torsdag 12 mars 2020

Lev med omsorg - visa varsamhet om er själva och om varandra.


Folk frågar (varandra och andra), undrar och bråkar på regering och Folkhälsomyndigheten över brister i råd om hälsa, virus och förhållningssätt. Kanske kan vi själva se vad vi ska göra, ta frågorna på allvar utan att skapa onödig rädsla. Hur gör vi det?

Bokhandlerskan tänker att folket i bygden bör att hålla sig på lagom avstånd från andra människor - särskilt de som snuvar och hostar - inte snuva och hosta själva i närheten av andra människor, undvika folksamlingar (minst en meter bort från var och en, verkar vara ett bra råd) - och för övrigt leva på i livet. Hon tänker att det är smart av oss alla att inte skärra upp sig/oss i onödan, men ändå hålla lite (en meter!) distans. Resa bort - typ till någonstans man måste flyga eller åka tåg/buss verkar vara ett ganska osmart drag, så det kan man väl försöka undvika om/när det är möjligt. Det man verkligen måste, får man kanske tänka en gång till om eller varför man måste. Det man måste, kanske man ändå måste.

Om man måste resa - t ex i kollektivtrafiken - kan man väl försöka göra det när de flesta inte gör det, så man kan hålla på den där en-meters-regeln. Det är ju svårt i rusningstrafiken, men den kan man säkert hålla sig borta ifrån. En måste-resa kanske är till bokhandeln. Kanske kan man gå eller cykla dit? Rörelse och frisk luft är (nästan alltid) bra för allt.

Ska man bunkra böcker? Ja, bokhandeln är förstås öppen som vanligt och vi har gott om böcker i butiken. En-meters-regeln fungerar i butiken, även när vi bokcirklar eller arrangerar andra typer av aktiviteter - vi är aldrig fler än rätt få, och förordar förstås att du avstår samvaron i grupperna om du inte är smittofri och frisk eller om man i närtid umgåtts med någon som inte varit smittofri och frisk. Är du frisk (smittfri) - så är du mycket varmt välkommen till våra aktiviteter!

Behöver du en bok, så ordnar vi det även om du är sjuk. Hör av dig, om du inte kan själv, vi kanske kan bistå i detta!

- tvätta händerna
- ta dig inte i ansiktet
- håll dig på håll från andra (en-metersregeln är bra)
- nys eller hosta inte rakt ut, - använd armvecket
- stanna hemma om du är sjuk

Lev livet, ständigt med omsorg i tanke och handling. Avstå rädsla. Visa varsamhet om er själv och om varandra.

A..

#DNÅsikt 
#corona 
 #roslagensbokhandel #norrtälje 
 #bokcirkel #bokprat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...