måndag 9 januari 2023

Nazisternas barn. Tania Crasnianski

 

Nazisternas barn. Tania Crasnianski


En gång var de privilegierade, med inflytelserika föräldrar som hade makt att ge dem allt de önskade. Det handlar om åtta barn - söner och döttrar till några av Nazitysklands mest framträdande dignitärer: Himmler, Göring, Hess, Frank, Bormann, Höss, Speer och Mengele.

Barnen växte upp i skuggan av andra världskriget och älskade sina föräldrar, som barn gör. Med tiden blev de medvetna om fädernas brott mot mänskligheten. Hur hanterade barnen krigets konsekvenser och den skuld som för evigt kom att förknippas med deras efternamn?

Det är frågor som Tania Crasnianski vill utforska i sin tankeväckande bok. Nazisternas barn


Gudrun Himmler. Dotter till Heinrich Himmler. Att sakna förmågan att förstå, att sakna moral och empati. Att sakna förmågan att se faderns grymma brott. Eller att blunda för de avskyvärda övergrepp som skett och hellre gå i hans fotspår. Hur kan ett barn, som blir en vuxen och möts av ny kunskap, vägra att se sin förälders brister, hellre vilja vara som han? 


Hon var ett älskat barn och hon älskade sin far högt. 


Hur kan vi förstå henne, barn till Himmler, en av de värsta bödlarna under andra världskriget? Går det att undkomma sitt förflutna? Varför gjorde hon de val hon gjorde? 


Edda Göring. Dotter till Hermann Göring. Vad gör makt med människor, ja, kanske hunger efter mer. Mer uppmärksamhet, mer rikedom än man kan göra av med på 1000 år och mer grymhet. Var eller hur sätter man sina spärrar? 


I berättelsen dyker Carinhall upp, som en plats för lyxliv för familjen Göring. Min tanke går till boken Przewalskis häst av Maja Lunde; Carinhall och fallande bomber fanns med där. Händelserna som där utspelade sig vara inte som en del i lyxen, utan som en del i de som passade upp.


Frågan om hur man kan avstå eller vägra att se avskyvärdheten dyker förstås upp. Hur kan man inte se och förstå det som har hänt? Ja, man kan vara förblindad av kärlek, tro på andra budskap (extremism, religion, politik, makt, mm) så varför skulle man inte blint kunna tro på sin egen familj och familjehistoria? Vi som står utanför kan se honom eller henne överbevisa, men den som står mitt i har uppenbart svårare att se bilden som andra. 


Wolf R Hess. Son till Rudolf Hess, som fängslas och hindras att möta sin familj. Barnet i den här berättelsen har mycket nära och starka relationer till sin far. Den beskrivs som obrytbar och påverkar barnet mycket stort. Det är visserligen det som boken beskriver, barnen och fäderna, där övriga livsfrågor i stort lämnas utanför. Livet är inte en ö, inte en fråga, men frågan om föräldrarelationen påverkar onekligen människors liv. 


Lojalitet bygger på tillit och gemensam omsorg. Lojaliteten är återkommande stark i dessa berättelser. Det är förundrande att läsa om människor som skapat så mycket sorg, död och förtvivlan omkring sig också har skapat så otroligt starka band till sin närmaste familj. 


Himmler, Göring och Hess - barnen har mötts med kärlek i sin barndom. Barnet har setts av sina föräldrar, omslutits av dem. Frank har inte den erfarenheten. Där uppstår snarare ett förakt, ett starkt ifrågasättande av allt föräldrarna gjort. Barnets relation till sina föräldrar och vad de sett under uppväxten spelar uppenbart stor roll för förmågan att se förälderns roll, liksom skapa egna tankar och ställningstaganden. Niklas Frank har också helt olika tankar om sina föräldrar än sin bror Norman Frank. Niklas fördömer, Norman älskar (men förgörs). Så kan det ju verkligen vara i en familj; olika barn, olika individer ser händelser och liv från olika håll. Vi är unika individer, även om vi kommer från samma familj. Några kan förändra det utstakade spåret, andra kan inte. Frank har aktivt letat, tagit reda på och följt sin far i fotspåren, han har fördömt genom ord, handling och text. I berättelsen om Frank ser vi också vad vi minns från vår barndom. Barnen - i samma familj - minns olika, väldigt olika, och också det präglar deras liv. Varför minns vi vår barndom så olika, är en fråga att ställa sig. 


Berättelsen om familjen Frank blir särskilt intressant, eftersom vi här möter flera barn och de reagerar och hanterar situationen med föräldrarna olika. De är påverkade tydligt av såväl fadern som modern, de har sett (eller tillåtit sig att se) olika saker från sin uppväxt och därmed också från föräldrarnas roll i kriget. 


Rudolf Höss älskade att följa order, han behövde struktur och regler för sitt liv. Han utförde uppgifterna att förinta människor under arbetstiden och var en kärleksfull far på fritiden. Hur kan vi se den bilden? Hur kan vi se hur olika en enskild människa kan vara? Hur påverkar det vår bild av en människa och av mänskligheten i stort? Återigen, vad är människor kapabla till? Och vilka följder får det för kommande generationer? 


Rolf Mengele ansåg inte att han kände sin far Josef Mengele tillräckligt mycket för att kunna hata honom. Han angav honom inte, trots att han visste att han var efterlyst världen över. 


Jag tänker på rekrytering. Varje person - Himmler, Göring, Hess, Frank, Bormann, Höss, Speer och Mengele - är en unik person som har rekryterats för ett uppdrag. Var och en bär unika egenskaper och kunskap för att lyckas. Att kunna blunda, att följa order blint men också hitta nya lösningar, att vara hårdför mot de andra men i samarbete med de som tillhör den egna gruppen. Först uppdelningen mellan vi och dem, att viet är det enda som är viktigt och att få bort de andra. Att älska makten över allt.


Indoktrination. Jag tänker kring hur indoktrinering påverkar ett samhälle, hur ett budskap kan tränga igenom och bli samt. Som nu i Ryssland. Som då i Tyskland. Hur påverkas ett samhälle? Hur fort kan det gå?


Barn och barnbarn påverkas av föräldrarnas förehavanden, flera generationer senare. Vi sitter alla ihop, behöver förhålla oss till vad andra har gjort. Även om skulden inte faller på de kommande generationerna kan skammen göra det i mängder av år, kanske livet ut. 


Vems skuld är min att bära? Hur kan man leva med sina föräldrars val? Vad gör jag med den skam och följdproblem som uppstår? 

Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje


Vardagar kl 1000-1800. 

Lördagar kl 1000-1500.


Söndagar och röda dagar stängt.

#nazisternasbarn #taniacrasnianski #historiskamedia 

#roslagensbokhandel #norrtälje #kulturtorget #platsendärsamtalförs #roslagen #VälkommentillNorrtälje #kulturiroslagen #skattkammare Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...