fredag 16 juli 2021

Sagoläsning på lördag kl 1200-1400


Föräldrarna till barnen måste vara kvar på torget. Vi tar inte passningsansvar, läser bara sagor en liten stund för de barn som är där. Den vuxne får gärna sitta på någon av de bänkar som finns runt torget, så länge barnet lyssnar. Barnen får gärna sitta på sittunderlagen nära sagoberättaren. Liten grupp. 


#sagoläsning #spexochskoj #nusjungervi 

#roslagensbokhandel #norrtälje #välkommentillbokhandeln #välkommentillnorrtälje 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...