söndag 6 november 2022

Anomalin. Herve Le Tellier.


Anomalin. 


Hur skulle världen tänka om det uppkom tveksamheter kring vilka vi är och hur vi blir till. Vem skulle tro vad och vilka konsekvenser skulle det leda till. 


Om vetenskapen, med alla dess olika riktningar, hittar sina spår och förklaringsmönster kommer ändå människor att tro i olika riktningar. Det sägs att var och en blir salig på sin tro, och ja, visst tror vi på det vi själva tycker oss förstå. Vissa av oss  tar hjälp av vetenskapliga bevis, andra utgår från andra mått. Av tio människor finns tio, eller fler, nyanser. Ingen kan eller vet lika och ingen har samma känsloregister. 


En dubblett. Ett original och en kopia. Vem är egentligen vem och vem har rätt till vad. Hur samsas man i beslut där båda har samma rätt och någon måste gå? Det handlar om känslor, möbler, lägenhet, barn och arbetsliv. Hur kan man dela på sånt som inte går att dela på? 


Hur tar en mördare insikten om att det finns en till som han. Ja, inte som han, utan ett lika han. Det kan kännas tryggt eller farligt. Vilka medel tar man till för att klarlägga vem som är viktigast eller starkast? Den andre vet vad som kommer. Han skulle ha gjort likadant. Eller kan man samsas om sin lott? Hur förhåller vi oss till vetskapen om det väldigt udda?


Fanatism är onekligen ett otyg, men om religionens alla företrädare kommit fram till att det är ok det som hänt så kan det väl inte vara någon fara? Man har ju förutsett allt. Religiösa människor följer väl alltid sina ledare? Eller, vem leder vem när det slår över i extremism och hur hanteras fanatismen? Är religiösa fanatiker farliga? Står inte religion för frid? 


Om jag älskar för mycket och ser det sen. Kan jag vrida tillbaka tiden och göra omtag? Se och förstå, för ett nytt beslut? Kan mitt bästa - objektivt seende jag - hjälpa mig med det? 


Och så barnen. Att dela vårdnad, att föredra den ena fast de är helt lika. Att föredra den ena för att en ny relation kom till. För att vi blir olika när andra bidrar till helheten. En bättre hälft gör mig bättre, får mig och sig att växa. En sämre gör livet svårare för alla. 


Hur fattar vi nya beslut om det som redan hänt? 


Den här författaren har mycket god fantasi, men han förklarar inte för oss. Vi måste använda vår egen fantasi. Hur tänkte han när han skapar karaktärerna? Och hur tänkte han när han planterar företeelser? Vad menar han ned grodan? Spelar allt roll, eller analyserar jag som läsare mer än nödvändigt. Ja, bänej, vi kan inte veta, men visst är det roligt att fundera tillsammans om vad som menas med alltet.


Synonymer till anomali är t ex avvikelse, oregelbundenhet, inkongruens, undantag, motsägelse, orimlighet; abnormitet eller rubbning.


Abnormitet, ja, men ändå inte helt orimligt, kan min hjärna tänka. Hur tänker din?


Läs Anomalin. Den är spännande och tänkvärd, verkligen något att läsa. Boken finns just på frontdisken i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. 


Återkom sen gärna till mig om hur din världsbild ser ut, vad är sant och vad är inte. Och vad vi står inför. 


Det är märkligt hur olika vi är. Nästan lika märkligt som det pågående Slussenbygget i Stockholm. Det är ändå det märkligaste av allt. 


A..

#anomalin #herveletellier #editionsj 

#roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs #norrtälje #november Dagens Industri

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...