måndag 30 mars 2020

Bokcirkeln i bokhandeln

Det är magiskt med bokcirklar. Bokhandeln arrangerar bokcirklar och det ger så fantastiska samtal, så underbara möten. De är så otroligt viktiga.

Vi möts cirka en gång per månad i bokhandeln och vi talar om en bok som vi alla ha läst. Utgångspunkten för cirkeln är vi möts för samtal om en bok i bokhandeln, alla i gruppen har då läst samma bok och vi reflekterar över innehållet i boken. När samtalet om boken är klart och vi känner oss nöjda, lägger bokhandlerskan ut fem nya böcker för val. Gruppen väljer bland dessa böcker. Det görs i en lagom demokratisk form där eftertanke (inte högst röstresurser) gäller. Var och en väljer två titlar av de fem, och valet faller sedan på den bok som flest har valt. Bokhandlerskan beställer därefter hem dessa till gruppens deltagare, i den mån de inte redan finns i butiken. Cirkeln kostar inget, förutom köpet av boken. Bokhandeln bjuder på kaffe/te och gruppen cirkulerar eventuellt tilltugg (skorpnivå).

Villkoret är att du köper boken i bokhandeln. Det går fint att delta i flera cirklar. Ibland faller valet på samma bok i flera cirklar och då får jag be dig att du helt enkelt köper en annan motsvarande bok som faller dig i smaken (om du inte vill ha två ex av samma bok).

Bokcirkelfolket erhåller alltid rabatt på bokcirkelboken. De erhåller också, med jämna mellanrum, andra typer av rabatter i bokhandeln. Bokcirkelfolket och bokbeställare är en högprioriterad grupp i den här bokhandeln. Utan er är bokhandeln ingenting.

Vi bestämmer boken tillsammans - och det är normalt sett de som är delaktiga i samtalet som ges möjlighet att välja. Jag lägger fram böckerna i mötet och de som är där väljer.

Vi bestämmer tid/dag tillsammans - och det görs i mötet, gemensamt med de som är där, om datum inte satts för en längre period och kommunicerats i tid. Ändring av datum har visat sig väldigt svårt - dels för att arrangörens kalender är relativt noggrant övervägd för att klara olika åtaganden, dels för att ändringar berör många och är svårhanterbara, och dels för att ändringar skapar nya svårigheter för någon annan än den som påkallar ändringsönskemålet. Vi har satt datum i ett tidigt skede för att det ska vara möjligt att planera - både för bokhandeln och för var och en i deltagarkretsen. Ändringar försvårar mycket stort, så vi har sagt att sådana inte görs.

Hur blir det nu, i dessa coronatider? Ja, vi håller kvar datumen och vi håller kvar samtalen. Vi håller kvar mötet i bokhandeln och vi samtalar om boken. Några är fysiskt på plats och andra deltar digitalt. Visst vill du delta i samtalet?

Om du inte kan komma till bokhandeln, så ber jag dig kommunicera detta med bokhandeln - och då bara till bokhandeln. Jag är innerligt tacksam för att du avstår gruppmail om avbokningar och besvärliga frågor som först behöver kommuniceras med arrangören.

- "Jag tar med fika", är bra att säga till alla, eftersom vi enats om att det är gruppen som ordnar tilltugget och bokhandeln som står för te/kaffe - medan

- "nej, jag kommer inte" eller
- "kan vi ändra", är obra att säga till alla i en mailkonversation. Säg det bara till arrangören, eftersom det måste börja där.

Negativa besked eller frågor som istället först behöver startas hos arrangören, som t ex avbokningar eller liknande - har fällt många grupper genom årens lopp (inte nödvändigtvis vår bokcirkel, men jag har sett många grupper falla p g a negativa deltagarbesked i mailgrupper). Det ger också stort merarbete och oro. Avstå därför gärna gruppmail om negativa besked - ta dem gärna istället bara med arrangören, som försöker ta dem vidare om vi inte redan bestämt en riktning. 

Vi genomför mötet och vi genomför samtalet. En flytt av en kalenderpunkt påverkar många. Vi har också sett att den lästa boken faller i glömska och att samtalet försvåras när lång tid förflyter mellan våra möten. Mötet gör skillnad, ur väldigt många perspektiv. Många deltagare har också vittnat om hur värdefulla våra samtal är. Om detta håller jag definitiv med, samtalen är oerhört värdefulla - deltagarna likaså.

I varje möte och i varje samtal är vi beroende av deltagarens engagemang. Det innebär inte att du måste gå till mötet, rent fysiskt, men det innebär att du gör väldigt stor skillnad genom att delta. Varje person i en grupp gör skillnad. Den som är frisk och tycker att det är ok att rent fysiskt delta i samtalet, går till bokhandeln som vanligt. Vi fikar och talar med varandra, ser varandra i ögonen och betraktar talarens kroppsspråk som mervärden i samtalet. Mötet är betydelsefullt.

Den som är infektionskänslig, smittad av coronaviruset, tror sig leva under inkubationstid för smitta av cornaviruset, är orolig för sin hälsa eller av annat skäl inte vill möta människor rent fysiskt, kan delta digitalt. Jag har full respekt för om du - som är infektionskänslig, i riskzon eller orolig - inte vill vara på plats i butiken, även om vi är få och även om vi håller distans. Du spelar dock en väldigt stor roll för gruppen och samtalet, så jag hoppas att du deltar digitalt.

Du kan delta digitalt eller på håll t ex per telefon (placerad mitt i gruppen), per messenger/facebooks videofunktion eller kanske den digitala konferensappen Zoom

* Konferensappen Zoom! https://zoom.us/download
* Instruktion! https://www.youtube.com/watch?v=On_3uf8XIbc&feature=youtu.be

Jag ber dig kommunicera negativa besked bara med arrangören - som här är bokhandeln - (ja, bara med arrangören, avstå massmail till hela gruppen). 

Ja, om solen sken och värmen var närvarande skulle vi kunna sitta ute. Det skulle ändå inte hjälpa alla i nuvarande situation, några vill ändå inte just nu. Kanske för att de är särskilt utsatta, för att de är en riskgrupp som är högst relevant eller för att de är sjuka. Uteaktiviteter är dock definitivt en framtidsmöjlighet.

Så. Vill du delta fysiskt eller digitalt? Läget är troligen inte särskilt mycket bättre eller annorlunda om 14 dagar. Om vi flyttar eller ställer in så har vi förlorat samtalet och vi riskerar också hela vår viktiga grupp. Ni spelar roll. Välkommen till ett viktigt samtal.

Ni och samtalet är viktigt - ur väldigt många perspektiv.

A..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...