torsdag 8 februari 2024

Välkommen till bokcirklarna i den här bokhandeln. Vi har plats för dig.

 

Det är en fröjd att tala om böcker i en grupp; att läsa, begrunda och föra samtal tillsammans. Det är utvecklande och krävande, för att det kräver närvaro och följsamhet av alla i rummet. Var och en är en viktig del av gruppen.


Den som är duktig på att prata behöver fundera kring hur hen tar ett steg tillbaka för att också ge andra rum. Inte så att hen ska tystna, men inse att alla andra också behöver få plats. Vi ber var och en vara varsam om varandra och allas möjlighet att delta. 


Låt oss hjälpas åt - så att alla kan vara stjärnor i rummet. 


Du som inte riktigt får plats, ge mig eller andra en hint, räck upp handen, vinka så jag ser, så att jag kan bistå i att ge dig ordet. Jag vill ge dig plats, jag vill höra dina tankar.


Du som läst och funderat, tack. Du är en viktig del i samtalet om innehållet i boken. Låt oss tala om karaktärerna, berättelsen, huvudpersonen och bifigurerna. Låt oss läsa och begrunda berättelsen och alla de som befolkat den, låt oss lära oss av vår läsning. Låt oss samtala - tillsammans. Hur har författaren gjort karaktärerna och berättelsen? 


Du som inte hunnit eller velat läsa hela eller delar boken, lyssna till vårt samtal om boken. Syftet med gruppen är också att lära sig nytt av andra, så att höra hur de andra har tänkt kan ge nya nycklar till förståelse. Kanske har du missat en viktig poäng? Delta, så att vi kan lära av varandra. Du kan göra skillnad här, tillsammans med andra. Vi utvecklas tillsammans.


Vi är inte här för att berätta om varför vi inte kunnat, förmått eller velat läsa. Det är inte vår egna otillräcklighet som vi lyfter här, just den punkten hör inte bokcirkeln till. Den kan rymmas i ett annat samtal. Lämna den till tex samtalsgruppen för män eller kvinns. Där finns rum för både oförmågor och förmågor, som tex ilska, värme, kärlek, leda, lust och sorg. I boksamtalet ryms både det vi har förstått och inte förstått om innehållet i boken, det som finns och är. Det jag inte förstått kan någon annan ha upptäckt i sin läsning. Bokcirklarna är bokens rum. Var sak har sin plats, eller hur? Vi vill bygga energifyllda samtal här - positiv energi ger glädje till dagen. Tack, du som medverkar i det.


Vi stänger av telefonen, helt och alltid. Den stör samtalet och koncentrationen för alla. Vi googlar inte i mötet. Vi svarar inte i telefonen. Vi smsar inte. Vi koncentrerar oss på samtalet i rummet. Fysiskt närvarande. Tack, för att du respekterar plats, människor och samtal. Du är viktig för samtalet. Du är en viktig del av gruppen. 


Vi är öppna för olikheterna, toleranta och lärdomsglada, både av deltagarna och i den läsning vi drabbas av. Vi är olika, gillar olika, men anstränger oss tillsammans. Vi månar om individens och gruppens väl. Individerna gör gruppen - tillsammans.


Möten med människor och litteratur är fantastiskt. 


Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. 


A..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...