onsdag 5 januari 2022

In a woMAN´s world


Över hela världen är kvinnors frihet begränsad, från Bolivia till Papua Nya Guinea, från Kenya till Libanon och från Sverige till Bangladesh. Utbildning, sexuellt våld, krig och klimatförändringar är områden där kvinnor drabbas hårt.

Här möter vi kvinnor som kämpar för sin rätt, men också män som jobbar med män för att förebygga våld. En resa går till matriarkatet på Kvinnornas ö.

Fotografen Martina Holmberg och journalisten Maria Hagström visar en värld som rymmer hopp om förändring.


Jag läser om cykelprojektet - Cykla mot frihet - i Bangladesh. Om hur flickor och kvinnor får lära sig att cykla. Att det inte finns cyklar för kvinnor, utan att familjen bara har en cykel och då en för en vuxen man. Den får också den lilla flickan lära sig att cykla på, ja, det säger sig själv att det blir komplicerat och svårt. 

Bara att kunna cykla är en frihet, det vet vi som kan. Tänk, att ta sig fram i den bangladeshiska trafiken med cykel, som ett nytt påfund som nyligen gjorts tillgängligt för halva befolkningen. Fast det är förstås bara några enstaka få som kan, får eller törs. Kvinnors och flickors frammarsch på olika fronter tar onekligen tid. Det handlar om att lära sig att cykla men också att idrotta, som t ex att spela fotboll. 

Det är magiskt att läsa berättelser och se bilder om människor som plötsligt, nu i vår tid, upptäcker saker som upptäckts av andra för länge, länge sedan. Tänk, att det ännu finns förbud, hinder och tvångsåtgärder mot kvinnor för att de ska hålla i schack istället för att låta dem utvecklas på samma sätt som den andra halvan av befolkningen. 

Det är storslaget att och när det händer, men förundrande att det tar sådan tid för en rättvis världsutveckling för alla människor.

Jag läser också om Kenya - Skolan under trädet. Jag läser om vad som leder fram till att en skola skapas, hur barn får lära sig och vad det leder till. En skola i bygden kan verkligen leda till förändring, skapa nya förutsättningar, uppfylla människors drömmar och förändra ett samhälle. Därtill förhindrar det barnäktenskap, ser till att barnen får vara barn och lära sig nytt. Tänk, att något så självklart ska vara så svårt. Ja, visst har det blivit bättre världen över, men vi har också en god bit kvar att vandra. Jag är tacksamt glad för varje barn som får gå i skola. 

Det här är en bok att läsa, kapitel för kapitel. Att läsa och begrunda, betrakta färgglada bilder på vackra barn och kvinnor och ställa sig frågan; varför ser det ut som det gör? Varför är så mycket ännu på mäns villkor och så lite på kvinnor och barns? Varför når inte rättvisa - lika - fram till kvinnor och flickor som det gör till män och pojkar? 

Varför har flickor och pojkar, kvinnor och män olika måttstockar - ännu idag 2022? 

A..  

#inawomansworld  #MartinaHolmberg  #MariaHagström  #Verbalförlag  #cyklamotfrihet #bangladesh  #kenya  #skolanunderträdet  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...