måndag 10 januari 2022

En kvinnas frigörelse - Édouard Louis


”Under en stor del av sitt vuxna liv levde min mor i fattigdom och misär, kuvad och ibland rentav förnedrad av maskulint våld. Hennes tillvaro framstod som för alltid begränsad av klassförtryck och av kvinnoförtryck. Men så en dag, vid fyrtiofem års ålder, gjorde hon uppror mot det livet, flydde och började bit för bit skapa sig en frihet. Den här boken är berättelsen om hennes förvandling.”

Édouard Louis, en av de mest nyskapande och hyllade författarna i Frankrike idag, tecknar i "En kvinnas frigörelse" ett ömsint, inkännande porträtt av sin mor, av hennes vilja och förmåga att slå sig fri – och hans eget såriga förhållande till henne. En gripande berättelse om uppbrott och försoning.


En kvinnas frigörelse - Édouard Louis

Ja, det handlar kanske lika mycket om honom, sonen, som om henne, modern. Det handlar om förklaringar, samvete och vad som leder till vad. Det är förstås aldrig ett barns fel när saker slår fel, men kanske blir barnet också vuxet vad tiden lider. Det kan läka sår, även hos en förälder, kanske förutsatt att man talar om dem. Kanske är hela närkretsen ansvarig för hur en familj,  föräldrar och barn blir och sluter sig samman? Jag vet inte vad som går att göra åt en bedrövlig situation, där alkohol, förödmjukelser, våld, fattigdom och social misär påverkar livet. Berättelsen är kort, men den känns i kropp och själ. 

Men, hur ska man kunna tala om misären när man inte får tala om saken? Matpaket, fattigdom, våld i hemmet, ohälsa och homosexualitet är exempel på onämnbara ting. Hur ska man då kunna stå upp för sig själv när man inte har de basala värdena tryggade? 

  • Hur som helst var vi aldrig fina nog...
Att tillhöra en socialgrupp och inte tillåtas röra sig i en annan präglar livet. Det är igen det där med värde, att vi alla är lika mycket värda, men inte kan ta oss någonstans, inte lyckas åstadkomma värdiga liv utan sorg, slag och alkohol. 

Hans mamma ber att få städa hos honom mot betalning. Det sätter igång tankar hos honom, vad eller vilka de privilegierade och hur de står i förhållande till de som inte är det. Är han en sådan, privilegierad, när hon ber om hans hjälp? Vad gör det med honom? 

Så småningom lyckas hon ta sig ur sin misär, sin fattigdom och våldet. Hon tar sig ur, lyckas lyfta sig på samhällsstegen och skapa ett bättre liv. Han försöker förstå hur livet ser ut, har sett ut och hur de kan hitta tillsammans igen. 

Är texten ett förlåt, mor, nu ser jag dig? Nu ser jag och förstår vad som hände, säger kanske det vuxne barnet när han skriver den här berättelsen, Kanske var det samma sak han försökte göra när han skrev om sin far? 

Ja, fattigdom och våld är verkligen misär. 

Låt oss tala om alla människors lika värde. Värdefullhet. Värderande. Rättigheter. Och rätt till ett värdigt liv. 

A..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...