söndag 28 mars 2021

Mohammad Fazlhashemi - Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?


Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin
?

Hur gör du och jag? 

Reflektion kring Mohammad Fazlhashemi artikel ; Skillnadstänkandets och främlinggörandets idétradition. 


Låt oss fundera kring skillnadstänkandet och främlinggöranden som bygger rädsla, hat och fiendeskap mot andra. Fazlhashemi skriver om islamofobi, men främlingstänkandet kan också gälla andra grupper. Man förminskar gruppen, gör den okunnigare, enklare, farlig, otidsenlig och outvecklad. De blir ett hot, görs till ett hot. De görs till en ekonomisk, politisk och kulturell belastning. Terminologin, vilka ord som används när man talar om gruppen, är viktig. Att avhumanisera människor, göra någon till ett djur eller något mindre, är en återkommande taktik. Ju fler gånger du upprepar ett budskap, desto fler lyssnar. Ihärdigheten lönar sig, även om budskapet är en uppenbar lögn. 


Islamofobi är definitivt en sådan. Samma lika är rädslan i förhållande till judar, antisemitism. Utpekade av grupper som farliga säger mer om den som pekar, den som uttalar det negativa budskapet, än om den utpekade personen eller gruppen. Den som vill peka på ett vi och dem skapar utsatthet och skillnader i ett samhälle, förstör samhörigheten och utesluter.. Vi är lika, skapta som människor av kött och blod. Den kollektiva skuldbeläggningen, upprepning av budskapet, skapar utanförskap, oro och rädsla. Det drar med andra i orättvisan och skapar oroande signaler i samhället. Det är en brist för för det demokratiska samhällets funktioner, den gemensamma samhällsbilden delas upp i segment. Hur kommer vi till insikt om att ett budskap är felaktigt? Hur motar vi det? Hur skapar vi enighet? 


Hur gör vi för att avstå generaliseringar om andra människor? Förstår vi att sådana generaliseringar skapar oro i samhället, ja, mer än oro. Sådant kan skapa krig och folkmord. 


Snart är det dags för en stunds samtal - i gruppen #demokratiskasamtal - om fyra kapitel i Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?


Den sista meningen blir huvudfokus; Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Vad gör jag? Vad gör du? Vad gör jag? 

A.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...