onsdag 12 januari 2022

Du gör mig glad, Eva.

Du gör mig glad, Eva. 

Utan dig, Eva på SPES Norrtälje, skulle det inte varit möjligt att ha de viktiga samtalen om psykisk ohälsa och suicid prevention. Det är samtal för människor som talar om suicid och psykisk ohälsa, människor som sörjer och söker lindring. Vi gör det i bokhandeln för att det är en bra plats och för att frågan - människan i sorg - är viktig. Det är sånt vi gör, för att det är viktigt, för att det behövs. 


Utan din kunskap och samtalsengagemang, Eva, skulle vi missa denna möjlighet. Utan din glöd, vilja och insikt skulle det inte vara möjligt. Det är resultatet av händelser som krokar i varandra, som spelar roll och som har gjort skillnad. Det är intressant att se hur vi påverkar varandra och vad det kan leda till. Jag bugar och tackar mycket stort för ditt engagemang.


Samtalet leder till utveckling. Det är livsfördjupande att delta i samtalsgruppen, att se modet. Någon vågar tala i gruppen, berättar om saker som plågar livet. Genom att berätta, tala, ger man sig själv ett nytt perspektiv. När de tar upp en fråga i ljuset och bemöts med omsorg kan samtalet leda framåt, tas vidare och vidare. Din berättelse har bäring hos andra, även om den inte är lika hos övriga. Tankespåren hjälper fler när vi talar om dem tillsammans. Det är fint att se hur det bär. 


Initiativet skapar ny kunskap om psykisk ohälsa och oro för andra - för alla som deltar. Det ger människor tillgång till viktiga samtal och ger möjlighet till samtal på en ny plats. En ny plats som inte är sjukvård, men framåtsyftande och en tanke om egenvård. Vi lyssnar, hittar nya vägar för det egna måendet eller förändringstanke. Det här samtalet kräver ingen kötid, remiss eller särskild landstingsvård. Vi ersätter inte sådan vård, det är inte samma typ av samtal. Oro för psykiskt ohälsa eller suicid skadar livet. 


Det behöver talas om. Så då gör vi det. Med den som behöver och vill. I en liten grupp. 


Du gör mig glad, Eva. 


Tack, Eva. Låt oss fortsätta med dessa samtal. Låt oss fördjupa. Låt oss dela tankar och lära av varandra. Tack. 


Tack, Sensus studieförbund

Tack, SPES Norrtälje

Tack, Roslagens Sparbanks stiftelser


A..
#sensusnorrtälje #spesnorrtälje #roslagenssparbanksstiftelser 

#närproduceradbank #vimåsteprataompsykiskohälsa 

#spesstockholm 

#suicideprevention 

#psykiskohälsa  #duärinteensam #medmänskligasamtal

#samtalgörskillnad 

#roslagensbokhandel #norrtälje 

#godasamtalärlivsförändrande  #Spes_riksförbund

#detsomsägsirummetstannarirummet 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...