söndag 2 januari 2022

Vem är villig att ompröva sina egna förutfattade meningar?Ett stycke historia har skrivits. En ny bok har fötts. Författaren har forskat, läst brev, letat artiklar, bilder och dokument. Hon har lagt tusentals timmar på dokumentation, tanke och skrivande. Hon har hittat nya rön, vridit och vänt på situationerna, visat på andra slutsatser när en tids handlingar granskas från ett nytt håll. Vem har hela bilden, men kanske var dåtidens dom bristfällig för att det fanns mycket man inte såg eller visste. 

Boken ligger på frontbordet. Den visar nya bilder, nya slutsatser, som kommer sig av nya dokument, en annan helhet och därför också en större bild. Jag pekar på den när någon frågar efter en bok om historia eller en biografi. Så fint, säger många.

En man svarar med ett fnys:

- nej, du, han där var en riktig skitstövel, det vet ju alla.
- nej, du, tänker jag, det var han inte. Han var en man, med omständigheter, liv och glädje, precis som du och jag. Han var någons make, farbror och bästa vän. Han var fylld av glädje, lust och sorg, precis som du och jag. Han var präglad av arv och miljö, omständigheter och den tid han levde i. Du och jag vet bara en liten del, inte sett från en helhet och framförallt inte från den tidens helhet, eftersom vi lever nu och har en ny bild av världen än vad som var då. Vi kan också omvärdera, vi har den förmågan (då som nu). Vi kan lära oss mer om vi är öppna i vårt sinne och kan ta till oss ny information. Det gör vi förstås bara om vi vill, annars kan vi (välja att) leva kvar i våra egna föreställningar. Som ibland kan visa sig vara uppåt väggarna galna.

Det vi visste då kan vara präglat av en annan tids tankar, ett annan informationsflöde och den mängd förutfattade meningar som då florerade. Idag är en annan tid. Kan vi se till den, ändra oss och se ett skeende i ett annat ljus. Han kanske inte var en skitstövel, trots allt. Ja, eller till del men inte i allt. (För vem är inte en skitstövel vid några tillfällen under livet.) 

Han kanske inte hade mandat, kunskap eller kanske var han beroende av andras göranden som inte blev som tänkt.

Vems sanning är den riktigaste? Den som vet eller den som forskat och försökt? Hur många sanningar finns, egentligen? 

Vem vet? Vem vill läsa, lära sig nytt? Vem är villig att ompröva sina egna förutfattade meningar? Hur tufft är inte det?

A..#carlssonbokförlag #roslagensbokhandel #norrtälje #välkommentillbokhandeln


Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje arrangerar studiecirklar (t ex bokcirklar), författarträffar och samtal om svåra frågor. Vi vill vara en litterär och kulturell plats, där vi möts för viktiga samtal. Bokhandlerskan vill att vi tillsammans - fysiska personer, folket i bygden, organisationer och företag - ska se Lilla torget som ett kulturtorg, där vi tillsammans med andra, t ex Sensus Studieförbund, Café rekommenderas, Norrtälje kommun, Svenska kyrkan och FN-föreningen Norrtälje samverkar. Tillsammans, ger mer för fler. Tillsammans, för mer kunskap och fler viktiga möten. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...