, vår nutid och vår framtid. Vi måste få formulera oss, säga vad vi tycker. Vi måste få reagera, ja, men kanske är frågan hur vi gör det. Måste vi säga det som skadar varandra? Om vi vet att det kommer att skada, måste vi då säga det? Eller kan vi istället föra samtal där vi försöker förstå varandra; se vad som skiljer, vad som förenar och försöka förstå det.

Vi försöker ha sådana samtal i bokhandeln - i projektet Demokratiska samtal - där vi tänker, samtalar, provtänker, vrider på frågorna, lyfter det svåra och försöker förstå. En otroligt viktig poäng är att inte gå till attack mot sin medmänniska med ord som kränker. Vi talar i lugn och konstruktiv ton om sakfrågor, vi attackerar inte varandra. 

I den här boken finns det återkommande ord om hur vi talar med varandra, vilka ord vi använder. Det är en viktig fråga. En viktig fråga är också att våga säga ifrån när någon använder ord som kränker andra - kränker oss själva eller andra. 

Det är nödvändigt i en demokrati att få tala, säga sin mening, men det behöver också göras med respekt. Ibland ser vi inte själva när vi går över gränsen, säger ord eller uttryck som vi borde förstå skadar, men inte gör. Inte förstår. Det som inte är avsikt kan ändå tas emot på ett problematiskt sätt. Vi reagerar olika, har olika egenskaper och livsförutsättningar. Vi har rätt att tala, påtala vår åsikt i olika frågor, men vi behöver också vara varsamma om varandra. 

Att välja sina ord är sålunda av synnerlig vikt. 

I kapitlet efter Anita Goldman ordar Göran Greider. Han säger Gå med i ett parti! Han är, som jag förstår det, inte egentligen orolig för demokratin men ser att det kräver att vi inte är så mycket individualister. Vi behöver samla oss, forma oss, tillsammans. Vi behöver upphöra att bara vara individer, enskilda människor, och istället vara mer sociala. Tillsammans, för en gemensam framtid, där saker är bra för fler eller t o m alla.  Att inte bara tänka på sig själv. Visst är det det gemensamma samhällskontraktet han talar om? Det gemensamma samhällskontraktet - där demokratin ingår - är, tänker jag, viktiga tankar. 

Vill du delta i samtalet, så titta in i butiken för information och anmälan

Trängselfritt. 

A..Sveriges grundlagar. 

Inspelad demokratifrukost - att skydda vår demokrati, konstitutionen.

  • Regeringsformen
  • Tryckfrihetsförordningen
  • Successionsordningen
  • Tryckfrihetsförordningen
  • Yttrandefrihetsgrundlagen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...