tisdag 4 maj 2021

Landskapat - fotografier av Claes Grundsten


Landskapat
 är en fotografisk hyllning till naturens otroliga förmåga att skapa skönhet. I denna kollektion av konstfulla bilder från när och fjärran visar Claes Grundsten att han har ett personligt öga och en unik talang för att hitta naturens skönaste hemligheter.

Bilder av förtrollande stämningar och underbara detaljer blandas med storslagna vyer av berg, kuster och skogar. De berörande bilderna blandas med text från samtal med fotohistorikern Niclas Östlind där Claes Grundsten självutlämnande berättar om sin bakgrund, fotografiska utveckling och syn på dagens fotografi. 

Dessutom innehåller boken en personlig essä av professor Margareta Ihse som berättar vad ett landskap är ur allmän och vetenskaplig synpunkt.

Claes Grundsten har fotograferat under femtio år och producerat många böcker och utställningar. Hans skildringar av svenska fjällen och våra nationalparker har fått stor spridning och renderat honom flera priser. Han är hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Niclas Östlind är doktor i fotografi, curator och ansvarig för forskningsutbildningen på Akademin Valand vid Göteborgs universitet där han också är programledare för master-programmet i fotografi. Hans avhandling handlar om fotografin i Sverige 1970-2014.

Margaretha Ihse är professor emerita i ekologisk geografi vid Stockholms universitet. I sin forskning har hon haft stort fokus på de svenska landskapstypernas förändringar och vad detta betyder för samhället.

Petter Antonisen som står för formgivningen är en av landets mest prisade och kvalificerade grafiska formgivare, och dessutom en skicklig fotograf.


*** *** *** 


Jag håller boken i min hand, bläddrar sakta framåt.
Njuter sida efter sida.
Stilla, en i taget.
Bläddrar tillbaka. 
Stannar. 
Njuter, så hjärtat känns. 

Det här är magi. 

Jag tänker på den otroliga rikedom vi har i vår natur, hur viktig den är. Hur viktig den är för vårt välbefinnande, för djuren, för rekreationen, för jordens möjlighet att andas. Hur det är när det inte finns, det överdådigt vackra. Hur det är när jag kan dricka vattnet i bäckensom porlar i jämförelse med när det rinner kemisk gegga och skräp genom landskapet, där fabriker, bilar, tvätt och människor skapar förödelse för natur, sig själva och andra. 

Claes Grundsten är en mycket duktig fotograf, som har givit ut ett stort antal fotoböcker. Natur, stora vidder och vackra detaljer har fotograferats och givit oss möjligheten att möta naturen genom bilden. De vackra bilderna kan studeras igen och igen, tål tanke och nötande reflektion. 

Jag tänker att Claes Grundsten lagt en riktigt stor mängd timmar i stillsamt naturbetraktande för att åstadkomma dessa bilder. De speglar tid, årstider, höjd och närvaro. 

Det är alldeles självklart att vi har denna överdådiga natur, kan man tycka. I nästa tanke ser vi förstås att så inte är fallet. Jag tänker att vi måste vara väldigt varsamma och se att det inte är en självklarhet att naturen finns i sin storslagenhet. Om vi inte aktivt vårdar. 

Kommersialisering, viljan att exploatera, göra ekonomi av det unika, fånga mineraler och metaller och jordens gåvor som om de vore någons och inte allas. Det vi förbrukar idag finns inte kvar för kommande generationer. De sår vi skapar finns kvar, tar evinnerlig tid att läka. 

Jag vill kunna njuta naturen. Jag vill att mina barns generation också ska. Och barnbarn, barnbarnsbarn och många generationer till. 

Claes Grundsten gör naturen tydlig. Han får mig att se det vidunderliga, fast jag inte är där. Han får mig att längta, vara där. Förstå vikten av det viktigaste. 

Låt oss vårda vår fantastiska jord. Låt oss inte förstöra allt det unika vi har. 

A.. 
#ClaesGrundsten #landskapat  #votumförlag #hedersdoktor #mästerfotograf 

#roslagensbokhandel #norrtälje #välkommentillbokhandeln #dinlokalabokhandel #enriktigbokhandel #handlalokalt #sensusnorrtälje #magiskafotografier  #folkbildningförmig är att läsa och samtala, ja, att möta svåra frågor tillsammans med andra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...